Vägvalet


Göteborg Budget 2016

Vägvalet har lämnat förslag till budget 2016 för Göteborg Stad och inom flera olika områden.

Läs vår budget här!Vägvalet är ett parti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.Även i årets budget lämnar vi förslag inom flera politiska områden som skola, barnomsorg, miljö, kultur, äldreomsorg, medborgarinflytande med flera. Vi lägger bl.a. extra resurser på en vattensäker kommun, gatuunderhållet, ostindiefaren Götheborg och tar bort Överförmyndarnämndens höga arvode till olika politiska företrädare helt och hållet.

Läs budgeten i sin helhet här.


Stoppa Västlänken!vastlanken

20 Miljarder räcker inte. Med ränta på lånade pengar och omräkning till dagens penningvärde är vi redan över det budgeterade beloppet. Bland annat stationerna ovan mark ska också byggas och är inte med i budgeten.

Läs vår lättlästa broschyr om varför vi vill stoppa Västlänken.


Omförhandla det Västsvenska paketet!

Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och begär att få omförhandla det Västsvenska paketet.

Läs mer här.


Demonstration för att följa folkomröstningen

Den 7 mars blev igen en historisk dag när 10 000 göteborgare valde att tåga från Götaplatsen ned till Gustav Adolfs Torg. En lugn och sansad demonstration mot de etablerade partierna oförmåga att följa folkomröstningen.

Se Theo Papaioannous engagerande tal om demokratin.


Intervju och chatt med Vägvalets partiledare

Vill du snabbt bli insatt i vad vi tycker och hur vi ser på olika frågor rekommenderar vi dig att läsa dessa artiklar:


Vill du ha mer mer information?

Vill du veta mer om Vägvalet? Läs våra e-broschyrer

preload preload preload