Vägvalet

Vägvalets vallista till valet 2018

Läs mer om alla kandidaterna här och se vallistan här.

Nedan topp 15 kandidater som presenterades på medlemsmöte den 25 januari.

Främre rad: Claes W, Catarina P, Marie-Louise B, Frida W, Carita J.T, Henry T, Anders T. Bakre rad: Carl H, Martin F, Theo P, Roger A (Ove B, Lars A, Bertil Z är inte med på bild)


Göteborg Budget 2018

Budget2018_302Vägvalet lämnar förslag till budget 2018 för Göteborg Stad inom flera olika områden som kommunen hanterar. Viktiga servicefunktioner som skola, upprustning av bostäder, integration, segregation, äldreomsorg ska hanteras varje dag. Vi har därför genom åren arbetat fram flera förslag som vi anser att staden behöver genomföra. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vägvalet vill göra skillnad
Vi vill förändra och förbättra förutsättningarna att bo och leva i Göteborg, så du kan känna att du är en del av Göteborg.

Trafik
Folkomröstningens valresultat (57%) ska följas. Trängselskatten ska avskaffas
Bygg inte Västlänken och rädda Göteborg
Utred alternativ till Västlänken
Skapa kollektivtrafik som förenklar ditt resande för alla transportslag

Inflytande
Medborgarinflytande ska stärkas, fler ska få insyn i beslut och kunna påverka
Avskaffa stadsdelsnämnderna och minska antalet kommunala bolag
Omvandla biblioteken till mötesplatser med mediatek

Bo
Bygg ihop staden med bostäder både centralt och i förorterna
Hantera stadens siluett varsamt
Öka byggandet med byggemenskaper

Lärande och omsorg
Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas
Alla unga ska få utbilda sig utifrån sina förutsättningar för att nå resultat
Psykisk ohälsa ska minska
Alla ska få en värdig äldreomsorg med fler äldreboenden

Kontroll över pengarna
Genomför en skattesänkning till rikssnittet
Använd skattemedel sparsamt
Uppmärksamma stadens höga belåning
Åskådliggör vad pengarna går till så alla förstår

Läs budgeten i sin helhet här.


Stoppa Västlänken!

20 Miljarder räcker inte. Med ränta på lånade pengar och omräkning till dagens penningvärde är vi redan över det budgeterade beloppet. Bland annat stationerna ovan mark ska också byggas och är inte med i budgeten.

Läs vår lättlästa broschyr om varför vi vill stoppa Västlänken.

 


Omförhandla det Västsvenska paketet!

Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och begär att få omförhandla det Västsvenska paketet.

Läs mer här.


Vill du ha mer mer information?

Vill du veta mer om Vägvalet? Läs våra e-broschyrer

preload preload preload