Vägvalet

Vägvalets vallista till valet 2018

Läs mer om alla kandidaterna här och se vallistan här.

Nedan topp 15 kandidater som presenterades på medlemsmöte den 25 januari.

Främre rad: Claes W, Catarina P, Marie-Louise B, Frida W, Carita J.T, Henry T, Anders T. Bakre rad: Carl H, Martin F, Theo P, Roger A (Ove B, Lars A, Bertil Z är inte med på bild)


Göteborg Budget 2019

Vi är Göteborgs enda moderna folkrörelseparti som nu efter åtta år i kommunfullmäktige har utvecklat vår politik.

Trafik
• Folkomröstningens valresultat, 57 % ska följas och trängselskatten ska avskaffas
• Västlänken ska stoppas – bygg exempelvis ”förstärkningsalternativet”
• Vi inför nolltaxa på spårvagnar och bussar under lågtrafik
• Stärk Göteborgs kollektivtrafik – Västlänken dränerar den på resurser
• Prioritera en ny älvförbindelse istället för linbanan

Bostad
• Bygg ihop staden med bostäder, inte bara centralt utan även med förorterna
• Hantera stadens siluett varsamt – förtätning med måtta
• Fler byggemenskaper
• Satsa på egnahemsrörelse
• Bevara stadens grönområden och parker

Öka medborgarinflytandet – det behövs
• Fler ska få insyn i beslut och kunna påverka
• Unga ska få inflytande genom ungdomsfullmäktige
• Förstärk Göteborgsförslaget så fler få vara med och påverka
• Avskaffa Stadsdelsnämnderna
• Utveckla biblioteken till mötesplatser med mediatek

Lärande och omsorg – istället för prestigeprojekt
• Förskolans köer ska tas bort och förskolan ska utvecklas
• Värna om ungas hälsa med en ökad service på nya familjecentraler
• Äldre och människor med funktionsnedsättning ska få värdig omsorg
• Bygg fler äldreboenden
• De äldres måltider ska kvalitetsförbättras

Skattepengarna är våra gemensamma pengar
• Använd skattemedlen förnuftigt
• Uppmärksamma stadens höga belåning
• Öppenhet om hur skattemedlen används
• Ordning och reda i finanserna

Läs budgeten i sin helhet här.


Stoppa Västlänken!

20 Miljarder räcker inte. Med ränta på lånade pengar och omräkning till dagens penningvärde är vi redan över det budgeterade beloppet. Bland annat stationerna ovan mark ska också byggas och är inte med i budgeten.

Läs vår lättlästa broschyr om varför vi vill stoppa Västlänken.

 


Omförhandla det Västsvenska paketet!

Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och begär att få omförhandla det Västsvenska paketet.

Läs mer här.

preload preload preload