Vägvalet

Göteborg Budget 2017

Vägvalet har lämnat förslag till budget 2017 för Göteborg Stad och inom flera olika områden.

Vägvalet är ett parti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en första nödvändig åtgärd för att nå bättre kvalitet i Göteborgs. I årets budget har vi därför separerat skolan från stadsdelarnas budget. Resurserna till skolan ska prioriteras till just elevernas lärande och inget annat. Grupperna i skolan ska bli mindre så att studiero och studiemotivation åter kan finnas i skolas arbetsmiljö. Resultaten och mätningar av skolan visar på att en förändring behövs så att varje elev kan följa sin individuella plan.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog. Även i årets budget lämnar vi förslag inom flera politiska områden som barnomsorg, miljö, kultur, äldreomsorg, medborgarinflytande med flera.

Läs budgeten i sin helhet här.


bred_politik_620x400


Stoppa Västlänken!vastlanken

20 Miljarder räcker inte. Med ränta på lånade pengar och omräkning till dagens penningvärde är vi redan över det budgeterade beloppet. Bland annat stationerna ovan mark ska också byggas och är inte med i budgeten.

Läs vår lättlästa broschyr om varför vi vill stoppa Västlänken.


Omförhandla det Västsvenska paketet!

Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och begär att få omförhandla det Västsvenska paketet.

Läs mer här.


Vill du ha mer mer information?

Vill du veta mer om Vägvalet? Läs våra e-broschyrer

preload preload preload