1000 namn insamlade!

Helgens informationskampanjer på ICA Focus och Bäckebol gav ett väldigt lyckat resultat då vi samlade in 1000 namn varav 800 göteborgare. Det går inte att undvika missnöjet med förslaget och att det engagerar folk. Politikerna har misslyckats totalt med att få väljarna och förstå nyttan med trängselskatten.

Totalt insamlade namn är nu 4800 varav 3600 göteborgare. Se vår namnbarometer på Vägvalets hemsida.

Hälp oss gärna genom att samla in namn du med!

Namnlistor hittar du här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar