2010-05-20 – Vägvalet har infomationskampanj om trängselskatt 22 maj

På lördagen den 22 maj kommer Vägvalet att att ha informationskampanj på Biskopsgårdens dag och vid Göteborgsvarvet i centrum om trängselskatten enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 22 maj
12.00 – 17.00 Biskopsgårdens Dag, Svarte Mosse Hisingen
14.00 – 18.00 Göteborgsvarvet, Centrum