2004-11-04 – Vägvalet avbryter förhandling med SD

Vägvalet avbryter förhandlingar med SD eftersom vi inte kan gå med på SD:s krav om politisk sekreterare. Detta skulle innebära att det blir ett politiskt samarbete istället för en valteknisk samverkan. Vägvalets krav i förhandlingarna har hela tiden varit att kommunalrådsplatsen och dess sekreterare ska besättas av Vägvalet. Vägvalet kommer inte att gå vidare i några förhandlingar om nämnder.

Styrelsen, Vägvalet