2010-02-25 – Göteborg får ett nytt parti emot trängselskatten