2010-03-19 – Överklagan med begäran om inhibition till Förvaltningsdomstolen

Idag den 19 mars 2010 har beslutet som Göteborgs kommunfullmäktige tog den 11 mars 2010 om förslag till tidsdifferentierat trängselskattesystem överklagats till Förvaltningsdomstolen i Göteborg via vårt ombud Jan A. Pressfeldt med begäran om inhibition. Överklagan hänvisas i övrigt till besvär av den 10 februari 2010 och kompletteringen den 12 februari.

Överklagan i sin helhet finner ni här:

Överklagan med begäran om inhibition
KF Handling 2010 nr 35

Theo Papaioannou
Ordförande Interimsstyrelsen Vägvalet
0705-087890

Håkan Andersson
Ledamot Interimsstyrelsen Vägvalet