2010-04-16 – Vägvalet har infomationskampanj om trängselskatt på Frölunda Torg 17-18 april

I helgen den 17-18 april mellan kl. 10.00 – 17.00 kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten i Göteborg på Frölunda Torg. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Theo Papaioannou
Partiledare
0705-087890