2010-04-23 – Vägvalet har infomationskampanj om trängselskatt i Göteborg 24-25 april

I helgen den 24-25 april kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten i Göteborg på olika platser enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 24 april
09.00 – 11.00  Heden
11.00 – 13.00  Brunnsparken

Söndag 25 april
12.00 – 14.00 Coop Bäckebol
12.00 – 14.00 Coop Backaplan

Theo Papaioannou
Partiledare
0705-087890