2010-05-06 – Vägvalet har infomationskampanj om trängselskatt 9 maj

På söndag den 9 maj kommer Vägvalet att att ha informationskampanj på Hisingen om trängselskatten enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Söndag 9 maj
12.00 – 14.00 Hornbach
12.00 – 14.00 Coop Bäckebol
12.00 – 14.00 Coop Backaplan