2010-06-04 – Vägvalet har informationskampanj 5-6 juni

På lördag 5 juni och söndag 6 juni kommer Vägvalet att att ha informationskampanj på ICA Focus och Bäckebol om trängselskatten enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 5 juni
12.00 – 15.00 ICA Focus
12.00 – 15.00 Coop Bäckebol

Söndag 6 juni
12.00 – 15.00 ICA Focus
12.00 – 15.00 Coop Bäckebol