2010-07-06 – Vägvalets informationsbrev till hushållen i Göteborg

Vägvalets informationsbrev till hushållen i Göteborg inför valet 2010 är nu färdigt och kommer att skickas ut i början av september tillsammans med valsedlarna.

Läs det redan nu här.