2010-09-14 – Vägvalet kommenterar Hallbergs utspel – Västnytt