2010-09-20 – Tack ALLA för ert stöd!

Vägvalet har fått 5 mandat i kommunfullmäktige vilket visar på att göteborgarna modigt protesterat mot trängselskatten.

Vi tackar alla som röstat på oss!

Vi kommer nu att förbereda vårt inträde i kommunfullmäktige kommande veckor framöver. Fortsätt skriva under våra namnlistor och skicka in till oss!

Läs och lyssna mer om Vägvalet i media: