2010-11-03 – Vägvalet diskuterar valteknisk samverkan med SD

Vägvalet har mött sin första stora utmaning efter en kort tid som folkvalt parti i kommunfullmäktige. Inför kommande mandatperiod delas nu viktiga uppdrag, nämnder och kommunalråd (kommunstyrelsen) upp mellan partierna.

Vägvalet värnar om demokratin och har ett ansvar inför sina väljare att agera för att stoppa trängselskatten, stoppa Västlänken och kräva folkomröstning, de tre frågor som vi i valet fick ett kraftfullt stöd av väljarna att driva.

De viktiga, långsiktiga utvecklingsfrågorna i Göteborg har flyttats från den normala politiska nämndeorganisationen till bolag och projektgrupper direkt under kommunstyrelsen. Allmänheten inbjuds visserligen till soppluncher och visning av olika modeller, men något konkret inflytande på planeringen finns inte ens i kommunfullmäktige. Därför är en kommunalrådsplats i kommunstyrelse en viktig positionering för att kunna påverka viktiga beslut som trängselskatten.

De Rödgröna har valt att inte förhandla med Vägvalet. Alliansen och Vägvalet har förhandlat men nådde inte hela vägen eftersom kommunalrådsplats inte erbjöds. De större partierna väljer istället att göra valteknisk samverkan inom de egna blocken vilket innebär att man slår samman sina mandat och får tillgodoräkna sig dessa vid uppdelningen. På grund av denna aktion av de övriga partierna, räcker inte längre Vägvalets fem mandat för att få den viktigaste platsen, som man är berättigad till och som krävs för att riva upp ett beslut om trängselskatten.

Det är tack vare demokratin som Vägvalet har fått en chans att påverka Göteborgs framtid. En demokrati som inte längre är gällande när det kommer till uppdelningen av kommunalrådsplatser och nämnder. Om alla partier hade värnat om demokratin och agerat under egen partibeteckning (proportionella val) hade Vägvalet fått den kommunalrådsplats man är berättigad till. De etablerade partierna har lagt över ansvaret på Vägvalet att hindra SD från tillträde till nämnder och inte visar därmed inget intresse för att ta sitt fulla ansvar.

Vägvalet anser att man har ett ansvar inför sina väljare och för att kunna påverka beslutet om trängselskatten, väljer vi att diskutera en eventuell valteknisk samverkan med SD. Vi understryker med fast hand att detta inte innebär att Vägvalet på något sätt samarbetar med SD i deras politiska frågor. Valteknisk samverkan innebär endast att vi får tillgodoräkna varandras mandat vid uppdelningen av uppdragen och kunna tillträda den plats i kommunstyrelsen som vi anser att valresultatet berättigar oss till.

Vi hoppas våra väljare stödjer oss i vårt val och vi är övertygade att de även förstår vår avsikt med detta.

Vägvalets styrelse

Theo Papaioannou, Partiledare
Tom Heyman, Vice Partiledare
Stefanos Papaioannou, Styrelseledamot
Martin Jocic, Styrelseledamot
Maria Papaioannou, Styrelseledamot
Theodor Camitz, Styrelseledamot
Håkan Andersson, Styrelseledamot
Anna Irving, Suppleant
Anders Åkvist, Suppleant