2010-11-24 – Göteborg blir bara en kassako – Replik/Västsvenskarna måste bli eniga – GT