Idag stoppar vi trängselskatten tillsammans!

I morgon är det sju månader sedan Vägvalet bildades. Tändgnistan var att samtliga de etablerade partierna hade vänt folket ryggen och i enhällighet snabbt drivit igenom beslutet om trängselskatt i Göteborg. Demokratiaspekten – att ett fåtal personer kunde fatta beslut tvärtemot åsikten hos en stor majoritet av befolkningen på detta vis, trots tidigare löften om motsatsen – har hela tiden varit vår ledstjärna.

Den andra huvudlinjen i vår kampanj har varit hur trängselskatten drabbar folk och hur olika den gör det. Trängselskatten är en mycket orättvis skatt som slår slumpvis mot vissa personer, samtidigt som den skonar andra. Ingen hänsyn tas till betalningsförmåga eller behov av bilen.

Det finns många fler anledningar att säga nej till trängselskatten, men dessa behöver vi inte upprepa nu. De är välbekanta för de som följt denna blogg.

Nu har vi i Vägvalet gjort vårt. Från vår valkampanj vet vi att det är många som stödjer oss och som redan har röstat på Vägvalet. 57% av göteborgarna säger nej till trängselskatt, vi är i stor majoritet!

Opinionsundersökningen som i måndags gav Vägvalet 4% hoppas vi fick fler att kunna tänka sig att rösta på partiet. Ju fler röster vi får, desto starkare signal skickar vi till övriga partier att man inte kan lura folk hur mycket som helst. Om ni någon gång i ert liv ska uttrycka ert missnöje med ett politiskt fattat beslut är vi övertygade om att ni inte kommer att få något bättre tillfälle än idag. Tag den chansen, ni har inte mycket att förlora!

Men nu lämnar vi med varm hand över till väljarna. Nu är det er tur att avgöra om vi gjorde rätt som gav göteborgarna ett vettigt alternativ i en fråga som skulle kunna påverka vår gemensamma framtid i minst 25 år.

Idag är det ni som bestämmer. Det är det som är demokrati.

Rösta på Vägvalet i kommunvalet i Göteborg
och

på Sjukvårdspartiet i landstingsvalet för Västra Götaland.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar