Rödgrönt hyckleri om förstärkt folkstyre

Idag publicerades en debattartikel på gp.se skriven av Vägvalets partiledare Theo Papaioannou.

Nu nästan nio månader efter att den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet trädde kraft har den rödgröna majoriteten i kommunen vaknat en smula. Tanken med lagändringen från regeringens sida var att det svenska folkstyret ska stärkas och fördjupas. En namninsamling med krav på en folkomröstning ska inte bara kunna avfärdas med en axelryckning av kommunfullmäktige, utan istället ska kommunen (eller regionen) bjuda in till samtal och kanske till och med komma överens med initiativtagarna utan att frågan ens behöver drivas ända till en folkomröstning. För att utreda hur denna lagändring kan lyftas fram och informeras ut till medborgarna i Göteborgs kommun lämnade Vägvalet in en motion till fullmäktige redan i januari 2011. Denna motion kan ni läsa här.

Istället för att bemöda sig med att besvara Vägvalets motion i ord och handling, har nu den rödgröna majoriteten själva försökt ta tag i frågan – eller ska man säga begrava den? För när (S), (V) och (MP) tog upp frågan sitt senaste kommunstyrelsemöte 24 augusti var frågan mer reducerad till att handla om formalia i stället för aktiva handlingar. Theo Papaioannou skriver:

I stället fokuserar de på att stadens hantering behöver kvalitetssäkras så att det säkerställs att varje folkinitiativ lever upp till de krav som ställs i lagen.” Och han fortsätter: “Hyckleriet bli uppenbart då den rödgröna majoriteten även skriver att en förstärkning av folkinitiativet är av stor betydelse för den lokala demokratins utveckling. Men för att få inflytande som medborgare krävs också en vilja hos politikerna vilket med stor tydlighet saknas i det rödgröna yrkandet.

Men för den rödgröna majoriteten är det viktigare att ingen ska kunna komma och säga att man begått några formella fel i behandlingen av ett framtida folkinitiativ än att uppfylla andemeningen med den nya lagen, dvs att hjälpa, bistå, förstå och lyssna på de medborgare som tycker något kan göras bättre.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Yupp, förakt för demokrati är vad det handlar om….och varenda gång man diskuterar detta på olika middagar etc bland oss svenssons så är man eniga om detta. Konstigt hur politiker kan bete sig så illa mot de som de representerar. Jag personligen har börjat att säga att vi ej har demokrati i Sverige. Mutor(pensionspaket etc), det är min förklaring till hur detta har gått till – mycket pengar rullar i oförklarliga västlänken som är den egentliga boven förutom svaga politiker som inte klarar att få till statligt/EU stöd för infrastruktur.

  • Ja, här får man nog hålla med Vägvalet. Sossarna i staden måste bort i nästa val.

    Vad jobbar Vägvalet med numera?

    • Vi jobbar fortlöpande med vår huvudfråga samt andra frågor. Mer info finns i denna blogg och på vår hemsida.