90 år gammal trängsel…

I dagens blogginlägg kan vi konstatera att trafikproblemen är såväl eviga som konstanta.

I Frank Kings (1883 – 1969) klassiska tecknade serie “Gasoline Alley”, som startade redan 1918 och som än idag existerar och därmed gör den till serien som publicerats näst längst i USA, hittade jag seriestrippen nedan från den 14 januari 1921 (i USA publiceras av hävd samma seriestripp i dagstidningarna samma dag). Den är alltså mer än 90 år gammal, men är lika aktuell idag som då! Observera att det är samma två figurer som är med i båda rutorna.

Allt är inte svart och vitt. Ibland kör en del av oss bil och kallas då bilister, ibland promenerar vi och är då gångtrafikanter. Det gäller att kunna se saker och ting ur olika perspektiv och inte bara se behoven hos en enstaka grupp människor. Den motsättning som vissa försöker framhäva mellan olika trafikantgrupper är egentligen inte så intressant. Vi och våra närmaste tillhör alla mer eller mindre olika grupper i olika skeenden i livet.

Istället måste vi lösa transportbehoven för samtliga – på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. Tyvärr polariserar trängselskatten motsättningarna mellan olika trafikantgrupper på ett snedvridet sätt: Bilisterna ska betala för (eller subventionera) kollektivtrafikens infrastruktur. Då uppstår direkt “vi och dom”. “Vi” som betalar och “dom” som drar fördel av det.

Det är sunt att protestera mot sådana enkla lösningar. Först när vi ser problemen som gemensamma kan lösningarna också bli det. När de olika satsningarnas kostnader och fördelar och nackdelar redovisas var för sig och ställs mot varandra blir det tydligt vad som är mest lönsamt och vad som är olönsammast. Sedan ska självklart miljöaspekter också finnas med när man väljer framtidens infrastruktur, allt kan inte mätas i kronor och ören.

Mer om Frank King och Gasoline Alley kan ni läsa här och här. Serien är näst intill unik i det att figurerna tillåts åldras och till och med dö allt eftersom.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • “Sedan ska självklart miljöaspekter också finnas med när man väljer framtidens infrastruktur, allt kan inte mätas i kronor och ören.”

  Vilka miljöaspekter kan inte mätas i kronor, enligt dig?

  http://www.trivector.se/fileadmin/uploads/Traffic/Haallbara_transporter___miljoe/buller_trafik.pdf
  http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22385/1/gupea_2077_22385_1.pdf
  http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b1398800099674/Specialstudie_13.pdf

 • Återigen: företrädare för VV bör föra införstådda i vad som kostar. Du ger sken av att inte veta det, därav mitt inlägg. Oavsett vad man tycker om trängselskatt, kollektivtrafik m.m bör man känna till vad saker och ting medför för kostnader, eller hur? Något annat leder ju bara till sämre beslut, på lång sikt. Läs länkarna så slipper du fler kommentarer tills vidare.

 • Märklig inställning att inte vilja bli upplyst när man uttryckligen inte förstod vad buller/miljöproblem medför för kostnader. Du är inte idiotförklarad öht, men ta dig tid å läs de länkar jag postade så får du mer på fötterna, det vinner väl bara du själv på – eller? 😉
  Jag finner ingen anledning att skriva på bloggar som företräds av partier som redan är införstådda i trängselskatt m.m.

  Nu har du fått tre länkar med lite kvällslektyr, lycka till!

  • Daniel Bergqvist: Din inställning är att jag behöver bli upplyst, då idiotförklarar du mig. Jag kan också slänga ut länkar till olika skrifter och be dig bemöta innehållet i dessa, det är ingen konst alls. Men har du några egna argument för du lämpligtvis fram dem genom att formulera dig själv. Jag tänker inte sitta och diskutera med en “rapport”.

   Jag finner ingen anledning att skriva på bloggar som företräds av partier som redan är införstådda i trängselskatt m.m.”
   Och jag finner ingen anledning till att du skriver här heller. Du har din åsikt och vi har vår. Nöj dig med det någon gång.

 • ok…per definition innebär ditt synsätt att alla elever i skolan blir idiotförklarade av läraren varje gång de får en ny uppgift. Det håller inte, Håkan. Jag vill bara att du skall förstå att din slutsats om att miljöaspekter inte kan prissättas. Hela samhället förutsätter att så kan ske. Då vägvalet är ett parti med visst inflytande i politiken i GBG bör ni vara medvetna om hur det ligger till…ok?

  Syftet med att länka till rapporter är att ha en korrekt källa till mitt påstående om att ditt inte stämmer. Det är för att upprätthålla viss mån av saklighet, något du alltså tycker är fel?
  Jag ser fram emot att du klistrar in länkar till dina påståenden om miljö och trafik – det berikar. Lycka till!

  • Daniel Bergqvist: Och jag vill att du ska förstå att jag inte har något större intresse att diskutera mer med dig. Varför har jag tydligt förklarat tidigare. Jag ser fram emot när du slutar spamma bloggen med dina inlägg. Om du anser att mina ståndpunkter håller eller ej, är för mig helt oväsentligt.

   Och en sak till: Jag är inte din elev!

   • Daniel Bergqvist: Jag tänker inte släppa igenom någon mer kommentar som ger sig in någon slags metadiskussion om vad bloggen har för syfte. Om det är något bloggen inte finns till för så är det för ifrågasättande av bloggens regelverk – vilket finns tydligt angivet. Det är inte svårt att ta till sig och hålla sig till. Och du är inte ens potentiell väljare av Vägvalet, så någon dialog med väljarna går inte förlorad.