Aftonbladet – Borg blåser Stockholm på trängselpengarna

I Aftonbladet kan man idag läsa en kritisk debattartikel om hur regeringen blåser Stockholm på de lovade återinvesteringarna från trängselskatten.

Debattören Anders Ygeman (S) skriver:

“I den budgetproposition som Anders Borg lämnade till riksdagen för snart en månad sedan framgår att regeringen under år 2010 räknar med att stockholmarna betalar in hela 804 miljoner kronor i trängselskatt. Efter avdrag för system- och administrationskostnader beräknas det uppstå ett överskott på drygt 533 miljoner kr. Av detta tänker regeringen dock bara återinvestera knappt hälften, 242 miljoner kronor, i Stockholm. “

Vägvalet har tidigare påpekat detta och i nuvarande proposition för införandet i Göteborg står det luddigt att man bör återinvestera pengarna från trängselskatten i Västsverige. Det är uppenbart att regeringen inte har den avsikten utan att pengarna används till annat i budgeten. Politikerna i Göteborg som förhandlat till sig detta borde ta sitt ansvar och riva beslutet och börja diskutera alternativ som faktiskt ger göteborgarna infrastruktur som faktiskt blir av. Börja diskutera andra finansieringsalternativ och framför allt diskutera om alla projekten är nödvändiga.

Vidare i linje med vad Vägvalet förespråkat hela tiden skriver debatörren:

“I dag tar intäkterna från trängselskatten omvägen via statsbudgeten. Eftersom vi i Sverige inte har specialdestinerade skatter så finns det inget som hindrar riksdag och regering att använda intäkterna från trängselskatten till precis vad som helst i statsbudgeten. Och det är precis vad regeringen nu gjort tre år i rad.”

Vägvalet har också poängterat klart och tydligt att pengarna går in på ett statligt konto och är inte på något sätt öronmärkta för infrastruktur i Göteborg. Anders Ygeman (S) skriver vidare att det “bästa” vore om Stockholm själva fick bestämma över dessa pengar och det var vad regeringen lovat tidigare. Önskedrömmar i all ära, men staten har inget som helst intresse i att låta kommunerna och regionerna bestämma över statsbudgeten.

Med tanke på alla frågetecken och bristen på pengar som dyker upp hela tiden så borde Göteborgs kommun tänka om och gå till botten med trängselskatten innan den införs så att inte även göteborgarna blir blåsta.

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar