Alla fakta måste upp på bordet

I dagarna har GP skrivit att Trafikverket säger att tågplanen för Göteborgs Central är full och att därmed kan inte Västtrafik trafikera med fler tåg. Till att börja med är hela diskussionen totalt absurd då det visar att “samverkan” inte fungerat. Frågan är vad man samverkat om?

Förespråkare för Västlänken slår på stora trumman att den måste byggas då kapacitetsbristen är ett faktum. Men vi måste dra lite i nödbromsen.

Till att börja med blir inte Västlänken klar förrän tidigast 2028, d.v.s. om 16 år. Trängselskatten införs 1 januari 2013. Exemplet med hönan och ägget förverkligas. Förespråkarna för trängselskatten har sprungit så fort att den utlovade förbättrade kollektivtrafiken inte kommer att stå redo vid införandet och i detta fall får vi vänta 16 långa år. Västlänken är fortfarande och förblir ett olönsamt projekt som ska kosta 20 miljarder kr och som redovisar en en negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på -9,3 miljarder kr.

Fem i tolv säger nu alltså Trafikverket att Göteborgs Central är överbelastad – 16 år innan en eventuell lösning är på plats! Hur är detta möjligt? Varför togs inte detta med i beräkningarna när man utredde vad som skulle göras som skedde för ytterligare 6-7 år sedan? Det fanns andra alternativ som kunde stått färdigt tidigare. Nej, det enkla svaret är att Västlänken är det avdammade projektet som lades fram som förslag då man krävde en motprestation som legitimerade medfinansiering i form av trängselskatt.

Förespråkarna för Västlänken är totalt emot att utreda förslaget om vändslinga, idag kallad Västlänk 2021, vid Centralstationen. Observera “att utreda”! Västlänk 2021 delas upp i två etapper. Etapp 1 är en pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen som beräknas kosta ca 3 miljarder kronor. Etapp 2 är en förstärkning i sydlig riktning förbi Gårda och Lisebergsstationen som beräknas kosta ca 3 miljarder. Motionen har redan röstats ned i Trafik- och Byggnadsnämnden med den godtyckliga motiveringen att det är för sent.

Så, igen innan vi drar för många växlar skulle jag vilja veta lite mer hur Trafikverket resonerar när det säger att Göteborgs Central är överbelastad. Hur har man räknat? Är det midjan vid infarten som är problemet? Är det antalet perronger? Och om det är akut är då Västlänken det smartaste alternativet? Och hjälper den? Vad finns det för andra – snabbare – lösningar som kan öka kapaciteten på centralen?

Förra året skulle jag ta tåget till Malmö från Göteborg C. Jag kunde inte låta bli att ta nedan foton hur det såg ut vid niotiden på stationen.

 • Fem tåg står redo för avgång
 • Sex perronger är tomma
 • På fem perronger står parkerade tåg

De två sista bilderna visar hur mycket folk som rör sig på stationen. Trångt?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2, GP3, GP4

Lägg till en kommentar

 • För tydlighetens skull så bör man kanske påpeka att problemet med den fulla stationen består av två delar:
  – dels så räcker inte spårkapaciteten och växlarna till för att få in tågen på stationen
  – dels så finns det för få perronger för att få in alla tåg man vill ha in

  Lösningen på dessa problem är enligt Västlänksförespråkarna att bygga ett dubbelspår förbi stationen och vidare. Detta leder till att man förstärker bägge dessa delar genom att man kan köra tågen genom stationen så att de inte i någon större utsträckning påverkas av de problem stationen har.

  Problemen kan dock adresseras på många andra sätt, exempelvis:
  – ny anslutning in till stationen som följer planen för Västlänken in på stationsområdet + några nya perronger (låt oss anta för fyra spår) där tågen kan parkeras under av-/på-stigning
  – en ny vändslinga och en utbyggd tunnel som inte innehåller stationen i Haga (stationen vid Korsvägen kanske kan ingå, men man bör utreda utformningen – att korsvägen skall bli som Slussen i Stockholm med tre våningsplan är ju rent absurt).
  – bro (knappast tunnel) till Hisingen så att man kan utnyttja stationen för trafik mot Torslanda och Bohusbanan, samt att man då kan utnyttja bron i Lärje för vändande tåg. Skulle dessutom öppna för en station vid Hjalmar Brantingsplatsen, vilket definitivt behövs. Det finns plats för denna bro (den behöver inte kunna ta gods). Särskilt som man nu valde att ha en lägre höjd på den nya Göta Älvbron (men om man nu sänkte den höjden så mycket, då hade man ju lika gärna kunnat sänka den ytterligare några meter).
  – se till att inte alla pendeltåg kör in på centralen. En station vad Gamlestaden skulle kunna avlasta centralen rätt så mycket. Låt säga att bara vartannat tåg går in på centralen och att de andra bara stannar i Gamlestaden. De flesta vill ändå inte stiga av i centrum, de gör det bara för att komma åt buss/spårvagn. Spårvagnar finns i Gamlestaden och bussar till Hisingen lär ju få bra nytta av den nya Marieholmstunneln…

  Västlänken i sin nuvarande utformning är inte rätt spenderade pengar.

  För min egen del så har jag egentligen inte så mycket emot trängselskatt som sådan, däremot är upplägget i Göteborg som går ut på att skinna folk på pengar helt vansinnigt. Med förbifarter och en fungerande kollektivtrafik så är det en helt annan fråga, men Västlänken löser inga problem för de som bor på Hisingen, Norra skärgården samt i södra Bohuslän, de skall bara vara glada och betala…