Alltför snabb utfasning av miljöbilsparkering

På sammanträdet den 23 februari i kommunfullmäktige behandlades parkeringstillstånden för miljöbilar. Parkeringstillstånden har tjänat ut sitt syfte då varannan bil som idag säljs i Sverige är miljöbil. En enig trafiknämnd tog beslutet att miljötillstånden skulle upphöra 30 juni 2015. Detta efter diskussioner om att utfasningen skulle ske på längre sikt än som det var sagt då tillstånden skulle upphöra 30 juni 2012 så att medborgaren skulle få en chans att anpassa sig till omställningen. En enig nämnd beslutade att P-tillstånd skulle utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför skulle giltighetstiden variera, dock maximalt tre år i taget.

Men av någon konstig anledning efter att passerat kommunstyrelsen reagerade Miljöpartiet och underminerade Trafiknämndens beslut. Nya parkeringstillstånd för miljöbilar skulle inte beviljas efter 30 juni 2012. De rödgröna formulerade följande i sitt nya beslut:

“de fordonsägare som idag innehar miljöbilstillstånd för sin miljöbil och uppfyller de krav som gäller skall ges möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd som max gäller till 30 juni 2015. Ansökan skall då vara inne på trafikkontoret innan 30 juni 2012.”

Nu blev det rörigt vilket också visades sig under debatten eftersom de rödgröna inte varit tydliga nog i sitt beslut och skulle förklara vad de menade. Efter att ha ställt frågan några gånger vad som egentligen menades med de rödgrönas förslag kröp det som jag redan misstänkte fram:

Nya och gamla bilar får ansöka om miljöbilstillstånd fram till 30 juni 2012, därefter var det stopp.

Det var inte alls det som Trafiknämnden beslutade utan nya och gamla bilar skulle få ansöka löpande fram till 30 juni 2015. Förslaget i nämnden byggde således på att tillstånd skulle ges löpande fram till slutdatumet vilket gjorde regelverket enklare för den sökande. Det innebär att om du köper en ny miljöbil 30 maj 2015 så får du tillstånd till 30 juni 2015. Går ditt nuvarande parkeringstillstånd ut i december 2014 så får du endast förnya det fram till 30 juni 2015. Enkelt.

Och efter att ha skjutit hål på de rödgrönas försök att frångå det de verkligen tog beslut på i Trafiknämnden för att sedan riva upp det och ändra beslutet i kommunstyrelsen haglade alla möjliga osammanhängande argument. Argument som inte hade något som helst att göra med hur medborgaren skulle ställa om sig till de nya reglerna. En omställning för bl.a. medborgare med boendeparkering som idag som mest innebär en kostnad på 630 kr i månaden som är noll kronor när man har ett miljötillstånd. Dessa boende borde ges en ordentlig chans att anpassa sig till de nya reglerna vilket Trafiknämndens förslag innebär. Men även bilförsäljarna som också ska ställa om sig till det nya regelverket. Företag som genererar jobb.

Istället började den rödgröna sidan att prata om att flytta bilarna från gatumark till parkeringshus. Något som kommer att innebära ännu mer fördyring för någon som bor i staden. Att flytta över bilar från gatumark till parkeringshus kan endast göras genom att höja boendeparkeringen, något som Trafikkontoret redan konstaterat. Fokus tas också ifrån att parkeringsavgifterna är på väg att höjas i staden och att man infört tidsbegränsad parkering. Att höja eller införa tidsbegränsad parkering skulle utvärderas efter att trängselskatten införts. Läs blogginlägg från Trafiknämnden här.

För övrigt vill jag tillägga i debatten något som ofta glöms bort: Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år.  Därför anser Vägvalet att miljötillstånden kan tas bort men under städade former där medborgaren är med på noterna.

Med anledning av de rödgrönas svängning yrkade Vägvalet följande för att det skulle bli klart och tydligt och i linje med Trafiknämndens beslut:

  • att de nu gällande reglerna om parkeringstillstånd för miljöfordon upphävs den 30 juni 2015
  • att P-tillstånd utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför kommer giltighetstiden att variera, dock maximalt tre år i taget

Något som Alliansen också ställde sig bakom, men som tyvärr blev nedröstat av den rödgröna majoriteten. Detta innebär att efter 30 juni 2012 förnyas inga gamla miljöbilstillstånd.

Sammanfattningsvis visade debatten på hur de rödgröna utnyttjar sin ställning i kommunstyrelsen och underminerar beslut som tas i facknämnderna. En fråga som handlade om bästa möjliga service till medborgarna genom att fasa ut på ett vettigt sätt blev istället en politisk fråga som inte alls tar hänsyn till omställningen för medborgaren. Men det är ju tyvärr inte första gången.

Lyssna på debatten här.

Läs debattartikeln i GP här.

Theo Papaoiannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Ett litet råd till dig Theo ,den eviga sanningen:” lita ALDRIG på en sosse” gäller fortfarande och kommer att göra i all framtid glöm aldrig det.

  • @Manne Ja, så kanske det är men jag vill då påminna att även Alliansen ibland inte går att lita på som t.ex i trängselskattefrågan som dom svängt i då de från början var helt emot ett införande. Jag tror att tilliten måste byggas upp mellan politiker och medborgare och då måste man vara konsekvent i sina beslut. Det är dags att ta medborgardialogen på allvar.