Anneli Hulthén besvärad av debatten om trängselskatter

Anneli Hulthén kommenterar idag debatten om trängselskatten i sin blogg på gt.se. Hon skriver:

I den mediala diskussionen har trängselskatten fått stort utrymme och ibland kommer själva syftet med paketet i skymundan det vill säga att vi fram till 2023 radikalt ska förändra hur vi transporterar oss i vår del av världen. Trängselskatterna är en del av det, men inte det huvudsakliga målet. Målet är att få Västlänk, Marieholmstunnel, Götaälvbro med mera på plats. Kollektivtrafiken ska ha en helt annan skepnad än idag, både till storlek och utformning. Det kan vara bra att påminna om detta när oroade medborgare upplever att de ska hamna i något slags fängelse i sin del av staden.

Jo, att trängselskatten inte är målet, utan medlet för att nå dit, har vi redan förstått.

Hulthén verkar en aning besvärad av trängselskattedebatten – och det är i så fall ett steg framåt. Vad hon däremot inte verkar förstå är att folk är mycket irriterade över:

 • det löftesbrott om folkomröstning som hennes eget parti nu begått mot väljarna
 • att trängselskatten kan innebära en mycket hög extra kostnad för en familj – antingen mätt i pengar eller tid. Anneli Hulthén har hittills inget svar på var man ska få pengarna eller tiden ifrån
 • att trängselskatten slår orättvist beroende på var man bor, jobbar m.m.
 • att trängselskatten slår orättvist mot de som har låga inkomster
 • att skattebetalarna knappast ser fram emot en ny Göta Älvbro som har sämre kapacitet än den nuvarande

Hulthén tycker fokus i media istället borde ligga på de infrastruktursatsningar som trängselskatten ska finansiera. Men det är förstås mycket naturligare att folk oroar sig över de påtagliga nackdelar som drabbar dem direkt när trängselskatten dras igång (mindre pengar i plånboken), än att de redan nu ska gå omkring i något slags ständigt lyckorus över någon avlägsen 20-miljarders järnvägstunnel som relativt få bilister kommer att dra någon nytta av.

Ska dagens kommunala politiker verkligen ensamt bestämma hur ”vi fram till 2023 radikalt ska förändra hur vi transporterar oss i vår del av världen”? Med vilken rätt förhindrar Hulthén & Co folk att kunna välja en framtida elbil – genom att straffbeskatta den lika mycket som en bensinbil – om man så skulle önska? Har politikerna i fullmäktige verkligen koll på utvecklingen av nya miljövänligare bilar? Vad ska vi med alla dessa kollektivtrafiksatsningar till, när vi alla förhoppningsvis inom en inte alltför avlägsen framtid kör omkring i var sin vätgas-bil med 0% i miljöförstörande utsläpp (endast vatten)? Kommer någon då föredra att åka i slamrande, långsamma spårvagnar eller krängande bussar?

Håkan Andersson

För Nej till trängselskatt i Göteborg

Lägg till en kommentar

 • Hur skulle det vara om nån tog sig för att analysera vad som är orsak och vad som är verkan i detta med storstädernas trängsel?
  Politiker och företagsledare vill gärna ha det bekvämt och bo och jobba centralt, och trycker därför i symbios in allt fler arbetsplatser till centrum. Därför uppstår en stor trängsel bland alla de som (utan att kunna välja) tvingas resa in dit dagligen.
  För att lösa problemet tar makthavarna i samhället då till att bestraffa de som redan är drabbade av trängseln med en trängselskatt! Det är ju inte för nöjes skull alla tränger ihop sig i centrum.
  En trängselskatt är högst befogad, men då skall den drabba varenda arbetsplats i centrum så att det lönar sig att decentralisera verksamheten.