Anneli Hulthén gillar inte att själv bli överkörd

Igår blev det uppenbart för alla som läste Göteborgsposten att Anneli Hulthén (S) inte tycker det är lika roligt att bli överkörd som att själv vara den som kör över någon annan. I en artikel med rubriken “Försvaret kör över Göteborgs politiker” kunde vi läsa om att försvaret skickat ett brev till kommunen den 21 december i fjol om en skjutövning i skärgården. Försvarsmakten ville ha ett svar på skrivelsen senast 21 januari 2011. Första kommunstyrelsemöte för året hölls dock bara en dag innan, 20 januari.

Någon tid att reagera fanns alltså inte för den politiska ledningen i Göteborg (ingen verkar ha kommit på möjligheten att skriva ett brev utan att först ha ett kommunstyrelsemöte eller att extrainkalla ett sådant). Man blev helt enkelt överkörd av en högre instans, något som Hulthén & Co inte verkar så bekväma med. Hulthén “tycker att kommunikationen varit milt sagt bristfällig” från försvarets sida.

Vi har många frågor och får många frågor från medborgarna. Jag tycker inte vi fått så många svar från försvaret“, säger Anneli Hulthén.

Det är lätt att se många paralleller till hur beslutet om trängselskatt togs. Möten i slutna rum, snabba uppgörelser mellan partier, bristfällig kommunikation och sedan en kvick omröstning. Ingen annan utomstående fick komma tals. Och när beslutet är fattat gör man lång näsa åt alla som protesterar och hävdar att de kommer för sent.

Nu är plötsligt Hulthén “sammanbitet arg” när hon möts av samma brist på kommunikation. Och hon gör sig plötsligt till talesman för missnöjda medborgare som kontaktat kommunen.

Tänk om hon hade tagit alla dem som varit i kontakt med henne angående trängselskatten på lika stort allvar! Tänk om hennes egen kommunikation inte hade varit bristfällig. Och tänk om vi hade fått många svar från Anneli Hulthén!

Läs papperstidningens artikel här och en förkortad webbversion här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar