Anneli Hulthén kommunicerar med medborgarna!

Ja, det är faktiskt värt ett utropstecken. I dagens Göteborgs-Posten skriver nämligen Anneli Hulthén (S) i en insändare svar på en medborgares fråga i tisdags! Är detta nya grepp ett led i den öppenhet och lyhördhet som Socialdemokraternas valanalys betonade vikten av? En annan tolkning skulle annars kunna vara Anneli Hulthén svarar på insändaren eftersom frågeställningen ligger väl i linje med hennes åsikt om hur infrastruktursatsningar ska utformas framöver. Framtiden får utvisa om detta var ett enstaka inhopp i debatten eller ej.

Hur som helst, den ursprungliga insändarskribenten hade efterlyst en utbyggd kollektivtrafik och hyst åsikten att den dessutom borde vara gratis. Hulthéns svar blir förstås att utbyggnaden redan är på gång, samt att det tar tid att ställa om en stad att “ha kollektivtrafik som bas i persontransporterna“. (Gratis kollektivtrafik avfärdar hon förstås eftersom hon vet att det inte finns pengar till detta.)

Jo, den dagen när en majoritet av befolkning åker kollektivt till arbetet ligger nog mycket långt in i framtiden och är den överhuvudtaget efterfrågad av väljarna? I den här diskussionen ställs alltför ofta “rädda miljön” mot bilåkande. Det argumentet fungerar bara så länge bilarna släpper ut koldioxid och redan nu finns det prisvärda alternativ i form av elbilar. Att en politikerelit försöker tvinga på medborgarna en annan – mindre flexibel – livsstil kommer inte att lyckas den här gången heller. Människans strävan att få det bättre och fatta egna beslut om sina liv är mycket starkare än klåfingriga politikers önskan att ändra folks beteende.

Men problemet är förstås inte att det ska satsas mer på kollektivtrafiken, utan hur detta finansieras (trängselskatt som bilisterna får betala) och andra beslut (exempelvis att filer i Göteborg reserveras för bussar och som därmed försämrar framkomligheten för bilar) ska tvinga över folk till kollektivtrafiken. Om inte kollektivtrafiken kan stå på egna ben och få fler resenärer med mindre än att man avsiktligt försämrar för andra trafikslag, är det något som är feltänkt från början. Ska vi ändra beteenden måste detta förankras hos folket.

Läs hela insändaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Den största miljöboven i Göteborg, är Göteborg Energi där Miljö partisten Kia Andreasson är Ordf. GE släpper ut dubbelt så mycket CO2 som samtliga personbilar gör .Mer NOx än samtliga bensindrivna bilar.
    De andra stora utsläpps källorna är sjöfarten spec NOx och sotpartiklar.
    samt den dieseldrivna kollektivtrafiken . Den du Tollet Hansson kan du bita i!