Anneli Hulthén rättfärdigar Handelskammaren

Vad gjorde Anneli Hulthén (S) när Backaborna ville ha svar på sina frågor om trängselskatten? Jo, hon skickade Johan Nyhus i stället. Hon uttalar sig inte gärna i frågor som är besvärande för henne, som till exempel varför hon lurade göteborgarna på en folkomröstning.

Men när det handlar om att hitta saker som, enligt henne, tycks stödja hennes ståndpunkter är hon oerhörd snabb att uttala sig. I sitt blogginlägg gör hon en stor affär av den kartläggning som Västsvenska Handelskammaren kom med i går och som vi kommenterade i föregående blogginlägg.

Hulthén skriver:

I dagens GP sätter Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, fingret på något som inte har framkommit tillräckligt tydligt i debatten” och hon fortsätter: “det huvudsakliga budskapet är att trängselskatten till väldigt stor del betalas av personer som inte bor i Göteborg.”

Vad är grejen? Jo, att de flesta som betalar trängselskatt inte bor i Göteborg. Man kan undra varför detta kommer som en total överraskning för Anneli Hulthén?

Hulthen skriver vidare:

Västsvenska paketet och finansieringen av det är inte bara göteborgarnas ansvar. Det är inte bara vi som ska betala och det är inte heller bara vi som har nytta av satsningarna.

Återigen självklarheter och dessvärre inga nyheter.

Och hon avslutar med:

Detta är inte bara Göteborgs ansvar, kranskommuner och såväl utländska som inhemska transporter kommer tjäna på paketets lösningar och därför också vara med att betala. Att låta göteborgarna stå för hela notan genom höjd kommunalskatt är orimligt.

Är det så att Hulthén ser Västsvenska Handelskammarens kartläggning som ett stöd för att trängselskatten inte kan ersättas med en höjning av kommunalskatten i Göteborg? Som så många gånger förr, när det gäller Hulthéns sätt att argumentera, lyfter hon fram ett icke trovärdigt alternativ (kommunalskattehöjning i Göteborg) som motpol till något hon försvarar (trängselskatten). Syftet är förstås att hennes linje ska framstå som mer positivt. Varför jämför hon inte lika gärna med en regionskattehöjning? Själv pekar hon ju på i sitt blogginlägg att det är viktigt att kranskommunerna ska vara med och betala. Ett annat alternativ vore ju då att både kranskommunerna och Göteborg höjde sina kommunalskatter. Eller varför ska inte kranskommunerna i regionen få vara med och folkomrösta?

Handelskammarens undersökning ändrar ju i praktiken inte tidigare argument gällande trängselskatten som Vägvalets Theo Papaioannou uttrycker i dagens gp.se:

“Trängselskatten är orättvis. Oavsett om skatterna kommer utifrån eller inifrån är det låginkomsttagare som drabbas mest.”

Och om alla ska få vara med och betala så borde ju alla få rösta men tyvärr är det Göteborg som äger frågan och därför sker till stor del den politiska striden här.

Theo Papaioannou fortsätter:

“Göteborg kan väcka frågan om en folkomröstning, eftersom namninsamlingen är gjord här. Men det hindrar inte att andra kommuner i regionen utlyser en folkomröstning. Men det är tveksamt om det får någon betydelse. I Stockholm fick alla kranskommuner folkomrösta, och alla sa nej. I Stockholms kommun röstade folket ja och så införde man trängselskatt utan att ta hänsyn till kranskommunerna.”

Om argumenten gällande kranskommuner och regionen, som Hulthén gärna vill svänga sig med, ska ha någon som helst tyngd så borde ju alla få vara med och bestämma över frågan. Hon vill ju avgöra den genom att säga att den redan är avgjord!

För övrigt sitter Johan Trouvé på dubbla stolar i och med att han sitter i styrelsen för det statligt ägda bolaget Svevia. Det är Sveriges fjärde största väg- och anläggningsföretag med cirka 2 800 anställda och en omsättning på över 7,9 miljarder kronor (år 2009). Inte så konstigt att han argumenterar för mera, ofinansierade satsningar på infrastruktur.

Men Anneli Hulthén borde avstå från att okritiskt lyfta fram partsinlagor bara för att det passar henne för stunden.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Tydligen har Moderaterna röstat ja till folkomröstning i alla fall, även om det var väldigt nära att de inte gjorde det.

    Man kan undra vad anledningen är till att säga nej till en folkomröstning i en fråga som handlar om så stora pengar.

    Trängselskatten slår snett, det är skäl nog att den inte borde finnas. För egen del (ensamstående utan barn) så kan jag förlägga arbetstiderna så att den har liten betydelse (< 200kr/mån), men för en arbetskamrat med barn så handlar det om 1400kr/mån då båda i familjen behöver bil p.g.a. boende och barn.