Äntligen nådde folkets röst in i fullmäktige

Grattis alla göteborgare! I går kväll hördes din röst äntligen ända in i fullmäktige. I över tre år har medborgarna motats bort av politiker som stängt dörren och öronen för alla invändningar mot trängselskatten. “Beslutet är redan fattat“, har varit det stående mantrat.

Men vi har inte nöjt oss med det. Och efter en fem timmar lång debatt var kommunfullmäktige klara att rösta. Som förväntat blev röstsiffrorna 53 nej och 28 ja, men eftersom det hade krävts att två tredjedelar (eller 54 ledamöter) skulle motsätta sig en folkomröstning för att stoppa den, är nu folkomröstningen ett faktum.

Tre år för sent kan man tycka, och det angav flera rödgröna ledamöter också som skäl till att man nu röstade nej. Men hur trovärdigt är det argumentet när samma politiker redan 2011 nekade en folkomröstning efter Vägvalets namninsamling? En namninsamling som för övrigt Mats Pilhem i debatten i går felaktigt påstod inte hade nått upp till det då lagstadgade kravet, vilket den dock gjorde med råge. Men Pilhem röstade nej den gången också.  Nej, det är inte att kravet på folkomröstning kommer för sent som är deras problem, det är att det kommer överhuvudtaget. Oavsett när eller hur, så är det fel, enligt dem.

När de ett oräkneligt antal gånger i debatten yttrade “det går inte“, så menade de egentligen: “Vi vill inte.” Vill man inte, så kan man inte. Frågan är om vi väljare verkligen vill skicka samma förhandlare till förhandlingsbordet än gång till? Har man redan på förhand bestämt sig för att man inte kan få fram ett bättre avtal, är det kanske bättre om några med nya fräscha idéer företräder Göteborgs intressen nästa gång?

Diskussionerna innan själva omröstningen följde den senaste veckans två debatter rätt väl. De rödgröna gick mangrant till anfall mot moderaterna i ett försök att dölja sina egna skruvade förklaringar till varför de tänkte rösta nej. Plötsligt fördes Vägvalet fram som vara rakryggade av de rödgröna, men allting är ju relativt: Moderaterna var inte vatten värda.

Gång på gång avkrävdes moderaterna på svar om vad som händer vid ett eventuellt nej i en folkomröstning, och lika många gånger förklarade Jonas Ransgård med flera den moderata stämmans beslut och att det var samtliga partiers ansvar att ta hand om ett eventuellt nej i en folkomröstning. För precis som Ransgård sa, kan inte moderaterna ensamt bestämma detta. De rödgröna vägrade dock ta detta ansvar, det enda “ansvar” de sades ta, var för det Västsvenska paketet.

Speciellt framträdande i debatten om demokratin i Göteborg var moderaterna Jonas Schönemann och Magnus Nylander. Den senare förklarade för de rödgröna hur lagen om det förstärkta folkinitiativet var tänkt att fungera. Man ska helt enkelt inte rösta ned ett krav på folkomröstning om det inte finns mycket speciella skäl som till exempel att det handlade en personfråga. Det är därför möjligheten att rösta ned en folkomröstning med två tredjedels majoritet finns inskriven, inte för att politiker ska kunna rösta ner ett initiativ som riskerar gå emot ett politiskt beslut som de inte vill ändra. Ingenting av det de rödgröna svarade visade att de hade förstått detta. Helst pratade de om allt annat än om just ja eller nej till folkomröstning.

Det sägs att demokratin är något man måste ta strid för varje dag och att det inte ska vara för lätt. I dag känns det dock lätt för alla de 50 000 göteborgare som skrivit på namninsamlingen.

Nu kör vi ända in kaklet!

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Västsvenska paketet är en projekt som om man skall tro förespråkarna är avgörande för hela regionens utveckling. Klarar man då inte av att ta ut några tioöringar på regionskatten för ett projekt som har den avgörande betydelsen är det något allvarligt fel på regionsbygget och de ansvariga politiker som sitter i ledningen.

 • Grattis!

  Märker nu hur de som var mot en Folkomröstning och därmed var mot Demokrati börjar tala allt mer om hur frågan på valsedlarna skall formuleras. texnedanstående.

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1691705-ja-sidan-borjar-tagga-upp-vill-ha-trangselskatt

  Vilken rätt har dom att förvrånga frågeställningen i uppropet ?

  Jag inser att dom kan komma med hot som tex höjd kommunalskatt etc.

  Men vilket rätt har dom att styra över Alterntiven på valsedeln ?

  Jag är tacksam om jag kan få svar från Vägvalet i frågan.

  • Pétur: Rent formellt beslutas hur frågan i folkomröstningen ska ställas av kommunfullmäktige med enkel majoritet. De rödgröna skulle alltså kunna komma överens sinsemellan. Sedan står det dock i lagen att man ska rådgöra med initiativtagarna också.

 • Tack Vägvalet för ert engagemang och ert starka jobb!

  Alla som undrar vad som händer med Västsvenska paketet vid ett nej till trängselskatter bör kunna tillfredsställas med svaret att man alltid kan välja att dra in pengarna från trängselskatterna via biljettpriset på tågen genom västlänkstunneln istället. På så vis går uträkningen på ett ut, och det blir dessutom, rättvist nog, tågpendlarna istället för bilpendlarna som får vara med och uppbära kostnaden för den bekväma och högefterfrågade (?) tågpendeltunneln.

 • Jag hoppas att de kommer att presentera sina förslag till alternativ i god tid så att vi hinner protestera mot dem. Jag hoppas att de inte lyssnar på Sören Jensen. De borde inte ha rätt att binda upp kommande politiker. Efter 2014 kommer nya ledamöter som ska tolka utfallet. Jag har inte läst hela lagen men jag har för mig att de inte kan koppla ihop något med borttagandet av skatten. Om de gör det så kommer jag att uppfatta detta som sabotage av demokratin. Vi måste få alternativ som vi kan acceptera.

 • Risken just nu är att det kommer att bli massor med aktiviteter för att göra att en folkomröstning blir meningslös på olika sätt.

  Håll ögon och öron öppna!

 • Rättning, 28 Juni är tydligen sista dagen, så nu kan alla ni andra tänka efter nästan en månad till! 🙂

  Fort och fel! :p

 • Trafikverket har just lagt ut en propagandafilm på sin hemsida med ett antal beslutsfattare och andra maktpersoner som lovordar Västlänken. Tankeväckande. Notera särskilt att de intervjuade antingen ser rädda eller arga ut.

 • RE: jome

  Om Västlänken är så fantastisk och har den avgörande betydelse för hela regionens framtid som de lovordande makthavarna hävdar förstår jag inte att det kan vara något problem att ta ut några 10 öringar på regional nivå från den ordinarie skatt för att finansiera den. Det motsvarar faktiskt enbart någon procent av den totala region & kommunalskatten.

 • Efter att idag ha varit i Nordstan och diskuterat Västländer med trafikverket och västtrafik så bli man beklämd.

  Man har inte gjort några reseanalyser eller miljökonsekvensanalyser till grund för beslutet runt västlänken, utan allt bygger på politikernas förhoppningar.

  Jag rekommenderar verkligen alla att gå dit och fråga vilka analyser som ligger till grund för besluten, då i princip alla mina frågor (efter följdfrågor) slutade i att det är politisk vilja, politikernas förhoppningar osv.

  Det är makalöst beklämmande att man i Sverige kan satsa 20 miljarder av skattebetalarnas pengar så lättvindigt på något som man inte ens har utrett ordentligt.

  Vore jag politiker så skulle jag skämmas för att vara delaktig i detta!

 • Det är rätt deprimerande att se hur förespråkarna för Trängselskatt och Västlänken agerar.

  Som bilister så får vi vara med att betala en lösning som inte kommer att underlätta för de flesta av oss. Västlänken avlastar inte alls nord/syd utan gör pendeltågen mindre attraktiva för de som bor söderöver och skall till Hisingen.

  Marieholmstunneln riskerar att flytta problemen till bl.a. Lundbyleden, och risken finns att minsta störning i området kan leda till att både Marieholmstunneln och Tingstadstunneln blir igenkorkade eftersom de ligger väldigt nära varandra och därmed påverkar varandra.

  De som rör sig i området runt centralen i morgonrusningen upptäcker rätt snart att flaskhalsen är bussar och spårvagnar bort från centralen framförallt över till Hisingen.

 • NH:
  Jag frågade också vad som var så bra med stationen vid Korsvägen, jag fick mycket intressant information, bla att Korsvägen inte klarar fler bussar och att man därför måste bygga tåg dit. På frågan om varför man då inte kör långväga bussar (exempelvis från Borås) någon annanstans så får man svaret att politikerna vill ha trafiken genom Korsvägen.

  En annan sak de hänvisade till var att området runt centralen inte klarar mer kollektivtrafik, när jag då frågade hur man tänkt lösa dubblad kollektivtrafik till 2025 (som är målet), särskilt med tanke på att Västlänken inte är klar till dess så har man inga svar.

  Alla beslut är lösryckta och det finns ingen riktig tanke bakom. Åtminstone ingen tanke som de som arbetar med detta kan förklara. Det är beklämmande.

  Hade statusen på mitt företag varit likadan så hade de ansvariga fått sparken, men nu fungerar ju inte politiken så…