Äpplen blandas med päron och blir till snömos

Igår skrev Gröna Bilisters (GB) ordförande Jakob Lagercrantz en debattartikel på gp.se, där de framförde åsikten att “Trängselavgifterna kommer vid rätt tidpunkt“. Tydligen var det GT:s uppmärksammade artiklar och webbenkäter den senaste tiden som hade triggat Lagercrantz att ställa skåpet på rätt plats i trängselskattefrågan.

För det är klart att det inte är någon rolig läsning för en trängselskatteivrare (jo, de finns faktiskt!) att 82 % av 12 000 personer är emot. I ett försök att förringa denna åsiktsyttring av GT:s läsare skrev Lagercrantz: “I själva verket var det 82 personer av 100 som spontant skrivit in till tidningens blogg som uttryckt kritik.” Känner man inte till GT:s webbfråga förleds man att tro att det bara rörde sig om 100 personer som röstade. Klurigt – men falskt – beskrivet av Gröna Bilister.

Nästa påstående från Lagercrantz saknar också all grund: “Det är rimligare att anta att den breda politiska majoritet som står bakom trängselavgifterna också har sina väljare i ryggen, och det på goda grunder.” Varför det skulle vara rimligare att anta detta framgår inte. Vilka de “goda grunder” han anför är, förblir vi andra okunniga om. Det finns faktiskt goda grunder att anta att Lagercrantz bara ljuger. Alla undersökningar som gjorts (Sifo, SOM-institutet) pekar på att han har fel.

Mitt i debattartikeln konstaterar dock Lagercrantz sensationellt att: “Men samtidigt behöver många bilen.” Men strax därefter gör han en helomvändning igen och säger att vi måste ändra våra resvanor. Det här går inte ihop. Problemet är att han därmed sällar sig till alla andra beslutsfattare som inte tar någon hänsyn till de invånare som av t.ex. ekonomiska eller tidsmässiga skäl inte har någon reell valmöjlighet. Han struntar helt enkelt i alla de många som “behöver” bilen och vill bestämma att de måste ändra sina resvanor.

Läs hela Gröna Bilister debattartikel här.

I förmiddags publicerade gp.se Vägvalets replik. I den pekade vi på hur uppenbart det var att Gröna Bilister väljer att blunda för opinionen i frågan. Vidare sa vi att GB inte företrädde bilisterna alls. Det är bara för att de varit såpass smarta att använda sig av ordet “bilister” i sitt organisationsnamn som man förleds att tro detta. I verkligheten är bara knappt var tretusende bilist i landet medlem i GB. Det mest frapperande var kanske dock att Jakob Lagercrantz genomgående använde sig av ordet “trängselavgift”, tydligen helt oförstående inför de skillnader som det är mellan en skatt och en avgift. Avslutningsvis gav vi exempel på några yrkeskategorier som inte fritt kan välja att åka till sina arbeten under de tidpunkter då trängselskatten är lägre, vilket Lagercrantz angav som ett förmildrande  argument för trängselskatten. Det är många, många heltidsarbetande i göteborgsområdet som GB därmed inte bryr sig om. Har man dessutom barn att hämta/lämna på dagis kan man inte vrida på dygnet hur som helst.

Hela Vägvalets debattartikel kan läsas här.

Strax före 16 i eftermiddag kom så GB:s slutreplik. I den blandas äpplen med päron och allt blir till ett snömos. Denna gången slår sig Lagercrantz för bröstet och berättar hur visionär och fantastisk hans organisation är. När det passar hänvisar han till anonyma “experter” (det vet man ju hur ofta sådana har fel!), och när det passar påstår han att GB:s profetior överträffat andra experters förväntningar. Han slår också fast ett antal “måsten” och “krav” och konstaterar vad som är “självklarheter“. Allt i syfte att dumförklara alla som inte håller med. Tänk vad enkelt allt blir när man själv får diktera vad andramåste” göra (t.ex. sluta åka bil om man inte har råd). Jag förbluffas över GB:s enkla världsbild där trängselskatten presenteras som frälsaren som ser till att vägutrymme skapas “för de som kräver bilen i sin dagliga verksamhet.” Eftersom denna skatt ovillkorligen kommer att leda till att de med lägre inkomster slutar åka bil till jobben i högre grad än högavlönade, är det alltså bara välbeställda som framtiden kan kräva rätt till bilen dagligen om GB får bestämma. Vi har redan sex partier i kommunfullmäktige som är av samma åsikt, GB tillför ingenting till denna diskussion.

Lagercrantz hävdar att “I många stora städer går det inte längre att ta bilen till jobbet – det tar för lång tid.” Och lösningen på detta problem är alltså att fler ska åka med en (oftast) långsammare kollektivtrafik? Om nu bilresorna går så långsamt i Göteborg, varför tror då GB att så många ändå väljer bilen? Det är sannerligen inte billigare redan idag (innan trängselskatten). Nej, de flesta åker bil för att det går fortare. Men Lagercrantz försöker lura i folk att spårvagn och buss (med alla byten) skulle gå så mycket fortare. Vägvalet anser att människorna så långt som möjligt själva är bäst lämpade att fatta egna beslut om vad som passar dem bäst. Lagercrantz (som bor i Alingsås) har ingen aning om de människors liv han vill styra och ställa över.

Vidare menar Lagercrantz på fullt allvar att Vägvalet fastnat i “enfrågeperspektivet och missar att se till stadens utveckling.” Jo, det hade ju sett snyggt ut om Vägvalet – ett parti som bildades på grund av motståndet mot trängselskatten – helt plötsligt skulle ändra åsikt i sin hjärtefråga för att “stadens utveckling” kräver det. Jag kan försäkra GB att detta inte kommer att ske. Vi hävdar tvärtemot att trängselskatten är skadlig för stadens utveckling. För att ta till Lagercrantz språkbruk: Experterna är eniga om att höga skatter är skadliga för ekonomin.

Något svar på hur de som arbetar inom yrken med fasta arbetstider skulle kunna sänka sin trängselskatt kunde Lagercrantz inte ge. Han påstod i svepande ordalag att det var möjligt, men som så många gånger tidigare faller alla sådana argument på att trängselskatten är a) orättvis och b) ett oerhört trubbig instrument att lösa ett problem som i huvudsak är konstruerat.

Det är bara att gå till vår site räknautträngselskatten.se och kolla själv vad det kostar personer med olika lönenivåer.

Lösningen är inte att slumpvis straffbeskatta vissa och låta andras resor bli än mer subventionerade. Detta kommer oundvikligen att leda till hårdare motsättningar. Ibland är åker vi bil, ibland cyklar vi, går eller åker kollektivt. Ibland är vi passagerare i någon annans fordon. Ingen kan med rätt påstå att ett transportslag alltid är bättre än något annat och ingen kan hävda att vi alltid bara utnyttjar ett transportsätt per individ. Först när vi inser att de olika lösningarna gynnar alla på ett eller annat sätt, kan vi komma framåt i frågan.

Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1

Lägg till en kommentar

 • I detta debattinlägg nämns “den breda politiska majoritet som står bakom trängselavgifterna”. Jag har efterlyst svar och försvar från dessa
  “anonyma” politiker på t.ex. Facebook och andra forum, men trots att denna proteststorm nått orkanstyrka är det helt tyst.
  Göran Johansson stod mestadels upp för sina handlingar och beslut, tog
  personligen debatt i sakfrågorna, motiverade och argumenterade. Var
  finns motsvarande i denna fråga? Jag tycker de folkvalda har skyldighet
  att ta debatten, svara för sig. Inte försöka gömma sig och försöka tiga
  ihjäl alla Göteborgare som tidigare litat på dem och valt dem.
  Dessutom: Svårt att tro, att beslutet om trängselskatten tagits utan något
  samråd med stadens största företag? Är det därför som Volvo, Hamnen
  och SKF t.ex. tiger? Har man sagt ja i en “intern” remissrunda?

 • Stellan: I Anneli Hultens Göteborg så tillämpas delegerande ledarskap. Ordföranden för rikets andra stad är enormt anonym.
  Noterbart är att samtliga som ligger bakom Västsvenska Infrastrukturpaktet nu inte finns kvar på sina positioner:
  Göran Johansson (S): avgått
  Leif Zetterberg (C): andra uppgifter
  Kent Johansson (C): andra uppgifter
  Åsa Torstensson (C): sparken
  Ove Nilsson (S): pension.

  Mkt bra blogg för övrigt.

 • Stellan: Jag som anställd på ett av de största företagen har ställt frågan om hur företaget påverkas och hur företaget har tänkt hantera sådana saker som reseersättningar, parkeringskostnader, interna resor mellan olika kontor som passerar tullstationerna osv. Jag fick ett enda svar:
  – förmånsvärdet på parkeringar kommer inte att sänkas pga trängselskatten utan baseras på parkeringskostnaden i närområdet. Då denna bestäms av kommunen (och nu höjs) så kommer förmånsvärdena att stiga istället.

  I de övriga frågorna där företaget skulle kunna tänkas ha en åsikt så fick jag inga svar alls. Det tolkar jag som att man:
  A) inte ens har tänkt på hur det påverkar företaget
  B) redan har gjort upp med kommunpolitikerna om “lösningen”

  Jag lutar mot alternativ B eftersom man efter trängselskatten annonserades har gjort samåkningskampanjer, informationskampanjer om lokaltrafik, cykelkampanjer mm…

 • En fråga är hur många andra städer i Europa av Göteborgs storlek som har trängselskatt? De som jag har besökt(det är åtskilliga på kontinenten) har i alla fall inga trängselskatter och de har ändå lyckats med att finansiera både vägar och kollektivtrafiksystem som i många fall är bättre än Göteborgs.

  Det går inte heller att skylla på att det är låga skatter i regionen eftersom de är höga. Något måste vara väldigt fel.

 • Notera att det inte är regionen som inför trängselskatt och planerar att bygga Västlänken, det är Göteborgs stad!

  Notera vidare att det är Regionen som har misslyckats med att göra rätt infrastruktursatsningar i form av förbättrad kollektivtrafik och att kräva investeringar i järnvägsnät och vägnät.

  Det är Göteborgs stad som har tillåtit byggnation av arbetsplatser/köpcentran på Lindholmen/Eriksberg, Sisjön, Bäckebol och många andra områden utan att planera för hur folk skall ta sig dit effektivt utan bil. Det är även Göteborgs stad som tillåtit byggnation i Torslanda utan att bygga ut pendeltåg dit (och till Hjuvik). Likväl så är det Göteborgs stad som tillåtit byggnation av stora villaområden i Kärra/Rödbo.

  Om man planerar sin stad för kollektivtrafik, så får man inte mycket bilism. Då behöver man inte heller lägga pålagor på de som måste använda bilen…