Är det skillnad på onda och goda utsläpp, MP?

I dag publicerade GT Vägvalets replik på gårdagens debattartikel av Ulf Kamne (MP). I den fortsatte han sitt eviga korståg mot allt vad bilar och privatbilism heter.

Han menade att det är så dyrt att bygga p-platser att de i själva verket subventioneras av grannarna som inte har bil. Nja, det där beror helt på hur man räknar. Kamne utgår från att det finns något mer lönsamt att göra med parkeringsytan (bygga skyskrapor t.ex) men är det kommunens uppgift att alltid pungslå invånarna maximalt? De flesta inser nog att en stad måste kunna erbjuda ett utbud med båda totalt olönsamma parker, cykelbanor, torg, gator trottoarer – och parkeringsplatser! Hur skulle det se ut om Ulf Kamne fick betala bomskatt nästa gång han är ute och cyklar?

Vägvalet tycker han ska vara glad för att cykelbanorna är subventionerade, men i konsekvensens namn bör han då också acceptera att i princip inga offentliga åtaganden är självfinansierade, kanske inte ens p-platser. Men skillnaden jämfört med cykelbanor är ändå att p-platser genererar intäkter i form av p-avgifter.

Därutöver anser Kamne att de redan dyra p-avgifterna kan höjas rejält, på grund av att de påstås vara högre i Stockholm. Men i nästa stycke avslöjar han “att parkeringsplatser idag står tomma eftersom efterfrågan saknas“. Att höja priset på något som säljer dåligt är alltid en dålig idé på en fri marknad. Men när det gäller p-platser existerar ingen fri marknad. Där styr politiker som Kamne både tillgång och efterfrågan genom att begränsa antalet och reglera priset. Men står de tomma tyder det på att Kamne borde sänka priset för att få mer pengar till kommunkassan.

Enligt Ulf Kamne ska de höjda p-avgifterna hamna i kommunens skattkista. Stadens ekonomi går minus utan tillskott från kommunala bolag, som exempelvis Parkeringsbolaget (som Vägvalet vill avveckla) och de kommunala bostadsbolagen. Detta brukar man på vanlig svenska kalla för en smyghöjning av skatten. P-bolaget har redan övertaxerat göteborgarna en längre tid med ett par hundra miljoner per år. Räcker inte det?

Slutligen, när Kamne hävdar att trafiken står för ve och elände som ”barnastma” och ”förtidig död”, samtidigt som han vill bygga Västlänken, så går inte hans påstådda miljöengagemang ihop.

För under 5-6 år kommer cirka 1 600 000 transporter (inklusive returtransporter) att förpesta luften för 100 000 göteborgare dagligen. Det motsvarar ungefär en lastbil i minuten vardagar klockan 07.00–22.00 och helger 07.00–19.00.

Menar Ulf Kamne att dessa transporter inte påverkar de astmatiska barnens luftrör eller pensionärerna med lungfibros som har svårt att andas? Är det skillnad på onda utsläpp och goda utsläpp?

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet