Ärlighet varar längst

Frustrationen och irritationen är uppenbar hos de rödgröna företrädarna, Anneli Hulthén (S) , Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V), när de i dag går ut på GP:s debattsida och säger Nej till en folkomröstning om trängselskatt. De är inmålade i ett hörn, de avgör inte frågan, men är ändå styvnackat emot av principiella skäl. De saknar helt enkelt förmågan att ändra sig och ta en förutsättningslös diskussion internt och därefter anpassa sig till den ändrade verklighet som Moderaternas besked om att stödja en folkomröstning försatte dem i. I stället går man till frontalangrepp på allt och alla, men främst moderaterna. Vi i Vägvalet får väl vara tacksamma att de nämner partiet vid namn den här gången. Annars har ju trojkan varit närmast totalt ovilliga att bemöta en enda av de debattartiklar Vägvalet skrivit under drygt tre års tid.

Beslutet kommer ju inte som någon direkt överraskning. De rödgröna har samlat varit emot en folkomröstning ända sedan Socialdemokraterna i och med beslutet om trängselskatt 2010 bröt sitt tidigare löfte om just en sådan. Men argumenten för beslutet är ändå häpnadsväckande.

Vi rödgröna har aldrig vikt en tum från åsikten att Göteborg och regionen behöver det Västsvenska paketet. Samtliga partier i kommunfullmäktige (utom SD och Vägvalet) har också beslutat om att genomföra det, liksom riksdagens partier. Därför säger vi rödgröna nej till en folkomröstning, det är det enda ärliga!

Ärliga? Enligt NE:s ordbok betyder ordet “ärlig” någon “som håller sig till sanningen i fråga om den yttre verkligheten; om person, utsaga etc.” Med tanke på hur illa man försvarat sitt tidigare svek och vilka nödlögner man tagit till när frågan om trängselskatt varit uppe för diskussion, hade det varit klädsamt om de tvekat både en och två gånger innan ordet “ärlighet” blev det bärande ordet till varför de ännu en gång sviker väljarna och mer eller mindre idiotförklarar alla som inte inser det Västsvenska paketets frälsning.

Visserligen påstår man sig ha “stor respekt för alla som skrivit på folkinitiativet“, ett påstående som mycket bättre passar in på samma ordboks definition av motsatsen till ordet ärlig: Falsk, lögnaktig. För de avslutar meningen med: “men konsekvenserna av ett nej har inte redovisats och är i dagsläget inte heller möjliga att överblicka.” Exakt vem menar de rödgröna skulle redovisa konsekvenserna av ett nej i en folkomröstning och hur skulle det gå till? Är det initiativtagarnas uppgift? Skulle det ha stått en lång disclaimer på baksidan till alla namnlistor där det stod om alla de olyckor som skulle drabba Västsverige om vi råkar röstar “fel” i en folkomröstning? I så fall skulle säkerligen de rödgrönas debattartikel passat bra där, för det är katastrofer av nästan bibliska mått som de hotar göteborgarna med: Stadsutvecklingen hotas, klimatet likaså, luftkvaliteten i centrala stan (trots att betalstationerna sitter vid de stora lederna), arbetslöshet, avtalstvister, brutna avtal, ofärdiga trafiklösningar, skattehöjningar, näringslivets tillväxförmåga hotas etc. etc. Varför man glömde bort invasionen av gräshoppor och byggandet av en ny Noaks ark är lite svårt att förstå.

Efter att ha räknat upp allt elände som inträffar vid ett Nej (tydligen har de rödgröna redan förlorat en folkomröstning), gör man en helomvändning och avslutar med: “Vi tror att göteborgarna och västsvenskarna vill se en fortsatt hållbar utveckling av Göteborg. Därför säger vi ja till Västsvenska paketet.” De tror att göteborgarna ställer sig på deras sida, men vågar inte tillfråga dem i en folkomröstning. Det tyder på att de inte heller i den avslutande meningen var riktigt “ärliga”.

Läs de rödgrönas debattartikel här.

I pappersutgåvan av GP uttalar sig bland andra moderaten Martin Wannholt i frågan om att den rödgröna majoriteten tillfälligt stoppat bygget av Marieholmstunneln, som en slags hämnd för att moderaterna stöder en folkomröstning: “Maktmissbruk. Beslutet om folkomröstning är inte ens taget i fullmäktige. Här sänker och försenar majoriteten viktiga satsningar på en tunnel för bilar och bussar. Dessutom stoppas den nya bron för Hamnbanans järnvägsspår.” Wannholt ser detta som ett försök att tvinga fullmäktige att säga nej till en folkomröstning.

Från Vägvalet skickar vi med den uppenbara frågan: “Om det var så lätt att ta bort/försena en viktig del av det obrytbara Västsvenska paketet, måste det väl vara lika enkelt att exempelvis ta bort Västlänken?

Edit: Anneli Hulthén har nu också uttalat sig i Radio P4 Göteborg. Lyssna här när hon uttrycker att “ett folkomröstningsinitiativ ska ju respekteras också“, samtidigt som hon och hennes parti nu med full kraft motsätter sig ett sådant.

Edit 2 & 3: Nu har Vägvalets partiledare Theo Papaioannou kommenterat de rödgrönas debattartikel i en intervju på gp.se. Han säger: “Nu försöker de rödgröna bromsa Marieholmstunneln och då har man öppnat dörren till Pandoras ask och då kan vi också bromsa projekteringen av västlänken i väntan på att göteborgarna får säga vad de tycker i en folkomröstning.

Även moderate Jonas Ransgård uttalar sig nu på gp.se: “Jag räknade nog med att de skulle landa i ett sådant beslut. Däremot tycker jag att man ska akta sig för att beskriva sina åsikter som de enda som är hederliga och ärliga. När det gäller Marieholmstunneln så har miljöpartiet länge varit skeptiska till den och det förvånar mig inte att de tar tillfälle att förhala den, det förvånar mig mer att socialdemokraterna går med på det“.

Läs hela intervjuerna med Ransgård och Papaioannou här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Bra artikel Håkan! Förstår inte heller hur politikerna kan stoppa dyra påbörjade väg- och brobyggen när de inte kan omvärdera ett tunnelbygge som inte passar Gbgs stad? Bra att Vägvalet fortsätter oförtrutet att diskutera västlänkens vara eller inte vara och folkomröstningen m.fl. ärenden.

 • “Stor respekt för alla som skrivit på folkinitiativet.”

  En halv mening om demokrati.

  Det är sorgligt ihåligt.

 • Det var ju inte oväntat att den rödgröna trojkan skulle hämnas på något sätt ( läs moderaterna ) Västsvenska paketet var ju från början en kompromiss mellan alliansen och dom rödgröna. Kia Andreasson ville inte ha någon Marieholmstunnel men däremot Västlänken. Moderaterna gick med på Västlänken och fick som tack för det Marieholmstunneln. Nu sitter samtliga aktörer inmålade och har fått utstå medborgarnas förakt för den genomförda kompromissen. Fortsättning följer. Det är val 2014 !

 • Även Marieholmstunneln är något tveksam eftersom den egentligen ligger “för nära” Tingstadstunneln – vilket gör att de kommer att påverka varandra även vid små störningar.

  Men just Västlänken ser jag som det stora problemet oavsett om TS behålls eller inte eftersom den inte är välmotiverad utan snarare tillkommit för att några lobbyister i Haga önskat den.

  Samtidigt överväger man att införa spårvagnar på 60 meter (vilken störning blir inte det i interaktion med annan trafik) istället för att överväga riktig dragning av pendeltåg efter en utbyggd hamnbana.

  Och det är riktigt tråkigt att politikerna i Göteborg inte har presenterat olika alternativ och förankrat dem hos medborgarna innan man kör över dem i en så här pass stor fråga. Hade man presenterat olika alternativ och möjligheter och lyssnat istället för att bara diktera lösning utifrån direktiv från lobbyister eller särintresserade kunde man sluppit hela den här cirkusen.

 • När det gäller pratet om ÄRLIGHET så borde Kia inte minst ta och läsa sitt eget partiprogram en gång till !

  I MP:s partiprogram talar man sig lyriskt om mera folkdemokrati, folkomröstningar mm.

  Men Kia tycks lika lite som hon verkar veta vilka busslinjer hon skall åka från sin bostad för att ta sig till Frölunda och Mölnadl, lika lite verkar hon känna till sitt eget partiprogram.

  Om hon nu inte läser det som den onde läser skriften dvs..

  Ärlighet ??
  NEJ Kia !!

 • Det här är inte en mer direkt kommentar på inlägget än att jag faktiskt tycker att MP, S och V för en gångs skull gjort rätt, även om jag normalt sett stödjer ett större involverande av röster från allmänheten (även om termen folkstyre i grunden är en chimär).

  Jag tycker att hela vägvalsprojektet är rätt förment. Vilka är det som har råd att köra bil, knappast de mest resurssvaga i samhället. Om det finns en poäng med att överhuvudtaget ha ett samhälle är det för att se till att de som inte har resurser nog att konkurrera på samma villkor som alla andra också får en del av kakan.

  Det är inte mer än rätt att ni bilister får pröjsa lite för att era bilar skapar trängsel, dålig luft, växthusutsläpp och för den risk det innebär för oss oskyddade trafikanter att röra oss bredvid er.

 • Tycker Vägvalet det är ok att kommunen spenderar miljoner på mark avsedd för statlig infrsatruktur med finansiering som kanske är osäker?

  • Jonathan: Välkommen till bloggen.
   Du påstår att du “normalt sett stödjer ett större involverande av röster från allmänheten“, men eftersom du ogillar människors engagemang i den här frågan drar jag slutsatsen att ditt påstående då bara gäller när en opinion tycker som du.
   Ditt resonemang om vem det är som har råd att köra bil stämmer bevisligen inte fullt ut. Det finns står mängder av parkerade bilar även i de stadsdelar med lägre inkomster. Kanske en del av dessa tvingas göra avkall på andra saker (semesterresor, märkeskläder etc) men prioriterar att äga en bil för att t.ex. kunna ta sig till sitt arbete i andra änden av stan. Du stödjer politikernas rätt att göra så, allt för den goda sakens skull.
   Men det är förstås riktigt att en extra skatt på bilismen i högre grad än tidigare gör att de med lägre inkomster får svårare att kunna äga/köra bil. Vägvalet anser att det är fel att göra bilägandet till en ännu större klassfråga än den redan är, du håller tydligen inte med om det.

   Läste din blogg också och kan konstatera en missuppfattning från din sida när du påstår: “Pengarna från den ska gå till att förbättra kollektivtrafiken i Göteborg.” Detta är inte sant. Trängselskatten ska inte gå till att förbättra kollektivtrafiken. Det är visserligen sant att pengar går till att bygga bussfiler och förlänga pendeltågsperronger, men inga pengar går till drift/löner av kollektivtrafiken eller till att köpa in fler bussar/tåg/spårvagnar. All förbättrad kollektivtrafik kommer du och alla andra att få betala via skattsedeln och/eller biljettpriserna.
   I övrigt delar jag (av förklarliga skäl) inte din beskrivning av Vägvalet som parti, vad som driver oss eller vart vår politik skulle leda. Jag delar heller inte din åsikten att trängselskatten handlar om “några stackars kronor extra för att köra in i Göteborg“. För en person som tvingas betala 36:-/dag blir det 8 000:-/år (10 000:- efter höjningen 2015). Jag tror inte heller på att dela ut förnumstiga råd om till folk som man inte känner om hur de ska leva sina liv, det klarar de mycket bättre själva att ta ställning till, om bara politikerna låter bli att lägga sig för mycket. Och till sist delar jag inte din syn på att trängselskatten skulle vara något slags resultat av att en “demokratisk fostran” skapat “individer som inte är förmögna att ta ansvar för konsekvenserna av sina egna beslut” och därför skulle behöva ett “modigt kommunalråd” som bestämmer i deras ställe. Där visade tydligt ditt förakt för demokratin och människors rätt till att bestämma själva över sina liv.

  • Jonas: Har frågelådan öppnat nu igen? Alla utgifter en kommun har bör prövas så att pengarna inte slösas bort i onödan.

 • Vad bra att du tycker det Håkan, då är det alltså ett högst berättigat ställningstagande från kommunen att inte spendera miljoner på mark avsedd för statlig infrsatruktur.

 • Hej Håkan.
  Tack för ditt sakliga bemötande av min kritik, vi har uppenbarligen olika perspektiv och det är bra att det är så. Samtidigt saknar jag svar på frågan hur vägvalet skulle vara bra för människor som inte kan eller har råd att köra bil. Hur hanterar ni de risker som bilismen utgör för oskyddade trafikanter, hur vill ni minska växthusgasutsläpp, hur vill ni förbättra luften i stan och minska det lidande som dagliga bilköer skapar för oss icke-bilister?

  Jag tror definitivt att människor själva vet bäst vilka beslut som är bäst för deras egna liv, men för mig framstår vägvalet som en grupp som förfäktar en frihet (till att åka bil) som kommer att begränsa andra människors frihet (till plats i staden, hälsa och rörlighet). Att cykla eller ta buss/tåg/spårvagn inskränker inte andra människors frihet lika mycket som att åka bil.

  Att trängselskatten slår hårdare mot mindre bemedlade bilister visar ju bara att bilar redan är ett odemokratiskt färdmedel, att det blir lättare att ta lokaltrafik gynnar alltså även mindre bemedlade bilister i högre utsträckning.

  Sen tycker jag att det är felaktigt att inte kalla en infrastruktursatsning för en förbättring. Att löner och inköp av bussar och tåg betalas genom skattsedeln är väl inte mindre rimligt än att skattepengar går till att finansiera vägbyggen?

  Om du anser att mitt stöd av de rödgrönas agerande i det här fallet skulle vara demokrati-förakt uppmanar jag dig att läsa mitt blogginlägg lite noggrannare. Det jag menar är att den representativa demokratin (en variant av en uppsjö av möjliga alternativ till hur folkstyre kan bedrivas) har vissa brister. En sådan brist är att resursstarka grupper har lättare att göra sina röster hörda. Bilister är en resursstark grupp, oskyddade trafikanter är en mindre resursstark grupp. Om vi delegerar makt till politiker genom att göra dem till våra företrädare skapar vi ett behov av, och ger vi dem rätt att fatta nödvändiga beslut även när de inte gynnar oss personligen.

  • Jonathan: Förutom trängselskatten driver vi även andra frågor starkt som exempelvis ökat medborgarinflytande och demokratifrågor. Vad vi anser i andra frågor kan du läsa i vår alternativa budget för Göteborgs stad https://www.vagvaletgbg.se/wp-content/uploads/2012/05/Budget-2013_V%C3%A4gvalet.pdf

   Risker för oskyddade trafikanter är lämpligtvis något som sköts av Trafikkontoret/Trafikverket med diverse åtgärder. Själv kan jag anse att rätt många cyklister är alldeles för orädda när de framför sitt fordon i stadsmiljö, när jag själv cyklar gör jag det i betydligt makligare takt. Förra onsdagen bevittnade jag en cykelolycka där en cyklist i ganska hög hastighet helt plötsligt fick tvärstopp på sin cykel. Han stöp rakt i gatan, men trots att han saknade hjälm klarade han sig utan större skador. Vad jag försöker säga är att olyckor händer hela tiden, ibland är det en bilists fel, ibland någon annans. Alla har ett ansvar, alla tar det inte. Varje år dör cirka 300 trafikanter i trafiken, ändå är det inte det argumentet som lyfts fram från de som vill minska biltrafiken. Olyckor i trafiken löser vi inte med att förbjuda trafik, utan med förebyggande åtgärder och genom att arbeta med attitydfrågor kring trafikvett etc.

   Utsläppsproblematiken löser vi genom renare bilar/drivmedel. Redan idag är trafiken i innerstan under den nivå som var 1970 – och sedan dess har bilarna blivit betydligt miljövänligare.

   Att bilen, enligt dig, är ett “odemokratiskt färdmedel” anser jag inte vara något motiv för att göra bilen ännu mer “odemokratisk” genom politiskt tagna beslut.

   Jag har inte sagt att en infrastruktursatsning i sig kan anses vara en förbättring. Men man kommer inte långt om man står på en förlängd perrong och väntar på ett tåg som aldrig kommer.

   Angående att vara resursstarka: När Vägvalet startade hade vi inte en krona i kassan. Medlemsavgiften (100:-/medlem och år) räcker ungefär till att hyra en lokal för medlemsmöte. Det finns alltid folk som har större resurser (både ekonomiskt, verbalt, kunskapsmässigt etc.) än andra. Jag har ingen lust att därför be om ursäkt för att Vägvalet driver sina frågor med de resurser vi nu förfogar över via partistöd som vi erhåller varje år (baserade på vårt valresultat). Visst kan man argumentera för att det är orättvist att andra grupper inte tilldelas offentliga pengar, men det är ju så finansieringen av politiska partier fungerar i Sverige.

   Jag kan förresten inflika att jag inte betalar någon trängselskatt. Så argumentet att vi i Vägvalet skulle vara några extremt själviska typer som bara värnar om vår egen privatekonomi kan jag avfärda. Däremot känner jag mig berövad på min frihet att när som helst kunna ta mig vart som helst. Jag kan inte se att Anneli Hulthén eller någon annan politiker har med det att göra.

 • @Jonathan – bilar i sig är inte ett odemokratiskt färdmedel.

  Man kan tänka att det är osolidariskt att inte alla åker kollektivt, men det har inget med demokratins vara eller icke vara att göra.

  Men eftersom alla är olika och har olika behov och möjligheter så är det frågan om att komplettera och se till att dessa täcks så bra som möjligt för så många som möjligt.

  Trängselskatten berör inte mig särskilt mycket ekonomiskt, däremot så slår den tämligen snett, och det finns de som inte har möjlighet att åka kollektivt av olika skäl – t.ex. för att kollektivtrafiken inte är tillräckligt tillförlitlig. Bohusbanan är ett exempel där det krävs att man arbetar flextid för att våga åka den eftersom man inte vet om man måste vänta en halvtimme extra för att det strulat till sig på enkelspåret.

  Trängselskatten – ja, den är tveeggad eftersom den gjort det bättre för somliga genom minskad trafik men sämre för andra som fått ökad månadskostnad och som måste passa fasta tider.

  Dessutom så är området som Västlänken täcker redan idag väl täckt av kollektivtrafik – både Korsvägen och Haga nås på 10 minuter från centralen.

  Samtidigt har vi norra älvstranden som har byggts ut rejält det senaste decenniet och där kollektivtrafiken inte hängt med. Där skulle en satsning på en dubbelspårig hamnbana där även pendeltåg skulle gå göra nytta. Helst skulle denna gå vidare via Arendal och Volvo PV till Torslandakrysset.

  Klicka gärna på min signatur för att se min idé i mer detalj och andra deletapper i det sammanhanget.

 • Det är alltid lika patetiskt att höra kommunister ,socialister och fascister(oavsett färg brun , svart , röd eller grön) tala om demokrati. tex gamla hederliga och ärliga DDR.

 • Antar att ni ipå vägvalet nte har hunnit läsa GPs senaste ledare. http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1637849-rodgront-nej-med-ansvar

  Man kan där bla. läsa “De som vill underlätta biltrafiken får sitt, de som vill satsa på kollektivtrafik sitt. Kostnaderna har fördelats”

  Just det. De som bor centralt och arbetar centralt men även de som bor i förort och jobbar centralt får nästan allt men slipper kostnaderna Samtidigt får alla som bor i förort och arbetar i förort och alla industriområden runt staden nästan inget men får betala nästan alla kostnader.

  Att GPs ledarredaktion är nöjd med den fördelningen av kostnad och nytta är anmärkningsvärt men samtidigt är det väldigt avslöjande för redaktions värderingar.

 • Det finns fortfarande en massa människor som exkluderas från bilismen. Blinda, äldre, yngre, obemedlade etcetera. Jag tycker inte att ni på ett övertygande sätt tar hänsyn till deras behov. Att peka på effektivare och miljövänligare bilar som ett svar på utsläppsproblemet är inte heller ett särskilt övertygande svar.

  Med resursstarka menar jag givetvis inte vägvalet som parti utan den samhällsgrupp som ni huvudsakligen företräder, vilket är en bilägande medelklass.

  Om en jämför vårdslösa cyklister och vårdslösa bilister så ställer jag mig fortfarande frågande till att inte bilismen skulle orsaka fler personskador. Att prata om attitydfrågor är självklart viktigt, men det kommer alltid att finnas en mänsklig faktor.

  Jag blir inte övertygad av era argument, och jag hoppas verkligen att allmänheten i Göteborg inte blir det i nästa val.

  • Jonathan: Din form av “rättvisa”, som i kort går ut på att ingen ska ha tillgång till något om inte alla har det, kommer aldrig att inträffa. Inget politisk parti som är representerat i kommunfullmäktige driver (vad jag vet) den här typen “låtsas-rättvisa”.
   Du blir inte övertygad av våra svar, och jag tänker inte försöka mer eftersom du har bestämt dig redan på förväg.

 • @Jonathan Det är ju tur då att vi har val och folkomröstningar där alla kan uttrycka sin åsikt och välja själva vad de tycker är rätt. Du verkar ha en annan uppfattning än oss. Lite synd att du fördomsfullt förkastar andras åsikter. Men som sagt i nästa val har du chansen att välja det du tycker är rätt och så alla andra.