Återupprätta politikernas förtroende: Try this!

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på Socialdemokraternas debattartikel från i onsdags. I deras artikel fick vi höra det vanliga tugget om vad som är viktigt för framtiden och att det Västsvenska paketet är något livsnödvändigt för att vi ens ska nå denna framtid. Sedan övergick man till att beskriva hur man hanterar folkomröstningens nej-resultat:

Att ta bort trängselskatten utan att först se över alternativen och konsekvenserna vore både vårdslöst och oansvarigt. Därför har de rödgröna partierna i Göteborg lagt två utredningsuppdrag, där det ena handlar om att utreda vilka andra åtgärder som står till buds för att uppnå likvärdiga miljö- och hälsoeffekter om trängselskatten tas bort. Det andra utreder alternativa finansieringsmöjligheter och återrapporteras i slutet av januari.

Som alla förstår var det ett omöjligt uppdrag som de rödgröna partierna lade på Stadsledningskontoret. Det existerar inte någon sådan åtgärd som kan ge exakt de effekter som trängselskatten påstås kunna ge. Allt är bara dimridåer för att slutresultatet ska bli att trängselskatten är det bästa alternativet och därför behåller vi den. Vägvalet skriver i repliken:
Om det är något som är oansvarigt så är det att strunta i folkomröstningen och begrava den i omöjliga utredningsuppdrag vars resultat redan på förhand är bestämda. Har ni inte efter fem år förstått att vi göteborgare inte går på sådana här finter?

Dessutom hade Annelie Hulthén & Co lite dåligt tajming med sin debattartikel för senare samma dag kom den första av de två s.k. utredningar från Stadsledningskontoret som de rödgröna beställt. I denna 94-sidiga skrift konstateras sammanfattningsvis just det som alla förstått från början: “Trängselskatten är bäst”. Varför vi skulle ödsla skattepengar på detta beställningsjobb från politikerna kan nog ingen förklara.

Så hur ska Socialdemokraternas “kompromiss” då kunna bli av? Stadsledningskontoret nämner följande alternativ till trängselskatt:

 • Avsiktligt se till att bilresor tar längre tid (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
 • Chockhöj parkeringstaxorna (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
 • Göra det 25 procent mer attraktivt att cykla (hur ska det gå till? Ta bort alla uppförsbackar? Varmare vintrar?)
 • 10 % snabbare kollektivtrafik

Dessutom har Hulthén tidigare kastat fram förslaget om en extra regional bensinskatt och Ulf Kamne (MP) har pratat om att halvera trängselskatten och höja kommunalskatten lite grann. Vägvalet skriver:

Allting är så bakvänt: För att bli av med skatten ska göteborgarna straffas med andra minst lika obehagliga åtgärder. Höjd p-taxa, sänkta hastigheter, extra regional bensinskatt och höjd kommunalskatt. Allt för att vi hade mage att rösta fel. Var finns mandatet att straffa oss för det?

Det som också är anmärkningsvärt i Socialdemokraternas “val-kick-off” är att helt plötsligt påstår de sig vara emot den stora höjning av trängselskatten som genomförs 1 januari 2015. Den beslutades redan 2011 och S röstade för detta i riksdagen. Inflationen är för närvarande noll procent, men skatten går upp med 22 procent. Det är en aning sent som S vaknar i denna fråga, kan man tycka.

Även frågan om förseningsavgiften på 500 kronor tycker S nu “behöver sänkas“. Vägvalet uppmärksammade den ohemula avgiften redan 2011. Men nu säger S att “Tyvärr är det ett beslut som vi inte kunnat påverka“. Vilka är det egentligen som styr Sverige? Tips från Vägvalet: Ta bort hela skatten så försvinner straffavgiften automatiskt!

Boende i Backa ska enligt Socialdemokraterna “undantas från att betala vid vissa stationer så snart som möjligt“. Konstigt! En vecka före valet var det ett vallöfte från Nyhus (S), Ransgård (M) och Borg (M) att så skulle ske från kommande årsskifte. Sedan fick vi en Socialdemokratisk ledd regeringen och då blir det skjutet på framtiden. Gamla vallöften kan tydligen återanvändas hur många gånger som helst.

Enligt SOM-institutets nya undersökning av politikerförtroende i Göteborg har det rasat ytterligare under 2013. Främst för Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén. Ändå så är självkritiken fortfarande som bortblåst. Hulthén tycker (med viss rätt) att detta dåliga förtroende borde delats mer rättvist med Alliansens företrädare. Men varför är det inte någon som istället ställer sig frågan vad vi ska göra för att återupprätta politikernas sargade förtroende?

Try this

Sluta upp med bortförklaringarna och gör det enda riktiga: Följ folkomröstningen, ta bort trängselskatten och anpassa Västsvenska paketet därefter!

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Det allra roligaste är ju att de räknar upp förbättrad kollektivtrafik som en av sakerna som krävs för att få ned biltrafiken, tillsammans med de rena straffen de vill utsätta oss för.

  Kan det kanske vara så att de börjar förstå att folk åker bil just för att kollektivtrafiken är så dålig?

  Det kan ju förstås vara så att för varje person som byter från bil till kollektivtrafik förlorar de först bensinskatt och sedan trängselskatt plus att de får betala halva biljetten. Incitamenten för att aldrig någonsin göra det möjligt för folk att ställa bilen är alltså mycket större än motsatsen.

 • En förbättring av kollektivtrafiken med 10% – ja det låter fint, men blir inte mycket skillnad i verkligheten.

  Bara Stockholm har en kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen och det är tack vare tunnelbanan.

  Att avsiktligt bromsa biltrafiken – det gör bara att konkurrenskraften för Göteborg med omnejd minskar. Priset kan bli att många arbetstillfällen går förlorade – arbetstimmar går upp i rök för att restiderna ökar. Detta också för hantverkare och budfirmor som då måste ta ut högre kostnader.

  Det är inte inom landet som vi skall konkurrera utan på exportmarknaden. Om Göteborg blir en propp, då påverkar det hela landet.

 • Vill man i Göteborg göra något som förbättrar kollektivtrafiken på riktigt, så ser man till att få ut spårvagnarna på separata banvallar, framförallt i centrum.

  Hur gör man det då?
  Jo, man börjar med att planskilt ansluta spårvagnarna från Hisingen till banvallen förbi Ullevi, låt den gå på en bro över spåren på centralstationen. Sedan så skall man ha anslutning från Hisingsbron (den nya, inte den nu planerade allt för låga) till Operalänken också. Istället för en bro över banvallen så skulle en tunnel under banvallen också kunna vara av intresse.

  Sedan gräver man ned spåren från Bergsjön/Angered så att de kan gå under Allén (Allélänken) till Järntorget i första hand, men i förlängningen ända upp till Slottsskogen.

  En riktig bonus vore sedan om man skulle kunna få till en överkoppling mellan dessa två tunnlar vid Åkareplatsen så att spårvagnar från Fröllunda också skulle kunna åka till Hisingen och vagnar från Mölndal också skulle kunna åka till Angered/Bergsjön.

  Tänker man rätt när man planerar så kan man dessutom införa detta steg för steg så att man får uppfarter på de ställen där detta behövs i ett första skede, men med möjlig förlängning under mark i ett senare skede.

  VSP innebär dock stora problem för att få till detta, de föreslagna (inte av mig, utan av flera andra – jag har bara plockat upp idéerna) planskilda dragningarna av spåren genom centrum motverkas av det som politikerna gör just nu. Hisingsbron gör det svårt att planskilt få över spårvagnarna till andra sidan Centralen på en bro. Västlänken förstör möjligheterna för att få ned vagnarna under marken både vid centralen (gällande spåren till Hisingen) och vid Haga.

  Om man hade velat göra en reell insats för att öka hastigheten i kollektivtrafiken och därmed kollektivtrafikens konkurrenskraft så hade man satsat på denna typ av åtgärder. Men nu är det inte det man vill, man vill ha Västlänken för att den ökar arbetsmarknadens storlek och för att den frigör områden i centrala staden som den ökade arbetsmarknaden kan växa på. Man vill ha Marieholmstunneln då den ger effektivare lastbilstransporter till hamnarna och industrierna på Hisingen. Man vill ha Hisingsbron som den ser ut idag för att den passar stadsbyggnaden enligt Västlänkens resonemang ovan, samt att den ger förenklad cykling och promenad. Och slutligen, man vill ha Trängselskatten för att den betalar för dessa projekt. Sedan gjorde man ett antal mindre satsningar på kollektivtrafiken, men de var mest för syns skull, för att det inte skulle vara så uppenbart hur man resonerar. Det var inte attraktionskraften man satsade på att öka, man satsade framförallt på att inte försämra den…

  Nu drabbas jag inte så hårt av allt detta, då jag dels har råd att ta bilen, dels så passerar jag inte de värsta försämringarna (även om jag har en del försämringar där jag kör också). Iofs blev jag av med kollektivtrafiken, vilket har gjort mig än mer bilbunden då jag numera alltid får skjutsa barnen med bil till kompisar och alla deras aktiviteter. Den största förändringen för min del är dock att jag (som så många andra bilburna) numera undviker att åka in till centrala Göteborg. Jag har nog inte varit där mer än en handfull gånger under de två senaste åren…

 • I dagens GP så finns nu en debattartikel av Bo Lindgren där han anklagar motståndarna för att ha skrivit en märklig debattartikel och att ha en raljerande ton.

  Om man inte kan bemöta sakfrågorna så är det alltså att istället nedvärdera meningsmotståndarna som gäller. Detta verkar vara symptomatiskt för förespråkarna för Västlänken – man angriper personerna istället för att ha en bra dialog och besvara frågorna som finns.

  Han hänvisar även till att ”alternativa lokaliseringar är väl studerade och konsekvensbeskrivna”, men det är ganska svårt att hitta utredningar kring detta.