Att kunna men inte vilja

1980 gav kultbandet Torsson (“Det spelades bättre boll“, ni vet) ut sin debut LP med ovanstående namn. Det skulle också passa som rubrik till en del av partiernas kommentarer efter det kraftiga nejet i folkomröstningen i söndags. Nog kan de alltid, men vill de?

Att klä in frågan om man tänker följa väljarnas utslag i diverse uttalanden som: “Vi måste fråga de andra avtalsparterna” eller “då måste vi hitta någon annan finansiering” är tyvärr små steg mot att strunta i folkomröstningen.

Väljarna har röstat om att ta bort trängselskatten, frågan på valsedeln ställdes precis med samma formulering som i namnsamlingen, något som partierna ändå har godkänt som en formulering. Så långt är allt helt enligt lagstiftarens intentioner.

Eftersom folkomröstningar är rådgivande i Sverige borde det därmed också vara själva borttagandet av trängselskatten som sådant som våra lokala politiker ska ta ställning till först. De ska inte snegla på vad det kan “ställa till med” och inte göra några bedömningar om hur man ska gå tillväga för att genomföra det.

Istället borde de sätta sig ner och klart och tydligt ta ställning till om de ställer sig bakom resultatet eller ej. Om till exempel Socialdemokraterna, som ändå är det parti som uttryckt mest tvivel om huruvida de tänker följa resultatet, kommer fram till att: “Nej, vi tänker inte medverka till att avskaffa trängselskatten“, bör de säga det och stå får den åsikten – utan att skylla på någon annan aktör eller försvårande omständighet.

Om en majoritet av kommunfullmäktige kommer fram till att vi vill följa utslaget i folkomröstningen, är det bara att sätta bollen i rullning. Skriv ett brev till regeringen med tvärtom ordalydelse som när man begärde att trängselskatt skull införas. Inled därefter diskussioner med de andra inblandade parterna. Om man där får kalla handen, säg upp avtalet. Då tvingas alla börja diskutera finansiering, paketets innehåll och storlek m.m. Helt enkelt prioritera vad som är viktigt och mindre viktigt, vad som är onödigt dyrt och vad man kan göra i stället.

Naturligtvis är allt inte så enkelt som det beskrivs ovan, men om man redan på förhand har bestämt sig för att det inte går eller att folkomröstningen komplicerat allting, så går det garanterat inte. Hade vi i Vägvalet haft den inställningen hade vi inte fått folkomrösta i söndags.

Så det handlar i slutändan mer om vad man vill än om vad man inte kan.

Och jo, det spelades verkligen bättre boll förr. På Gunnar Nordahls tid.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • I Stockholm respekterades folkomröstningens resultat om trängselskatten där när det blev ett knappt ja 2006

    Respektera nu även resultatet när det blev ett klart och tydlgit tydligt NEJ här i Göteborg o strunta i att bygga den samhällsekonomiskt olönsamma och onödiga Västlänken så behövs inte de pengar som trängselskatten skulle gett!

  • Notera gärna artiklarna om Västlänken och trängselskatten på nyteknik.se. Man har ju lurat författarna en del med NNK och annat där…

  • Finns det någon vänlig själ som kan förklara vad folkomröstningen handlade om? Det stod nåt om trängselskatt på röstsedel men det verkar som det diskuteras mest om Västsverige paketets vara eller inte vara. Det var väl inte det vi röstade om?

    • Rent formellt har väljarna röstat på den text och den frågeställning som stod på valsedeln. Sedan har säkert varje enskild väljare gjort en samlad bedömning och vägt för och nackdelar med trängselskatt och vad det ska bekosta.

  • Och nu beskylls folkomröstningen för att ha varit luddig. Det känns som om det är ett försök att förringa den och få den att verka ogiltig.

    Jämfört med mycket annat i politiken är den ganska tydlig. Fortsätt gärna att hålla oss uppdaterade om vad som händer i Göteborgs kommuns slutna rum!