Rösta på Vägvalet! – Att tänka på vid röstning!

Då Vägvalet är ett nytt parti och aldrig ställt upp i regionvalet tidigare måste vi själva förse vallokalerna med röstsedlar vilket vi kommer att göra så gott vi kan. Om du har fått röstsedlar så kan det vara bra att ha med sig dessa ifall det inte skulle finnas några i just din lokal.

Du kan alltid ta en blank valsedel och skriva VÄGVALET på den (men skriv inget annat på den!).

Om du inte fått eller ser att det saknas röstsedlar i lokalerna får du gärna höra av dig till oss här eller på 0730-94 95 91.

Lägg till en kommentar