Även miljöpolitik kräver förankring hos medborgarna

De rödgröna skrev i GP den 6 december att miljöpolitik kräver vilja och verkstad. Vi skulle nog vilja påstå att det som krävs är förankring hos medborgarna. Att driva en miljöpolitik som endast de rödgröna politikerna själva verkar stödja är inte rätt väg att gå. Det finns en risk att medborgarna tappar förtroendet även för denna fråga. Det vore inte bra.

Miljöprogrammet har varit föremål för tidigare debatt. Och det är nog inte så konstigt. Sättet som det är framtaget på liknar inget annat. Programmet består av ett brett innehåll som gör det svårt att greppa, då det verkar varit en ”brainstorming” som mynnat ut i alla möjliga förslag, över 200 punkter. Många förslag har varken kostnadsbedömts, utretts och faller inte inom kommunens uppdrag. Här finns idéer från fjärilsparker till transportplaner.

Enligt kommunallagen 2 kap 1§ får kommunen själva sköta saker av allmänt intresse som inte handhas av någon annan. Det innebär att kommunen inte ska hantera frågor som berör t.ex. staten. Eller sådant som den enskilde medborgaren själv skall hantera och som inte är av allmänt intresse t.ex. krav på skärpt byggnorm.

När miljöprogrammet hanterades i Trafiknämnden tillstyrktes eller avstyrktes varje åtgärd var för sig och kostnadsanalysen bestod av en bedömning i form av t.ex. miljoner kr, tiotals miljoner kr och hundratals miljoner kr. Ett förslag om automatbana bedömdes ha en kostnad i runda slängar av miljarder kr. Med andra ord fanns inga riktiga siffror utan bara en rejäl höftning utan grund.

Vägvalet valde i kommunfullmäktige att avslå flera punkter som inte innefattades av den kommunala kompetensen och som saknade kostnadsanalys. Du kan lyssna på debatten här.

Men vi godkände också cirka 100 punkter som vi anser är bra för en stad att arbeta mot, t.ex. ett program för bostadsnära parker. För vi anser att klimatutsläppen ska minska men i proportion till vad Göteborg kan åstadkomma. Och genom att alternativ ges till medborgarna så att de kan bidra istället för att straffas som i fallet med trängselskatt.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • “Att driva en miljöpolitik som endast de rödgröna politikerna själva verkar stödja är inte rätt väg att gå”

  Det är väl faktiskt inte så himla märkligt att den politik som drivs framförallt speglar majoritetens vilja och politik? En sak att inte hålla med men att kräva att de som sitter i majoritet ska ta hänsyn till alla motsättningar som oppositionen kan tänkas ha är inte så seriöst.
  Det är ju i stil med att säga “Att driva en skattepolitik som bara Alliansen stödjer är inte rätt väg att gå” – kanske inte men ett kort svar är ju att det är så vårt parlamentariska, representativa demokratistyre ser ut.

  • Gabriel Lindh: Driver man igenom ett miljöprogram med 208 punkter 10 månader innan nästa val kanske det hade varit på sin plats att söka stöd för denna politik även från övriga partier? Speciellt som hela programmet syftar till en kursändring och ett långsiktigt förändrat synsätt.

 • @Gabriel Många av punkterna ligger inte inom det kommunala uppdraget och därför ligger det inte i linje att driva dessa. Alla dessa punkter är långt ifrån förankrade och om du läser så var de inte kostnadsbedömda heller. Som vanligt så tror du att bara för att vi har ett representativt demokratistyre så är det per definition helt ok att göra vad man vill. Som du kanske märker så gick det inte så bra med trängselskatten. Trots det parlamentariska läget.

 • @Jonas Har ingen lista i dagsläget men detta var vårt yrkande:

  “Med hänvisning till den begränsningen av den kommunala kompetensen yrkar jag avslag på punkterna 5–11, 20–22, 25, 28–37, 40–42, 44, 45, 47, 71, 82, 83, 87 och 189.

  Kommunen ska inte heller ägna sig åt teknikutveckling eller skapa stora byråkratiska tillsynsorganisationer, och inte flytta ansvaret för den dagliga driften till nya centrala organ. Med den motiveringen yrkar jag avslag på punkterna 2–4, 12, 14, 19, 38, 43, 46, 49–51, 54–56, 61, 64–67, 73, 74, 77, 78, 85, 94–99, 101–106, 109, 119, 122, 123, 130, 135–138, 144, 145, 167, 169–176, 178–188, 191, 193, 195, 197, 198, 202–204 och 206–212.

  Övriga förslag kan vi biträda”

  Hela programmet finner du här http://bit.ly/1jvJ0xI

 • Jag får riktigt kalla kårar över den politiska klåfingrighet och megalomani som genomsyrar Miljöprogrammet. Politikerna vill verkligen in med sina fingrar och detaljstyra allt, massor av saker som de inte har någonting med att göra. Kommunpolitikerna kanske missat att det är en kommun och inte en stat de är satta att leda? Dessutom lägger man en utmärkt grogrund till det som är Göteborgs verkliga stora problem, ineffektivitet och I värsta fall korruption, med massor av mer eller mindre otydliga, svåröverblickabara och svåruppmätta målsättningar som ska gödslas med pengar. Helt enkelt ännu en enorm och flummig kommunal apparat som utnyttjar kommunens resurser till saker som de inte är avsedda att gå till. Har vi inte sett tillräckligt med Göteborgs-kommunala projekt som tar sin början I politiska dokument över tjusiga visioner men bara slutar I meningslöshet och pengaslöseri?

  Det dryper av “intressanta” punkter. Nr 44 är lite extra intressant I sken av TS-debatten och stundande folkomröstning. I klartext säger kommunen att den ska verka för höjda TS-avgifter. Förhoppningen att TS inte ska avskaffas när man nått målet för den pengasumma den infördes för att dra in lyser tydligt igenom (fast allt bedyrande att TS bara var ett nödvändigt ont som politikerna motvilligt tvingats införa bara för att få det helt underbara VSP och att TS skulle vara tillfällig av avskaffas så snart målet var nått, ja det är det nog visserligen ingen som någonsin trott på). Jag begriper inte varför Kia, Anneli, mfl, mfl inte bara rakt ut bara kan säga “Vi vill ha TS för att dra in skattepengar men också för att fördyra biltrafik så mycket som möjligt. Den kommer inte avskaffas om vi får bestämma för vi tycker jättemycket om den. Vi kommer verka för att avgifterna höjs så mycket som möjligt I framtiden med enda anledningen till återhållsamhet att se till att vi ändå får in våra VSP-pengar, och vi vill dessutom införa många andra saker som försvårar, fördyrar och gör det långsammare att ta sig fram med bil”. Vad är så svårt med det? Det framgår ju med all önskvärd tydlighet ur Miljöprogrammet att det är det de vill. Istället babbler de på om framkomlighet, som om de gjorde vad de gör I nån form av omtanke om bilister. Sen står de som frågetecken och undrar varför tilliten till politiker rasar och anklagar medborgarna för att inte förstå och bara vara gnälliga. Det är nog så att vi förstår mer än de önskar att vi gjorde.

  • Niklas: Håller med! Varför talar de inte klarspråk, det blir ju ändå med tiden uppenbart för alltfler vart de är på väg.

 • Finns det någon stad i världen med Göteborgs beroende av bilindustrin där medborgarna har röstat in ett styre som är så fullständigt besatt av hat till bilen som i Göteborg?