Avtalet är brutet, länge leve avtalet

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som handlar om hur illa de ansvariga politikerna skött hanteringen kring det Västsvenska paketet.

Det senaste sveket kom ju när finansministern behövde mer pengar för att täcka underskottet i statsbudgeten. Magdalena Andersson letade med ljus och lykta efter ett sätt frisera resultatet i statens finanser så att de framstod i bättre dager. Och det gick precis som Vägvalet förutspådde redan 2010: Inkomsterna från trängselskatten är inte öronmärkta till infrastrukturåtgärder som det alltid påståtts från trängselskattepartierna.

Därmed är förstås också det heliga avtalet om det Västsvenska paketet brutet från statens sida. I alla andra situationer, utanför den politiska horisonten, hade naturligtvis inte en avtalspart accepterat att bli lämnad kvar sedan den andra lämnat uppgörelsen. Man hade yrkat på omförhandlingar eller begärt att de egna åtagandena (trängselskatten i detta fall) också skulle upphöra. Men Göteborgs politiker är precis lika flata i sin hantering som vi vant oss vid. De gör absolut ingenting!

Göteborgarna har röstat bort trängselskatten och därmed sagt nej till Västlänkens finansiering. Men Nyhus & Co tänker inte lyfta ett finger för att följa väljarnas utslag. De företräder bara sig själva och sina grandiosa planer, vilka riskerar skuldsätta Göteborg under decennier framöver.

Man är helt enkelt bara intresserade av en sak: Att få igång bygget av Västlänken. Sådana där småfuttiga saker som hur de finansieras eller hur mycket vi skattebetalare får betala i ökade räntekostnader struntar de helt i. Det ska bara bli som de en gång bestämt, hur mycket fel det än kommer visa sig senare att de hade.

Det hade varit en sensation om Johan Nyhus hade startat en juridisk process mot sin egen regering. Tyvärr är det lika väntat att han naivt nog fortfarande påstår sig lita på regeringens nya ‘löfte’ att skattestölden inte ska åsamka göteborgarna några extra räntekostnader. När detta ändå sker, kan Nyhus bara spela ut sin frustration i media igen och därefter rycka på axlarna.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Skandal men vad säger juristerna? Nu har vi bara Johan Nyhus version och han hänvisar till dem men vad säger dom egentligen?

  • Ja, vi har bara Nyhus version där han påstår att juristerna avrått en process. Ska se om vi kan begära ut något dokument där det verkligen står vad de har sagt.

 • Jag har väldigt svårt att låta bli att misstänka att politikerna får någon personlig vinning för att så enhälligt och ihärdigt ignorera en folkomröstning och opinion och framhärda vansinnesprojektet Västlänken!
  Förvånad blir man ju inte heller över att Finansministern lättjefullt tar de så kallade Trängselavgifterna och häller I det mörka hålet “statsfinanserna”. Då behöver de inte anstränga sig för att förvalta våra skattepengar på ett bra sätt utan det räcker att höja avgiften istället – gång på gång!

  Nej, någon respekt för sina uppdragsgivare har de uppenbarligen inte 🙁

 • Alla dessa turer borde granskas mycket noga för att klarlägga eventuella beslutsgångar och hur vilka som vinner på detta. Det känns som om man helt och hållet har missbedömt trängelskatten och dess betydelse, det enda den resulterat i är en extra skatt som dränerar lokala ekonomin ytterligare.

  När det gäller Västlänken – än så länge har jag inte sett att räddningstjänsten har accepterat västlänkens säkerhetslösningar (eller snarare brist på). Det finns för många luckor i logiken kring Västlänken och hur man tänker sig fortsatt utveckling.

  En annan intressant fråga är alla dessa sänkningar av hastigheterna i Göteborg – kommer de verkligen att minska utsläppen? Detta eftersom bilarna kan behöva framföras på lägre växel – och dessutom riskerar man att respekten för hastighetsbegränsningarna helt upphör eftersom de ses som godtyckliga.

  Konsekvensen av alla dessa åtgärder är att ännu färre kommer att ha intresse av att åka in till centrum för att spontanhandla, vilket riskerar att skapa ett dött centrum.