Beslutet kan rivas upp av kommunfullmäktige

Vägvalet har släppt ett pressmeddelande:

Företrädare för regeringen dementerar att beslutet om trängselskatt i Göteborg inte kan rivas upp. Vägvalet fick idag ett samtal från en privatperson som hade pratat med biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som ställde upp i en frågekväll i måndags för Moderaterna. Frågan som ställdes var om beslutet om trängselskatt verkligen var omöjligt att riva upp som Anneli Hulthén (S) och Kia Andreasson (MP) hävdar i media. Svaret från biståndsministern var att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Detta är intressant eftersom många av de sittande partierna hävdar motsatsen. Det reser också frågor kring Anneli Hulthéns och Kia Andreassons uttalanden i media där de bestämt påstår att regeringen tvingat Göteborgs kommun till detta beslut och att det är för sent att dra tillbaka.

Vägvalet har hela tiden hävdat att beslutet kan hävas men möts av ovanstående påståenden. Varför uttrycker sig Anneli Hulthén och Kia Andreasson på detta sätt och döljer möjligheterna för invånarna i Göteborg?

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

  • Det är mycket allvarligt om det stämmer att komunen äger frågan om införande av trängselskatt! är det så? går det att fastställa?