Betalstationerna byggs i smyg

Det är inte svårt att förstå när man tittar på bilderna att betalstationerna byggs under största möjliga tyssssssstnad (som Francois Bronett skulle ha sagt). Trycket om trängselskatten har varit minst sagt stort sedan GT uppmärksammat missnöjet i juni. En bostadsrättsförening på Lindholmen har anmält placeringen av vissa stationer till EU-kommissionen. På ett möte i Amhult var stämning minst sagt upprörd när kommunalråden Johan Nyhus (S) och Kia Andreasson (MP) skulle förklara varför busskörfält ska byggas på Hjuviksvägen. Med en dåres envishet försvarade de det Västsvenska paketet och att de uppnått politisk enighet och kompromiss. Alla har fått något i paketet. Men vad hände med medborgarens delaktighet?

Missnöjet bubblar och det kommer att bli värre ju mer vi närmar oss införandet.

Nedan ser du bilder på betalstation nr 4 Ehrenströmsgatan ned mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Betalstationen byggs precis i höjd med garaget för personalparkeringen för sjukhusets anställda.

Och var är de fina skyltarna om att detta ingår i det Västsvenska paketet som är så viktigt för Göteborgs framtid?

Trots att missnöjet består väljer partierna som tagit beslutet att undvika debatten. Men med ett val runt hörnet så kan det i längden straffa sig. Hur länge tror de att göteborgarna låter sig blir överkörda? För det är ingen större skillnad i alla webundersökningar som görs idag med de som gjordes 2010. Fortfarande säger ca 80% nej till trängselskatten. En annan enkät som GT gjort visar att nästan 90% kan tänka sig att byta parti i kommunalvalet 2014 – allt på grund av trängselskatten.

Istället fortsätter man att jämföra med siffror från Stockholm att där de minsann har vant sig.

Men det finns stora skillnader mellan Göteborg och Stockholm som man väljer att ducka för.

Stockholm fick folkomrösta. Där sa visserligen kranskommunerna nej men i Stockholms kommun röstade 51,5% ja och 45,8% nej. Ingen överväldigande majoritet men beslutet är ändå taget via en demokratisk process. I Göteborg svängde Socialdemokraterna 180 grader och nekade göteborgaren en folkomröstning som de tidigare hade utlovat! Inte ens när Vägvalet lämnade över 28 000 namnunderskrifter genomfördes en folkomröstning. På detta sätt skapar men inte delaktighet i beslutet för göteborgaren jämfört med stockholmaren som ändå fick chansen att påverka sitt val.

Trängselskattezonen i Stockholm ligger runt stadskärnan. Vill man passera Stockholm så betalar man inte trängselskatt. I Göteborg kan du inte passera utan att betala.

Trängselskatten i Stockholm hade endast ett syfte: att minska trängsel för att förbättra miljön i dess stadskärna. I Göteborg har man blandat bort korten då trängselskatten inte bara ska bidra till minskad trängsel och bättre miljö utan också till att finansiera det Västsvenska paketet innehållande bl.a. kolossalprojektet Västlänken på 20 miljarder kr. Det uppstår en paradox i Göteborg då miljön ställs mot medfinansiering vilket kräver att man kör bil annars går inte kalkylen ihop.

Kollektivtrafiken i Göteborg är inte ens i närheten av Stockholms. Priserna är redan högre i Stockholm och över 50% åker kollektivt. I Göteborg har inte många av invånarna förstått att en dubblering av kollektivtrafiken kommer att kosta extra då dessa pengar inte inkluderas i trängselskatten. Nej, dessa ska tas via regionskatten och höjning av biljettpriserna. Något som de etablerade partierna egentligen inte velat tala om.

Informationen och att involvera medborgaren i denna omställning är under all kritik i Göteborg. Informationsinsatserna kom 2 år för sent. De etablerade partierna väljer att inte prata om trängselskatten och det märks väl i deras budgetar för staden där det inte nämns över huvudtaget.

Till sist, i Stockholm blev trängselskatten inte en lika laddad politisk fråga. Göteborgspolitiken fick inte enbart en namninsamling på nacken utan ett helt nytt parti som kanaliserar göteborgarens missnöje via kommunfullmäktige. Och detta parti står redo att kanalisera samma missnöje som ignoreras gång på gång i valet 2014.

Så, hur mycket än myndigheterna och övriga partier blundar för missnöjet så kommer valet 2014 att fälla avgörandet med Vägvalet i spetsen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13, GP14, GP15SVD1

Lägg till en kommentar

 • Jag tycker att Vägvalet skall skjuta in sig just på det faktum att ett ökat kollektivåkande kommer innebära höjda priser eller höjd kommunalskatt.

  Tror inte att de som värnar om miljön riktigt är lika intresserade av att betala mer skatt eller högre priser på sina biljetter. Då detta ju direkt drabbar egna plånboken.

  Framförallt som det ylas från vänsterkanten om gratis kollektivtrafik. Och resultatet av trängselskatten är ju inte riktigt åt det hållet där dom vill befinna sig

  Göteborgs stad/Västtrafik kommer att ha höjt sina biljettpriser med 10% på mindre än 11 månader när höstens stora prishöjning genomförs

  Läs gärna hur det gick i Kalmar i min länk på Vägvalets FB sida

 • Kan man påverka från kranskommunerna i landstingsvalet? Eller är det bara göteborgare som kan rösta i kommunala val i frågan?

 • @Petter Vägvalet ställer upp i kommunalvalet i Göteborg och tyvärr kan då inte kranskommunerna rösta.

 • Jag tycker det är i allra högsta grad förkastligt att vi inte fick folkomrösta inför denna förändring i våra liv.

  Därför så har jag bestämt mig för att tillgripa de alternativ som jag besitter. Dvs täcka mina registreringsskylar med en optisk film som gör det omöjligt för kamerorna att läsa av mina skyltar.
  Detta får helt enkelt stå för min röst i ett val som aldrig blev. Jag vill inte ha dessa kameror i mitt liv.

 • Jag tycker att det är flera saker som skall noteras i denna frågan som gör den ytterst tveksam ur ett likabehandlingsperspektiv:
  – användare av tjänstebilar kommer inte att betala trängselskatt
  – de företag som skall betala trängselskatt lyfter momsen, samt kan göra avdrag för trängselskatten.
  – västlänken är i första hand tänkt för att förstärka den redan goda tågpendeltrafiken från/till Alingsås och Kungsbacka, samt den nya pendeltrafiken på järnvägen upp mot Trollhättan. Bohusbanan kan inte ta fler resenärer utan en kraftig utbyggnad och denna är inte planerad.
  – halva taxan för västtrafik betalas av skattemedel, det innebär att alla invånare i Västra Götaland betalar för detta. Notera att invånarna i Kungsbacka inte betalar skatt till Västra Götalandsregionen.
  – flera av de stora handelsområdena norr om Göteborg blir svåra att nå för resande med bil (utan att passera tullstationer). Exempelvis Backaplan, Bäckebol, Tagene…
  – Förbättringarna av kollektivtrafiken i Södra Bohuslän kommer att bli ytterst små. Inte så konstigt iofs, eftersom de till stor del skall betala för västlänken.
  – Göteborgs kommun höjer parkeringspriserna i Göteborg. Detta gör att de som tvingas bilpendla in till Göteborg kommer att få höjda förmånsvärden på sina parkeringar. Detta slår hårdast på de med låga inkomster då de betalar en högre skatt. Detta är dessutom inte avdragsgillt som omkostnad för resor till arbetet, vilket vägtullar och milersättning för resa med bil/motorcykel är.
  – notera dessutom att inkapslingen av Lindholmen och Tingstad på Hisingen enbart är ett sätt att få in vägtullar från bilpendlare norrifrån. De som kommer från söder har ju redan passerat minst en vägtull på vägen dit. Om man enbart hade velat befrämja kollektivtrafiken med tågen längs E45 hade man istället satt vägtullen på Jordfallsbron. Det finns dessutom ingen trängsel på Lindholmen/Tingstad…

  Min slutsats av detta är att:
  Trängselskatten kommer i huvudsak att betalas av de med lägre inkomster, och framför allt av resenärer norr om Göteborg centrum. De stora förlorarna är alltså de som pendlar in till Göteborg från södra Bohuslän, samt de som bor på Hisingen.

  De stora vinnarna kommer att finnas i Kungsbacka kommun. De får mindre regionskattehöjningar (gissningsvis), får förbättrad pendeltrafik, samt har inga inskränkningar i sin rörlighet annat än om de skall resa in i centrala Göteborg eller norr därom.

  Det är inte konstigt att de flesta protesterna mot vägskatterna i Göteborg kommer från Hisingen och södra Bohuslän…
  …som redan har lägre inkomster än de söder om och öster om Göteborg…

 • Intressant artikel om Stockholms lokaltrafik:
  http://www.svd.se/nyheter/stockholm/hojd-sl-avgift-avskracker-resenarer_7339122.svd

  Några nyckelpunkter av extra intresse är:
  – “Nio månader efter prishöjningen är antalet resor 2,2 procent färre än de hade varit med ett oförändrat pris.” => Dvs, höjda priser för att bygga ut kapaciteten i lokaltrafiken minskar det relativa resandet, inte tvärtom. Detta styrks också i artikeln: ” Prisökningar leder till intäktsökningar men minskar resandet, det är ofrånkomligt, säger Göran Tegnér, trafikanalytiker vid analys- och teknikföretaget WSP, som privat för SvD:s räkning följt upp effekterna av prishöjningen.”

  – Mikael Sundström (ordförande i intresseorganisationen Kollektivtrafikant Stockholm) tycker att: “effekterna på resandet tyder på att biljettprishöjningen inte är någon framkomlig väg för att lösa behovet av intäkter”, dessutom så har de “pläderat för att kollektivtrafiken måste skattefinansieras i högre grad än dagens 50 procent”.

  Slutsatsen man kan dra av detta är att sänkta kollektivtrafikavgifter och höjda skatter för att bygga ut trafiken är det effektivaste sättet att öka kollektivtrafikutnyttjandet även i Göteborgsområdet. Dock är ju kollektivtrafiken redan mycket dyrare i Västra Götaland än i Stockholm, vilket torde innebära att Göteborgarna är ännu känsligare för ytterligare prishöjningar.

  Problemet här är dock att man i Göteborg har hamnat i en negativ spiral. För att få en acceptabel kollektivtrafik måste man göra stora satsningar på densamma, både infrastrukturmässigt (väg, järnväg), turtäthet och täckning (färre byten snabbare bussar/tåg). Detta kostar massor med pengar som man inte kan ta ut på biljettpriserna, och att höja skatten är egentligen inget alternativ heller.

  Politikerna verkar ju inte heller lära sig av sina gamla synder:
  – Att överhuvudtaget bygga upp Lindholmen/Norra Älvstranden utan att först bygga ut tåg/spårvagn dit var ett gigantiskt misstag.
  – Götatunneln har väl inte på något sätt förbättrat kommunikationerna i regionen?

  Tyvärr räcker ju inte detta, politikerna planerar ju fler dåliga lösningar:
  – man tänker låta Coop bygga ett nytt köpcentra vid Biltema istället för på centrala Backaplan (vid bussterminalen). Hur skall man ta sig dit utan bil?
  – lösningen är enkel, man flyttar dit delar av bussterminalen och lägger en station på Bohusbanan där. Tyvärr är redan Bohusbanan full, den behöver byggas ut för att kunna bära mer persontrafik, alltså tillför inte en station vid Coop/Biltema särskilt mycket. Det som behövs är dubbelspår upp till Stenungsund, en station nära TV-huset/Lindholmen kopplad till en ny bussterminal och en direkt tunnel/bro till Nisse-terminalen för att bygga bort säckstationen. Allt detta är möjligt.

  Men som vanligt i Göteborg så skall vi gräva ned alla pengar i en tunnel under marken som garanterat blir mycket dyrare än vad man räknat med och som i praktiken dödar andra investeringar i infrastrukturen…

 • Jag förstår fortfarande inte vilka reella smitvägar som man förväntas kunna göra längs med E6 på Hisingen. Dessa betalstationer känns som ett rent angrepp på de som bor öster om Tuvevägen. Antalet arbetsplatser som du kan nå den vägen är ju ytterst begränsade och det är enbart boende på Hisingen som drabbas (de som kommer norrifrån kan antingen välja Norrleden och Tuvevägen, eller kanske gamla Böneredsvägen, för att komma till centrala Hisingen eller svänga av redan vid Angeredsbron för att ta sig till Bäckebol/Backadal samt delar av Tingstadsvass). Det finns dessutom inga större mängder arbetsplatser innanför dessa stationer som i praktiken motiverar dem. Man skulle eventuellt kunna motivera stationerna med att det går att smita förbi betalstationerna via Brunnsbo, men det beror i så fall på dålig planering av betalstationerna vid Tingstadstunneln, för om man vill slippa smittrafik så tar man ju helt enkelt inte betalt för att köra från E6 och ut på Öckeröleden (samt vice versa).

  Så syftet med dessa betalstationer kan bara vara ett av dessa två alternativ:
  1) Styra om trafiken som skall till Backaplan samt väster om Backaplan (den som normalt skulle gått E&/Öckeröleden) till Norrleden och Tuvevägen
  2) Förhindra att de boende i området på ett enkelt sätt kan ta sig till andra sidan E6 eller norrut.

  Det första kan ju inte vara det man vill, så då måste det vara det andra alternativet! Fast det är klart, det kan ju vara ett tredje alternativ också:
  3) De beslutande politikerna förstår inte hur trafikflödena går och tror verkligen att detta gör nytta. Men då förstår de inte att folk hellre kommer att köra en omväg än att betala för en passage som går att undvika….