Blogginlägg

Vägvalet – demokrati på riktigt.

Vägvalet är Göteborgs kommunfullmäktiges enda parti som drivs av vanliga, engagerade medborgare. På sätt och vis är vi Göteborgs enda folkrörelseparti. Så varför kallas vi då för missnöjesparti och griniga gubbar...

Vi är vanliga göteborgare som vill göra skillnad

Vi är Göteborgs enda moderna folkrörelseparti som nu efter åtta år i kommunfullmäktige har utvecklat vår politik. Trafik • Folkomröstningens valresultat, 57 % ska följas och trängselskatten ska avskaffas • Västlänken...

Om Berlinmuren kunde falla, kan Västlänken stoppas

I dag publicerade GT Vägvalets replik på Miljöpartiets debattartikel från i lördags där de varnade för död och elände om inte Västlänken byggdes. Vidare försökte de slå fast att Västlänken inte går att stoppa och att...

Så stoppar vi Västlänken

Några korta punkter: Säga upp avtalet och omförhandla Inte acceptera att betala fördyringar Inte acceptera att kapaciteten på 18 tåg/ timme inte uppnås Inte acceptera att betala tilläggskostnader för återställning etc...

Roger Andersson – kandidat #10

Gör biblioteken till mediatek Ett förstärkt folkinitiativ och öppen kommunikation mellan valåren, skapar en plattform mellan medborgarna och politikerna. Göteborg behöver skapa en ny ”Göteborgsanda” där alla, både...

Ove Bregeus – kandidat #9

Ny kommunal organisation – Stadsdelsnämnder ska avvecklas Idén med stadsdelsnämnder var ett hugskott som syftade till att införa en form av ”närdemokrati”, men så har det inte blivit. Nämnderna tillsätts centralt...

Frida Westler – kandidat #8

Skola Våra unga får inte rätt förutsättningar till lärande och trygghet i Göteborg. Den ena alarmerande rapporten efter den andra kommer från skolinspektionen. För sex skolor har skolinspektionen förlagt viten på totalt...

Anders Torwald – kandidat #7

Miljö är viktigt Vägvalet tycker det är viktigt att minska klimatutsläppen, inte bara i Göteborg, utan i hela Sverige, och i hela världen. Klimatet är globalt, inte lokalt. Insatser ska göras där de gör störst nytta...

Carita Jansson Tsiantes – kandidat #6

Parkeringsplatser ska finnas Gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar ska kunna samsas i staden. För att kunna åstadkomma detta måste kollektivtrafiken byggas ut med nya tvärförbindelser över älven, men inte...

Stora vinster med att avveckla Västlänken

Västlänksivrarna säger att det inte går att stoppa Västlänken och motståndarna säger att det gör det visst. Då säger Västlänksivrarna att det kostar skjortan, varpå motståndarna säger att det kostar mindre än att bygga...

Theo Papaioannou – kandidat #5

Stadsbyggnad Utvecklingen av bostadspolitiken ger en skrämmande bild av den sociala segregationen i Göteborg. Vårt flyttningsnetto visar att inflyttningen domineras av lågavlönade, samtidigt som de mer välavlönade...

Låt ungdomarna påverka politiken

“Vägvalet vill att ungdomars åsikter ska bli en del av vår beslutsprocess och att ungdomars frågor blir lika viktiga för staden som alla andra frågor, skriver Anders Torwald (VägV) och Frida Westler (VägV).”...

Marie-Louise Bergström – kandidat #4

Trygghet Många människor upplever otrygghet i Göteborg. Inte minst upplever man detta på spårvagnar och bussar, samt vid hållplatserna. I kollektivtrafiksystem, som är ett regionalt ansvar, finns redan...

Martin Forsell – kandidat #3

Fler småhus i Göteborg Efterfrågan på småhus är stor och i dag förlorar Göteborg skattekraft till kranskommunerna eftersom det råder stor brist på byggklara småhustomter. Vi vill att tomtkön återinförs. Att kommunen...

Catarina Pettersson – kandidat #2

Förbättra medborgarinflytandet Medborgarinflytandet i Göteborgs Stad måste förbättras. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgarna och politiken ska spegla deras vilja. Vägvalet vill involvera...

Claes Westberg – kandidat #1

Bevara cityhandeln i centrum City i Göteborg är utmanat. Cityhandeln riskerar att försvinna och unika miljöer som Saluhallen och Feskekôrkan är hotade. Genom att inte bygga Västlänken skulle förutsättningarna för all...

Behandla Göteborgs siluett varsamt

Vi vill att Göteborg förblir en stor småstad, inte en liten storstad. Göteborg ska inte förvandlas till en Manhattankopia. De planer som finns på Region City kommer att medföra en helt ny silhuett för Göteborg. Ett...