Bortförklaringar och obevisbara påståenden

I dagens GP uppmärksammas den twitter-konversation som följde igår efter att Cecilia Dalman Eek (S) igår skrivit en gästledare i samma tidning. I denna ledare skrev Dalman Eek bland annat:

Bakom oviljan mot att betala trängselskatt ligger inte minst det faktum att man upplever sig inte ha fått säga sin mening. Av det skälet drev Socialdemokraterna kravet på en folkomröstning i förhandlingarna med staten om det västsvenska paketet.

Det här lite intressant. Dalman Eek påstår alltså att (S) drev kravet om en folkomröstning med staten. Det finns all anledning att betvivla att detta är sant. Socialdemokraterna i Göteborg kunde när som helst beslutat om en folkomröstning, staten hade då inte kunnat förhindra en sådan. Varför skulle staten eller regeringen ens ha en åsikt om hur den demokratiska processen i Göteborg genomförs? Dalman Eek fortsätter:

I förhandlingarna krävde staten medfinansiering och klara besked från början – annars fick det vara. Kravet på folkomröstning föll.

Här kommer det snarare fram att staten ville forcera förhandlingarna och att det var därför (S) gav upp sitt tidigare löfte om en folkomröstning. Men återigen, det var (S) som hade beslutet i sin hand. Man svek hellre sina väljare än kravet från regeringen.

Överhuvudtaget innehåller Dalman Eeks ledare uppgifter som inte går att kontrollera. Ansvaret för den uppkomna situationen skylls över på andra. Och vi vet fortfarande inte, efter tre år, namnen på de som satt och “förhandlade”. Vilka var det som satt vid bordet och så lättvindigt sålde ut invånarna i Göteborg med omnejd? Inga dokument som stödjer alla dessa påståenden om vem som tvingat vem till vad har presenterats. Finns det ens några sådana?

Vilka var de anonyma förhandlarna?

Läs hela ledaren från Cecilia Dalman Eek här.

Läs GP:s artikel om twitterduellen här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6

Lägg till en kommentar

 • Det verkar som ynkryggarna fått luft.
  Det har aldrig funnits något krav på trängselskatt för lokal medfinansiering, utan om viljan finns, kan kostnaderna delas mellan
  närliggande kommuner och regionen. Vilket ger en skatthöjning på ca 20-70 kr i månaden beroende hur fördelningen görs.Sedan är det alltid lika patetiskt att höra Anna Johansson förvirrade budskap.

 • Är det någon som vet hur upphandlingen om vem som ska få bygga och underhålla tullstationerna har gått till? Någon kommer att tjäna hundratals miljoner kronor på det här idiotiska projektet, helt utan att tillhandahålla något som någon efterfrågar. I stället tjänar man pengar på att politiker tvingar befolkningen att betala för ingenting. Det känns som att vara med i en dålig sovjetsatir.

 • Kia säger ju själv i tidningen att om Västlänken plockas bort så skulle man teoretiskt behöva höjja skatten med 56öre vilket skulle motsvara ca 150kr/mån vid 25000kr i inkomst. (vilket förresten skulle motsvara ca 300kr med Västlänken) Jaha – och vad är felet med det då? Idag kan du ju få en skattehöjning på 1200kr per månad om du har otur! Och ännu mer lär det ju bli framöver.

  Men självfallet är det en fråga man kan diskutera – varför skall bara Göteborg betala i så fall – höj skatten i hela området, det är ju framförallt kranskommunern som skall åka i tunneln, inte GÖteborgarn. Delar man upp kostnaden på fler så blir det ju bara småpotatis kvar att betala. Sedan få alla betala, inte bara de som råkar vara tvingade att åka igenom tullmuren!

  Nej, ett påslag på skatten (om man nu inte kan få bättre förhandlare med staten som tex Malmö lyckats med) är ju ettt avsevärt bättre förslag än trängselskatt. Stoppa trängselskatteeländet!

  Sakta men säkert så krackelerar nu muren. Det går inte att tiga ihjäl besluten, man måste ut och försvara det…

  Och det är roligt att det är luft under vingarna igen. GP tar upp det, GT samlar namn för folkomröstning, mm mm. Lite momentum just nu och det är alltid bra! Hoppas bara det håller i sig, och jag skall göra mitt bästa för att påminna alla lagom till valet 2014 🙂

 • Här har ni det svart på vitt (från GPs debatt). Låt de med dåliga kommunikationer betala förbättrade kommunikationer för de som redan har alternativet:

  Hansson skriver:
  23 augusti 2012 kl. 14:32
  Instämmer!

  Göteborg tappade dessutom sin förmåga att ta bort trängselskatten i samma ögonblick som avtalet om det Västsvenska paketet skrevs på.

  pacman42 skriver:
  23 augusti 2012 kl. 14:31
  ehm: Stockholmarna kan många gånger ta sig fram i staden med bil utan att betala trängselskatt. De betalar dessutom bara IN TILL CENTRUM. Stockholmarna kan ta sig förbi centrum utan att betala trängselskatt.

  Trängselskatten i Göteborg är inte till för att minska trängseln, den är till för att betala infrastruktur, som till stor del inte gynnar de som drabbas och skall betala…

 • @Manne. Ynkryggar? Vilka menar du? De politiker, förutom SD och Vägvalet,. som vågat ta ett väldigt väntat impopulärt beslut för att få till en bättre infrastruktur för Göteborgsområdet?
  @Daniel. “I stället tjänar man pengar på att politiker tvingar befolkningen att betala för ingenting.” Vad menar du? Marieholmstunnel, Göta Älvbro, bättre kollektivtrafik och Västlänken är vad befolkningen får.

  • Eva: Du är dåligt påläst. Marieholmstunneln hade byggts i alla fall. Den fanns med i den nationella planen innan trängselskatten beslutades. Ny Göta Älvbro är en kommunal angelägenhet, den borde faktiskt betalas av kommunen, och hur du än räknar på miljarderna så kan du inte påstå att de statliga medlem går just till att bygga denna bro.
   Ditt påstående om att vi skulle få “bättre kollektivtrafik” saknar också grund. Den utbyggnad som nu ska ske betalas genom höjda taxor och en höjning av regionskatten.
   Vi får ingenting, men vi tvingas ändå betala.

   Nu vet jag inte exakt vad Manne avsåg med “ynkryggar”, men jag kan åtminstone hålla med om att beteendet att hela tiden skylla ifrån sig (som exempelvis Cecilia Dalman Eek gjorde) är ynkligt.

 • Re Eva .Tex. De S ,Mp politiker som inte våga möta väljarna i Backa ,Fp:s hemsida inte ett ord om trängselskatt ,men lång utläggning om att använda skattemedel effektivt, Jan Hallberg gått upp i rök, 60+ Tanterna Kia Andreasson och Anneli Hultin, Anna Johansson som yrar om att det avgjordes valet 2010 ,fast beslutet tog redan i början av året.Listan kan göras lång av politiker som springer och gömmer sig då trängselskatten diskuteras samt ger förklaringar som är felaktiga och förvirrade då de blir tillfrågade.

 • Re Eva- Kör nu ut GT.s lista och få så många som möjligt att skriva på ,så visar du att du är en sann demokrat.

 • Håkan. Dåligt påläst? Javisst Marieholmstunneln fanns med i trafikplanen för 2018-2021. Genom paketet har den blivit framflyttad flera år, vilket jag tycker är bra. Håller du med?. Göta Älv-bron en kommunal angelägenhet? Ja, finansieringsmässigt är det så men ur ett regionalt perspektiv är den väldigt viktig, därför finns den med i paketet. Ingen satsning på kollektivtrafiken? Ombyggnad av Heden, Södra Vägen och Övre Husargatan. Gamlestadstorg byggs om, perrongerna har gjorts längre för att möjliggöra längre tåg, busstrafiken kommer att förstärkas, pendelparkeringar byggs ut på flera ställen. Visst, taxorna kommer att höjas för de som nyttjar kollektivtrafiken men det räcker in på långa vägar till finansieringen. Västlänken valde du att inte kommentera. När den är klar så kommer många att slippa byta mitt i Göteborg C vilket är nödvändigt som jag ser det.
  Manne.

  • Eva: Nu blir du svår att förstå. Marieholmstunneln hade planerad byggstart 2011, men sköts fram till 2014 för att pengar saknades. Jag vill minnas att detta besked kom efter beslutet togs om trängselskatt.

   Ja, ny Göta Älvbro är viktig, har jag sagt något annat? Vi får den lika lite från staten ändå, vilket var vad du påstod.

   Angående ombyggnaderna “Heden, Södra Vägen och Övre Husargatan”, så är det riktigt pengarna till detta tas ur paketet. Men vad du tidigare påstod var att vi skulle få “bättre kollektivtrafik”. Ombyggnaderna kanske möjliggör detta, men det är fel att påstå att det finns pengar i paketet till att förbättra själva trafiken. För det måste regionskatten höjas ännu mer (eller så får man dra in på sjukvårdsbudgeten). Sverige Kommuner och Landsting (SKL) har beräknat att det behövs en skattehöjning med 1,30 för att målet om fördubblad kollektivtrafikresande ska kunna nås. Men det visste du förstås?

   Samma sak med pendeltågen, visst längre perronger OK. Men de beställda tågen/vagnarna ligger utanför paketet. Det plus driften av de nya tågen får regionen betala precis som jag sa. Utökad busstrafik finns inte heller i paketet. Du påstår helt saker som inte är sanna.

   Västlänken valde jag medvetet att inte nämna av den anledningen att vi verkligen inte får denna korkade tunnel. För om det är något bilisterna får betala dyrt för så är det byggandet av Sveriges näst mest olönsamma tågtunnel.

 • Håkan. Innan beslut om paketet kom låg byggstarten i planen för 2018-2021. Paketet möjliggör en tidigare byggstart vilket jag fortfarande tycker är bra. Håller du med? Min minnesbild säger mig också att 2011 var sagt tidigare och när staten flyttade fram den till 2018-2021 blev det ett ramaskri bland göteborgspolitikern. Genom beslutet om medfinansiering så blev då en av de positiva effekterna att byggstart flyttades fram.

  • Eva: Även om du skulle ha rätt i årtalsexercisen handlar det bara om ett tidigareläggande. Vi hade fått den i alla fall. Jag tror det är väldigt få som är beredda att acceptera trängselskatt för att få denna tunnel några år tidigare. Då hade det varit mycket vettigare att avgiftsbelägga tunneln tills den var färdigbetalad.

 • Håkan. Hade vi fått den? Hur menar du nu. Ingenting är gratis. Vi får betala allting, på ett eller annat sätt. Genom kommunalskatten, regionskatten, statlig skatt, vägtrafikskatt, taxor och diverse avgifter. Det staten gjorde genom paketet var att möjliggöra en tidigare byggstart genom kravet på medfinansiering. Avgiftsbeläggning av tunneln var aldrig aktuellt, just på grund av att detta är en helhet.
  “Därför innehåller Västsvenska paketet stora infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken. Västtrafiks satsningar för 2013 omfattar bland annat utökad trafik på befintliga pendeltågslinjer, nya expressbusslinjer, utökad kapacitet i stombussar och utökningar av spårvagnstrafiken. Detta innebär bland annat satsningar på utbyggd och anpassad infrastruktur, nya fordon, nya linjer och ökad turtäthet.” Citatet kommer från Västtrafiks hemsida. Far de med osanning enligt dig?

  • Eva: Ja, vi hade “fått” Marieholmstunneln på det sättet att staten hade stått för hela notan. Ingen i hela Sverige hade drabbats med mer skatt än innan eftersom den fanns med i planen.

   Det som du nu citerar motsäger inte alls det jag hela tiden har påstått. Det står att det är Västtrafik som satsar på “utökad trafik på befintliga pendeltågslinjer, nya expressbusslinjer,” och “utökningar av spårvagnstrafiken”. Däremot står det faktiskt inte att pengarna till detta kommer ur paketet. I första meningen står det klart ut att pengarna från paketet ska gå till “infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken”, alltså längre perronger etc. Det är däremot förrädiskt formulerat för att man ska tro att pengarna också går till utökad trafik, det kan jag hålla med om. Västtrafik måste antingen höja taxorna eller få mer i bidrag från regionen för detta.

 • Manne. Vad har åldern på politikerna med detta att göra?
  Vi har olika syn på vad en ynkrygg är så jag lämnar den diskussionen för att undvika sandlådenivå.
  Jag är en sann demokrat och mina kollegor får gärna skriva på namnlistor om de så vill, jag tänker inte göra det.
  Folkomröstning i detta ämne tycker jag för övrigt är helt fel då det handlar om ett helt paket.

 • Eva skriver:
  23 augusti, 2012 kl. 16:45

  @Daniel. ”I stället tjänar man pengar på att politiker tvingar befolkningen att betala för ingenting.” Vad menar du? Marieholmstunnel, Göta Älvbro, bättre kollektivtrafik och Västlänken är vad befolkningen får.

  Eva: Med “I stället tjänar man pengar på att politiker tvingar befolkningen att betala för ingenting” menar jag kostnaden för att bygga och underhålla trängselskattesystemet, som enligt uppgift kommer att uppgå till 30% av intäkterna. Man betalar alltså hundratals miljoner kronor för en inskränkning av friheten. Någon tjänar grova pengar på det här idiotsystemet, som enkelt hade kunnat ersättas med en skatt, som dessutom hade slagit mer rättvist mot alla medborgare genom att de som utnyttjar Västlänken får vara med och betala den.

  Eller varför inte lägga en del av kostnaden för tunnlar och annat på dem som använder dem? Exempelvis en tunnelavgift för Marieholmstunneln, ett högre biljettpris för Västlänken etc. Jo, svaret är att biljetterna genom Västlänken skulle bli helt hutlöst dyra om passagerarna var tvungna att betala en ansenlig del av kalaset.

  Vill du, Eva, slösa pengar på tågtunnlar och trängselskattestationer så får du gärna använda dina egna pengar till detta. Inte mina.

 • @Daniel.”De som utnyttjar Västlänken får vara med och betala den”.
  Trängselskatten för en del av paketet, resten går via bl.a. skattsedeln så även de som utnyttjar Västlänken betalar den vägen. Sedan är jag rätt övertygad om att många både kör bil och åker tåg och därmed också betalar trängselskatt.
  “Vill du, Eva, slösa pengar på tågtunnlar och trängselskattestationer så får du gärna använda dina egna pengar till detta. Inte mina.”
  Dina och mina pengar, den kommentaren var intressant. Genom vårt skattesystem betalar vi idag solidariskt för vår generella välfärd vilket jag tycker är suveränt. Jag betalar gärna för äldrevården skolan, barnomsorgen m.m. även om jag inte nyttjar den idag.

  • Eva: “Sedan är jag rätt övertygad om att många både kör bil och åker tåg och därmed också betalar trängselskatt.
   Ser du vad du själv skriver? Att många är både kollektivtrafikresenärer och bilister, men ändå är det bara bilisterna som ska betala en svindyr pendeltågstunnel. Om det du säger stämmer, då var det ju de facto inget problem med att höja kommunal- eller regionskatten istället!

   Dina och mina pengar, den kommentaren var intressant. Genom vårt skattesystem betalar vi idag solidariskt för vår generella välfärd vilket jag tycker är suveränt. Jag betalar gärna för äldrevården skolan, barnomsorgen m.m. även om jag inte nyttjar den idag.
   Och?? Det är ju för att ovanstående inte gäller för trängselskatten som många är upprörda. Vissa får betala, medan andra slipper. Snacka inte om solidaritet när du bara står för det ibland.

   Med tanke på din nyvunna debattvilja kan jag inte låta bli att undra om det gått ut något brev till alla medlemmar inom (S) att gå ut och försvara det Västsvenska paketet med näbbar och klor?

 • “Trängselskatten för en del av paketet, resten går via bl.a. skattsedeln så även de som utnyttjar Västlänken betalar den vägen. Sedan är jag rätt övertygad om att många både kör bil och åker tåg och därmed också betalar trängselskatt.”

  De som betalar trängselskatt betalar också vanlig skatt, om du inte har tänkt på det. Summan blir att de som utnyttjar Västlänken kommer att betala långt mindre för den än de som inte utnyttjar den. Men om Västlänken är till för att skapa mervärde i samhällsekonomin så måste den transportera runt folk som i sin tur skapar mervärden. Och sådana människor bör rimligen ha råd att själva betala ett högre biljettpris i stället för att få allt serverat av andra. Västlänken är dock inte efterfrågad i tillräckligt hög grad för att kunna täcka sin byggnadskostnad. Ingen hade rest genom tunneln om biljettpriserna var proportionella mot kostnaden, vilket är det bästa beviset på att skiten inte ska byggas.

  “Dina och mina pengar, den kommentaren var intressant. Genom vårt skattesystem betalar vi idag solidariskt för vår generella välfärd vilket jag tycker är suveränt. Jag betalar gärna för äldrevården skolan, barnomsorgen m.m. även om jag inte nyttjar den idag.”

  Jag kanske har missat något, men sedan när handlar diskussionen om den generella välfärden? Här handlar det om en tågtunnel som innebär en samhällsförlust på flera miljarder samt trängselskattestationer som inte ger oss någonting förutom inskränkning av vår rörlighet, och byggs och underhålls för hundratals miljoner i det enda syftet att dra in pengar, något vi redan har ett ypperligt skattesystem för. Dessa idiotprojekt är det omoraliskt av dig att kräva att jag skall vara med och bekosta.

 • Re: Eva :Att ange åldern kan ge en medicinsk förklaring till dessa individers förvirrade beteende i denna och många andra frågor. Se dagens GT. Beslutet var redan fattat tidigt 2010 långt innan valet, ändå påstår flera partiföreträdare att valet 2010 var avgörande ??? Ålder??

 • @Manne. Var vi med om samma valrörelse 2010? Visst var avtalet mellan kommunen, GR, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Trafikverket undertecknat men nog upplevde jag att frågan diskuterades väldigt livligt. Vägvalet gick bl.a. till val på att riva upp det beslutet, de övriga partierna försvarade gång på gång sin ståndpunkt och fick gehör för den.

 • @Eva: Jag förstår inte hur man kan hålla fast vid de här argumenten. För mig var det klart att S skulle kräva folkomröstning och att M var emot. Det hade jag fått med mig från en tidningsartikel långt tillbaka i tiden. Minns inte när men det var innan 2010 iaf. För mig kom beslutet väldigt plötsligt, jag fick en länk från GP av en vän att de hade klubbat igenom VsP. När jag senare pratade med mina vänner så var jag nog den enda (bortsett från min vän) som hade uppmärksammat detta. Och det tog lång tid innan detta letade sig i medvetandet hos gemene man.

  Jag har hela tiden fått som argument “Beslutet är redan taget, det går inte att göra ngt åt” och det antar jag att man säger för att tysta ner debatten. Man hävdar samtidigt att man har debatterat denna fråga inför valet 2010. Det kanske man gjorde, främst genom argumentet ovan. Men man gick inte på val på denna fråga (Mp och V gjorde kanske det). Istället valde man att samarbeta över blockgränserna och inte lämna några alternativ för de som inte tyckte att detta var ett bra alternativ.

  Då startas Vägvalet. Ett enfrågeparti (då) som på kort tid får över 5% i kommunfullmäktige. Då möts man av kommentaren: mer än 90% stödjer VsP. Det är ett fullständigt befängt argument och du flirtar subtilt med det i din kommentar. Ett enfrågeparti som får 5% efter att ha funnits i ett drygt halvår är en stark indikator på att något inte står rätt till eller har gått rätt till.

  Beslutet är inte folkligt förankrat, att säga något annat är bara provocerande. Informationen innan beslutet har för gemene man varit undermålig. Man har haft dålig koll på folkets åsikter. Man har tagit ett hastigt beslut med beståndsdelar som kan ifrågasättas. Och ngn debatt vet jag inte om det var. Man hade bestämt sig och var inte intresserad av att säga ngt annat än att “Det är redan bestämt” och “Det är ett paket”. Situationen krävde inte heller mer.

  För mig handlar det inte i första läget om trängselskatten som sådan utan jag vänder mig mot hur det här har skötts. Jag vill nu ha en folkomröstning för att se vad Göteborgarna egentligen tycker.

 • @Manne, Daniel, Alex.
  Tycker ni att infrastrukturen fungerar bra i Göteborgsområdet? Om inte, vad vill ni göra i stället? Finansiera via kommunalskatten har ett par av er skrivit. Varför skall bara göteborgarna betala i så fall? Om kranskommunerna och regionen skulle höja skatten och öronmärka den för paketet skulle det bli väldigt problematiskt, skatteväxling är inte lätt att genomföra i praktiken.
  Vill inte ni att Göteborgsregionen skall utvecklas? De politiker som tog beslutet stod inför ett val; gå med på medfinansiering eller bli utan paketet. Utan avtalet hade dessa satsningar skjutits många år framåt, med stora konsekvenser för Göteborgsregionens framtid.

  • Eva: Man skulle ju önska att du (för omväxlings skull) svarade på några av de frågor som ställs till dig.
   Istället ger du dig ut och ställer vinklade frågor där du antyder att om man är emot trängselskatt är man emot infrastruktur. Du pekar på problem som egentligen inte finns (hur det annars skulle finansieras).

   Och hur kan du veta att “De politiker som tog beslutet stod inför ett val; gå med på medfinansiering eller bli utan paketet“. Hur vet du att det är sant?

   Utan avtalet hade dessa satsningar skjutits många år framåt, med stora konsekvenser för Göteborgsregionens framtid.” Ja, Västlänken hade antagligen blivit framskjuten och förhoppningsvis aldrig blivit byggd (något billigare alternativ anser jag däremot är högst realistiskt att det skulle blivit av). Marieholmstunneln fanns redan med i nationella planen, ny Göta Älvbro är en kommunal angelägenhet, detta har vi redan diskuterat och varit överens om. Att allting skulle komma så många år senare eller inte alls är obevisbara påståenden. Konsekvenserna du hänvisar till likaså. Lek med tanken att Volvo lägger ner i morgon. Då tror jag nog det är ett större problem för regionen än en obyggd pendeltågstunnel. Och då skulle trafiken i ett nafs minska högst avsevärt och nyttan med alla storvulna planer skulle minska.

   Kan du inte istället bemöta några av de saker jag förde fram i mitt förra inlägg:
   1. Det hade väl varit mer ”rättvist” (enligt ditt eget sätt att resonera) om ”alla som åker pendeltåg” hade fått betala den?
   2. Att därmed hävda att valet 2010 skulle ge beslutet någon slags legitimitet är en efterhandskonstruktion, eller hur?
   3. Har det gått ut något brev från (S) centralt om att försvara beslutet med näbbar och klor?

 • Re Håkan .Eva kan inte svara, så hon tar en livlina,och ringer sin vän Anneli.
  Anneli som vill vara annonym,svarar:
  På fråga 1: JA, på fråga 2 :JA och slutligen fråga 3 svarar jag: JA.
  Eva blev lättad, för hon vågade inte svara på frågorna.

 • Eva: Varför kan inte de inkomster från trängselskatten som är avsedda att gå till Västlänken, läggas på biljettpriserna på Västlänken i stället? Hade vi inte då sparat hundratals miljoner genom att slippa bygga de där stationerna?

  Jag vet att man vill minska bilanvändandet och öka det kollektiva resandet. Det är dock något som görs bättre genom att exempelvis höja bensinskatten. Trängselskattestationer får många konstiga effekter på ekonomin, genom att folk börjar ta andra vägar än de borde (och stationerna är dessutom oerhört dyra).
  Trängseln som man hävdar ska minskas genom stationer minskas bättre genom att bygga ut vägarna eller ta avgift endast genom de trängsta passagerna, d.v.s. i Göteborgs fall Tingstadstunneln. Oavsett, tjänar ju trängseln i sig som en faktor som avskräcker folk från att ta bilen.

 • @Håkan. Det är inte lätt att hinna svara på alla dina frågor, kommenterar jag några så dyker det alltid upp några till. svar till några kommer här:
  ” 1. Det hade väl varit mer ”rättvist” (enligt ditt eget sätt att resonera) om ”alla som åker pendeltåg” hade fått betala den?” Nej, det tycker jag inte. Jag har försökt förklara varför ett antal gånger, lägger ned det försöket nu.
  2. Att därmed hävda att valet 2010 skulle ge beslutet någon slags legitimitet är en efterhandskonstruktion, eller hur? Nej, det tycker jag inte.
  3. Har det gått ut något brev från (S) centralt om att försvara beslutet med näbbar och klor?Nej, varför skulle det göra det?

  • Eva: Och det kallar du svar? Det är fler än jag som ställt fråga 1, så nej, du har inte svarat på den. Och därmed blir ditt påstående att det är mer rättvist om bara alla bilister betalar Västlänken rätt ihåligt. Dels för att det inte handlar om alla bilister, och dels för att det inte finns någon rättvisa alls i bilisterna betalar för en pendeltågstunnel.
   På fråga två hade det varit intressant att veta varför.
   Fråga tre kom sig av att du och alla möjliga rödgröna debattörer helt plötsligt kastade sig in i diskussionerna direkt efter att GT drog igång sin namninsamling. Men då har ni väl kommunicerat telepatiskt?

 • @Daniel.”Varför kan inte de inkomster från trängselskatten som är avsedda att gå till Västlänken, läggas på biljettpriserna på Västlänken i stället? Hade vi inte då sparat hundratals miljoner genom att slippa bygga de där stationerna?”
  Därför att det här handlar om en helhet. Vem skulle stå för finansieringen under byggtiden?

 • Håkan. “Fråga tre kom sig av att du och alla möjliga rödgröna debattörer helt plötsligt kastade sig in i diskussionerna direkt efter att GT drog igång sin namninsamling. Men då har ni väl kommunicerat telepatiskt?”

  Helt plötsligt? Jag har varit inne här rätt ofta under åren.

  • Eva: “Helt plötsligt? Jag har varit inne här rätt ofta under åren.
   Du märker ord. Som jag skrev första gången handlade det om en plötslig nyvunnen debattvilja från din sida. Så här mycket har du inte skrivit sedan före valet 2010. Och som sagt dök flera andra upp samtidigt på andra bloggar & sociala medier.

 • Håkan. “Och hur kan du veta att ”De politiker som tog beslutet stod inför ett val; gå med på medfinansiering eller bli utan paketet”. Hur vet du att det är sant?”

  Hur vet du att det inte är sant?

  Jag tror på dem som säger det, så enkelt är det.

  • Eva: “Hur vet du att det inte är sant?
   Det vet jag inte. Och det är just det som är problemet. Ingen utomstående kan veta om det är sant eller ej.

   Jag tror på dem som säger det, så enkelt är det.
   Eftersom jag inte litar speciellt mycket på det de säger i andra frågor tror jag inte på detta till 100 % heller.

 • Håkan. “Och därmed blir ditt påstående att det är mer rättvist om bara alla bilister betalar Västlänken rätt ihåligt. Dels för att det inte handlar om alla bilister, och dels för att det inte finns någon rättvisa alls i bilisterna betalar för en pendeltågstunnel.”
  Alla, även bilisterna, har nytta av en ny tågtunnel. Tågtrafiken kommer att bli ett mer attraktivt sätt att resa än idag vilket frigör plats på vägarna för de som ändå väljer att ta bilen. Tunneln är en viktig del av hela infrastrukturpaketet för att utveckla Göteborgsregionen, det har även bilisterna nytta av.

  • Eva: “Alla, även bilisterna, har nytta av en ny tågtunnel.
   Men förklara det rättvisa i att bara bilisterna betalar halva Västlänken? Resterande halvan, pengarna från staten, får bilisterna vara med och betala dessutom. Det hade varit betydligt rättvisare om pendeltågsresenärerna hade betalat sin halva själv. Med din egen logik så har alla nytta av biltransporter, inte bara bilisterna.
   Nyttan med tunneln är i det stora hela försumbar både för befolkningen i regionen och i synnerhet för göteborgarna. Det är därför alla kalkyler skriker röda siffror.

 • @Håkan. Tycker du att det är konstigt att frågan debatteras livligt när den återigen får sånt fokus? Det tycker inte jag. Ni har ju efterlyst den här debatten under flera år så då måste ni väl tycka att det är bra att diskussionen kommer upp?

  • Eva: Min fråga gällde bara varför alla som varit tysta i 2,5 år plötsligt engagerar sig. Klart det är bra. Men å andra sidan om deras diskussion bara går ut på att “det är för sent” handlar det inte om någon riktig debatt. Snarare ett försök att strypa debatten och få folk att inte skriva på för en folkomröstning.

 • Eva: Tycker du att det är rimligt att 30% av intäkterna från trängselskattesystemet, hundratals miljoner kronor, går till byggnation och underhåll, i slutändan ner i sanden och i något privat företags fickor? Detta när vi redan har ett skattesystem som bara kostar en halv procent av intäkterna att administrera.

 • Eva:
  Alla, även tågresenärerna, har nytta av nya vägar. Bilen kommer att bli ett mer attraktivt sätt att resa än idag vilket frigör plats på järnvägarna för de som ändå väljer att resa med tågen. Nya vägar är en viktig del av hela infrastrukturpaketet för att utveckla Göteborgsregionen, det har även tågresenärerna nytta av. Det är därför det är rättvist att tågresenärerna finansierar den regionala delen av både utbyggnaden av vägar och järnvägar.

 • @Håkan. GP-s artikel är rätt löjlig tycker jag och inte ens värd att kommentera.
  Vi kommer nog inte längre i denna diskussion för stunden, vi kommer inte att tycka likadant denna gången heller. Det blir därför mitt sista inlägg i denna tråd.