Brev från Vägvalet och Sjukvårdspartiet

VIKTIGT INFORMATION
Askim och Styrsö har inte fått valsedlar
för Vägvalet p.g.a. felaktigt utskick. Valsedlar finns dock
i samtliga vallokaler. Läs mer på Vägvalets hemsida.

Lägg till en kommentar