Britterna komplicerar inte sin folkomröstning

I dagens GP kan vi läsa att det brittiska konservativa partiet nu har offentliggjort det lagförslag om den folkomröstning om landets EU-medlemskap som tidigare utlovats till senast 2017. Om ett lands EU-medlemskap kan man ha många åsikter, men det är inget ett lokalt parti i Göteborg behöver ta ställning till, det klarar den brittiska väljarkåren mycket bättre. Däremot är den föreslagna frågeställning som ska gälla i folkomröstningen högst intressant:

Tycker ni att Storbritannien ska fortsätta att vara medlem av Europeiska unionen?

Läs den en gång till!

Tycker ni att Storbritannien ska fortsätta att vara medlem av Europeiska unionen?

De flesta håller nog med om att om huruvida ett land ska vara med i EU eller inte är en mycket större och viktigare framtidsfråga än en lokal folkomröstning om trängselskatt, även om den också är tänkt att gälla under en lång tidsperiod. Britterna har att ta ställning till en mycket komplex fråga och det förtroendet har de brittiska politikerna för väljarna.

Men det mest anmärkningsvärda är alltså frågeställningen. Det finns inga som helst spår av problematisering av frågan. Inga “Vad händer om…“, “Hur ska vi tolka…“, eller påståenden som “Det går inte att bryta ur Storbritannien från EU” eller “Det kommer att gå käpprätt åt helvete“, för att parafrasera Johnny Magnusson (M), i dagens GP. Bara en enkel fråga.

Den valkampanj som kommer att föregå folkomröstningen i Storbritannien kommer säkerligen att innehålla alla dessa argument. Men frågan som väljarna ska ställning till är en enkel Ja eller Nej fråga, utan reservationer, utan pekpinnar och utan inblandning från någon politiker som tycker frågan är fel ställd.

Tolkningen man kan göra är att det är skillnad på folkomröstningar som beslutas av partier och sådana som kommer ur ett folkinitiativ. När den politiska makten anordnar en folkomröstning är det inte tal om att manipulera och problematisera frågan, antagligen för att man vill ha det svar som man tror sig kunna få av väljarna. Men när väljarna själva kräver en folkomröstning, då lägger sig väljarna i och stör de folkvalda, som i sin tur svarar med att motarbeta en folkomröstning så mycket de kan.

Kan britterna klara av att folkomrösta om de ska vara med i EU eller inte, klarar nog Göteborgarna att ta ställning till om de vill ha trängselskatt eller inte. Utan att det går käpprätt åt helvete.

Och om det som Sveriges Radio skriver är knapp majoritet för ett nej till trängselskatt så är det väl inga problem att folkomrösta?

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Medborgarna anses också vara fullt kapabla att själva ta till sig information och fatta egna beslut i en fråga som också är tusenfalt flera gånger större än vad det västsvenska paketet handlar om!
  Man behandlar alltså inte medborgarna som omyndiga och oförstående små barn som inte ens begriper sitt eget bästa som vissa politiker envist och klåfingrit gör i frågan om trängselskattens vara eller icke vara..

 • Nja det där var ju inte en helt korrekt beskrivning av vad som händer i Storbritannien. Det finns inget lagförslag från den brittiska regeringen om en folkomröstning bara ett förslag till lagförslag från det konservativa partiet. Regeringen som består av konservativa och liberaldemokrater är sedan tidigare överens om att det skall bli en folkomröstning ifall mer makt skall föras över till Bryssel. Det som händer nu är att de konservativa ville haft med ett tillägg i regeringsförklaringen om att det skall genomföras en folkomröstning om EU-medlemskapet. Det hela är ganska komplicerat och problematiskt. Men problematisering är ju inget som Vägvalet tycker om 😉

  • Thomas Meyer: Vad menar du? Jag skrev ju att lagförslaget kommer från det konservativa partiet?
   Jag skrev också att frågan om ett EU-medlemskap är både större än en lokal folkomröstning om trängselskatt i Gbg, och att den är komplex (rubriken). Så där är du också ute ogjort väder.
   Men det som var poängen var alltså att frågan som de konservativa vill ställa i Storbritanniens folkomröstning är en enkel ja/nej-fråga, precis som det bör vara i vårt fall. Jag tycker därmed hela din kommentar faller och är dåligt underbyggd.

 • Det jag menar är att det är mer komplicerat än vad din beskrivning ger sken av. Tanken åtminstone från Camerons sida är att först omförhandla avtalet med EU och sedan låta britterna ta ställning till detta avtal i en folkomröstning. Inte som Vägvalet föreslår, först hålla en folkomröstning om trängselskatten och efteråt starta upp förhandlingar om att förändra det Västsvenska paketet. Väljarna i Storbritannien kommer alltså att i förväg veta vad de olika alternativen innebär medan göteborgarna förväntas köpa grisen i säcken (om det blir ett nej till TS).

  • Thomas Meyer: Ok, då förstår jag dig bättre. EU-medlemskap är dock en mycket mer komplicerad fråga, vilket jag också skrev.
   När Sverige folkomröstade om EU, fick alla medborgare en glättad broschyr som beskrev huvuddragen i “avtalet” mellan Sverige och EU. Den gav förstås en grovt förenklad bild av verkligheten, och (i mitt tycke) i vissa fall felaktig bild om vad som skulle kunna hända och vad EU respektive Sverige fortsatt skulle ha beslutanderätt över. Ingen kunde då, ens om de läste alla dokumenten, förutspått var vi befinner oss i dag med eurokris m.m. Min poäng är att om framtiden vet ingen allt – kanske inte ens mycket.

   Övriga partier är, tolkar jag det som, inte intresserade att presentera något omförhandlat avtal innan en folkomröstning genomförs. Vi är det definitivt och har presenterat ett alternativ. Därför tycker jag ansvaret vilar tungt på övriga partier att inte bara blockera en folkomröstning med argumentet att de inte vet vad som då händer. Det är faktiskt de själva som kan avhjälpa den situationen.

 • Håkan: Jag antar att du inte menar att avtalet om VSP skall omförhandlas innan folkomröstningen (?). Vägvalets alternativ är “bara” en information om hur Vägvalet vill omförhandla avtalet om det blir ett nej till TS. Vilket värde har detta förslag eller för den delen andra partiers förslag om hur de skulle vilja omförhandla avtalet om de nu skulle ta fram sådana förslag? Detta är bara önskemål som Göteborgs Stad kan ta med sig in i en omförhandling av VSP. Vilka önskemål som tas med i förhandlingarna bestäms dessutom inte i folkomröstningen utan i kommunalvalet.

  • Thomas Meyer: Se Vägvalets förslag som ett bevis på att det går att konstruera andra paket, om man bara vill. Det måste inte se ut som vårt förslag.

   Du (och övriga partier) får liksom bestämma dig/er. Vill ni ha en folkomröstning där ingenting är klart innan vad som händer vid ett eventuellt nej. Eller så får ett alternativ tas fram innan en folkomröstning. Vägvalet har inget problem oavsett. Vänd dig till de partier som blockerar denna fråga.

 • Håkan: Vägvalets förslag är just bara Vägvalets förslag. Inte ens om ni får en majoritet i valet till fullmäktige är det troligt att erat förslag blir det nya Västsvenska paketet. Det finns ju avtalsparter som också vill ha ett ord med i laget. Om jag inte misstolkar helt så utgår Vägvalet i sitt förslag från att staten skall stå för 12 miljarder eller över 80% av kostnaden på 14,25 miljarder. Det är knappast otroligt att staten har en annan åsikt. Ni utgår också från att Västra Götaland- och Hallandsregionen även i ert förslag skall stå för 1 miljard. Är det sannolikt? Kollektivtrafikåtgärder och effektiva trafiksystem säger ni att ni inte vet vad det är förutom bussfiler och längre perronger, ändå vet ni att det beloppet går att halvera. Hur hänger det ihop? Samtidigt är det väl just dessa åtgärder som är under byggnation eller redan klara vilket innebär att när väl folkomröstningen är genomförd är kostnaden redan tagen. Finansieringen av Vägvalets förslag är alltså osäker och kostnaden för redan genomförda åtgärder kommer redan ha slukat mer än halva er totalbudget. Med allt detta vill jag bara ha sagt att väljarna i en folkomröstning som det ser ut just nu inte vet vad de får om de röstar nej. Inte ens om Vägvalet vinner kommunvalet.
  Det känns ologiskt att Vägvalet säger att folkomröstningen enbart skall handla om Trängselskatten men samtidigt uppmanar du övriga partier att ta fram alternativa paket. Det rimliga vore väl i så fall att folkomrösta om dessa olika alternativa paket?

  • Thomas Meyer: Du får bestämma dig: Vill du ha alternativa förslag som folk ska ta ställning till i en folkomröstningskampanj eller inte? Vägvalet accepterar båda varianterna. Du verkar vara emot båda två.

   Vägvalets exempel innebär att staten sparar 5 miljarder i utgifter, vilken finansminister tackar nej till det?

   Nej, “Kollektivtrafikåtgärder och effektiva trafiksystem” är det ingen som kunnat förklara. Inte ens de som har budgeterat för det. Verkar mest vara en reservkassa som man ska kunna ta från när man hittar något att göra för pengarna. Vet du något annat?

 • Håkan: Jag har uppenbarligen missat att ni i Vägvalet accepterar en folkomröstning som inte bara gäller frågan om trängselskatten. Eller misstolkar jag dig? Du skriver “alternativa förslag som folk skall ta ställning till i folkomröstningskampanjen”. Menar du att man i kampanjen skall ställa olika alternativa paket mot varandra men att man i själva omröstningen bara skall rösta om trängselskatten?

  Själv lutar jag nog mer och mer åt att det bästa är att avgöra frågan i kommunfullmäktigevalet. Då blir det en tydligare koppling mellan de olika alternativ som förs fram och de partier som sedan har ansvaret att genomdriva sitt förslag.

  Om staten säger att de bara vill betala hälften precis som i det nuvarande avtalet dvs 7 av 14 miljarder i ert förslag så sparar staten ytterligare 5 miljarder. Vilken finansminister säger nej till det?

  Nej, jag vet inget annat om kollektivtrafikåtgärder och effektiva trafiksystem utöver det som ni själva räknar upp. Jo en sak kan jag förresten lägga till, gång och cykelbana på g:a Boråsvägen mellan Mölnlycke och Göteborg. Minst 2,7 mkr av kostnaden skall komma från Västsvenska paketet. Får vi behålla den satsningen även om Vägvalet får bestämma eller tänker ni halvera även den?;)

  • Thomas Meyer: Vilket parti som helst kan presentera sina alternativa paket – ensamma eller ihop med andra. Vägvalet har inga synpunkter på det och kan inte heller styra detta. Men det ändrar inte vår åsikt om hur frågan ska bör formuleras i en folkomröstning.

   “Om staten säger att…” Det är det inte någon som vet något om. Låt oss ta en diskussion med staten efter ett Nej i en folkomröstning (eller innan, om någon propsar på det. En interpellation till Anders Borg kommer upp i Riksdagen i morgon fredag i detta ämne). Det är i en folkomröstning frågan kan avgöras för gott. Missnöjet bland väljarna försvinner inte i och med ett kommunalval till.