Budget 2019

Vägvalet vill göra skillnad

Vi är Göteborgs enda moderna folkrörelseparti som nu efter åtta år i kommunfullmäktige
har utvecklat vår politik.

Ladda ned pdf

Här följer några nedslag i årets budget.

Trafik
• Folkomröstningens valresultat, 57 % ska följas och trängselskatten ska avskaffas
• Västlänken ska stoppas – bygg exempelvis ”förstärkningsalternativet”
• Vi inför nolltaxa på spårvagnar och bussar under lågtrafik
• Stärk Göteborgs kollektivtrafik – Västlänken dränerar den på resurser
• Prioritera en ny älvförbindelse istället för linbanan

Bostad
• Bygg ihop staden med bostäder, inte bara centralt utan även med förorterna
• Hantera stadens siluett varsamt – förtätning med måtta
• Fler byggemenskaper
• Satsa på egnahemsrörelse
• Bevara stadens grönområden och parker

Öka medborgarinflytandet – det behövs
• Fler ska få insyn i beslut och kunna påverka
• Unga ska få inflytande genom ungdomsfullmäktige
• Förstärk Göteborgsförslaget så fler få vara med och påverka
• Avskaffa Stadsdelsnämnderna
• Utveckla biblioteken till mötesplatser med mediatek

Lärande och omsorg – istället för prestigeprojekt
• Förskolans köer ska tas bort och förskolan ska utvecklas
• Värna om ungas hälsa med en ökad service på nya familjecentraler
• Äldre och människor med funktionsnedsättning ska få värdig omsorg
• Bygg fler äldreboenden
• De äldres måltider ska kvalitetsförbättras

Skattepengarna är våra gemensamma pengar
• Använd skattemedlen förnuftigt
• Uppmärksamma stadens höga belåning
• Öppenhet om hur skattemedlen används
• Ordning och reda i finanserna