Bygg fler äldreboenden

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om äldrevården i Göteborg. Vi skriver:

Vägvalet förespråkar en kraftig satsning på fler äldreboenden, inte bara för att det blir fler äldre, utan också för att det finns en större efterfrågan på äldreboendeplatser än vad som beslutande politiker vill kännas vid.

I sin iver att stöpa all äldrevård i samma form, hemvård via hemtjänsten, har kommunen lagt ner så många äldreboenden att det nu råder stor brist på platser. De rödgröna och de borgerliga partierna träter om vems felet är, medan äldre riskerar dö innan de får en plats.

Det är en myt att äldreboende är en oändligt mycket dyrare vårdform än hemtjänst. Vid stort vårdbehov är det billigare. Om sextio äldre bor under samma tak kan vårdarbetet bedrivas betydligt mer rationellt.

Med tanke på bostadsbristen skulle också en samhällsvinst uppstå om fler äldre kunde beredas en plats på äldreboende, vilket skulle skapa rotation på bostadsmarknaden och fler lediga lägenheter på sikt.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

Lägg till en kommentar

  • Att fördröja sparar inga pengar i det långa loppet, man skjuter bara problemen framför sig och låter kostnaderna belasta ett annat konto. Antingen så finns de äldre på ett äldreboende eller så får hemtjänsten fler att sköta.

    Sjukvården är på samma vis – man skjuter problemen framför sig och står ändå med kostnader för outnyttjade resurser.

  • Genom att fördröja att ge plats på äldreboende är ingen besparing som jag ser det. Att fördröjningen nu orsakas av nedlagda äldreboenden och oförmåga att planera nya i tid är bara en del i problemet.

    Eller har ledande politiker inte förmågan att vara proaktiva utan bara reaktiva?