Carita Jansson Tsiantes – kandidat #6

Parkeringsplatser ska finnas

Gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar ska kunna samsas i staden. För att kunna åstadkomma detta måste kollektivtrafiken byggas ut med nya tvärförbindelser över älven, men inte linbanor. Borttagna parkeringsplatser ska återskapas och de under våren 2017 redovisade planerna på avveckling av ytterligare 7 000 platser måste omarbetas. Den styrande minoritetens bilfientliga attityd är ett hot mot stadens utveckling.

Vid nybyggnation ska parkeringstalet motsvara efterfrågan av biluppställningsplatser och inte vara ett politiskt styrinstrument.

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.