Centern vill att fler städer får trängselskatt

Idag kan vi läsa på dn.se att Centern vill att fler städer, som t.ex Uppsala och Linköping,  ska få trängselskatt.

Centerns Annie Lööf och Anders Åkesson inleder med att säga:

För Centerpartiet är människors möjlighet att röra sig en grundläggande frihetsfråga.

Redan här uppstår frågetecken om vad Centern menar. De vill att alla ska kunna röra sig fritt, men väljer ändå att stödja ett system som hindrar medborgaren från det.

Debattörerna fortsätter med att beskriva sitt infrastrukturprogram:

“Kollektivtrafikens andel av allt resande behöver fördubblas till 2020. Vi delar kollektivtrafikbranschens ambitiösa målsättning.”

Att öka kollektivtrafiken är inte fel, men Centern väljer att avstå hur den ska finansieras. Redan idag vet vi att en dubblerad kollektivtrafik kommer att kosta cirka 40 miljarder enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Centern skriver vidare:

“Avgifter behöver i större grad användas som styrmedel och finansiering. Vi har i dag avgifter som trängselskatt och broavgifter på olika ställen i landet. Dessa avgifter är till för att styra trafikflöde till tider med mindre belastning, till andra platser eller andra transportslag och för att finansiera investeringar i transportinfrastruktur och transporter. Centerpartiet vill öppna för att fler städer följer Stockholms och snart också Göteborgs exempel och tillåts införa trängselskatt. Besluten ska alltid fattas lokalt, men förutsättningarna för denna modell borde finnas på fler platser i landet, som exempelvis Uppsala och Linköping.”

Vi undrar var trängseln finns i t.ex. Linköping. Centern säger också klart och tydligt att trängselskatten ska användas till att finansiera transportinfrastruktur, något staten tidigare gjorde. Det verkar som att trängselskatten ändå blivit som Vägvalet sagt hela tiden: en ny skattebas.

På twitter få vi stöd av infrastrukturministern Christina Elmsäter-Svärd (M) som skriver:

 “Trängselskatt skulle vara ett ekonomiskt styrmedel för just trängsel. Har tydligt kommit att bli en finansieringskälla”

De rödgröna i Göteborg hävdar bestämt att regeringen “tvingat” dem att gå med på trängselskatten. Därför får vi inte ihop det riktigt när Elmsäter skriver på twittret:

“Regering och riksdag har att hantera förslag fr en kommun- inte ovanifrån säga att de ska införa dem.”

aftonbladet.se pågår just nu en webenkät med frågan:  Ska det kosta extra att köra bil i större städer? I skrivandets stund har 18 300 personer svarat. 77% säger NEJ och 23% Ja. Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt från det att beslutet togs i Göteborg 2010.

Vill du veta mer om trängselskatten kan du läsa våra frågor och svar på vår hemsida:

Personer med olika inkomstlägen råkar ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%. Räkna ut vad din skattehöjning blir på räknauträngselskatten.se.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, DN1, SR1, Exp1, TV1, SVD1, SVD2, SVT1, DN2, BAR1, DN3, UNT1

Lägg till en kommentar