Claes Westberg – kandidat #1

Bevara cityhandeln i centrum

City i Göteborg är utmanat. Cityhandeln riskerar att försvinna och unika miljöer som Saluhallen och Feskekôrkan är hotade. Genom att inte bygga Västlänken skulle förutsättningarna för all verksamhet i hela centrala staden förbättras avsevärt. Ytterligare förbättringar kan åstadkommas genom att skapa goda parkeringsmöjligheter på rätt tider.

Exempelvis genom gratis parkering på helgerna och vardagskvällar under vissa tider. Gratis kollektivtrafik under lågtrafik skulle också öka tillgängligheten tillsammans med bättre skyltning vid infarter. Slutligen bör Kungstorget rustas upp och göras mer levande.

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.