Cykling i centrum – men inte i förorten

Man upphör inte att förvånas över politiken i den här staden. Vägvalets yrkande i fastighetsnämnden att bygga cykelväg och gångväg till nybyggda bostäder röstades ner av S, MP, V och M. Bara FP gav sitt stöd till Vägvalets yrkande. Övriga tycker att de boende och deras besökande ska gå och cykla på vägrenen (det finns nämligen inte ens trottoar till området).

Ärendet kom upp första gången på fastighetsnämndens sammanträde den 28 april. Det gällde förslag till detaljplan för bostäder i Norumsgärde, Tuve, för boende med särskild service. Det finns inga gång- och cykelvägar till området, men utrymme för detta har föreslagits i detaljplanen (längs med Västra Tuvevägen). Dock föreslår fastighetskontorets tjänsteutlåtandet att byggandet av gång- och cykelvägen utgår ”då den i dagsläget saknar finansiering”.

På sammanträdet den 28 april ifrågasatte jag varför gång- och cykelväg inte byggs. Självklart ska staden se till att det finns gång- och cykelvägar till alla nybyggda fastigheter, särskilt som staden har som ambition att bli en ”cykelstad”. Fastighetsnämndens ordförande Ulf Kamne, MP, läste då förvånat tjänsteutlåtandet och erkände att han hade missat den detaljen. Är det bara Vägvalets företrädare som läser beslutsunderlagen? Så här skrev granskningskommissionen förra året:

Ett undantag är partiet Vägvalet, som är nytt, tar saker och ting på allvar, läser dokumentation noggrant och argumenterar ordentligt.

Ulf Kamne föreslog bordläggning av ärendet för få tid att sätta sig in i det. Tjänstemännen på fastighetskontoret motiverade rekommendationen med att det är fastighetskontoret som ansvarar för marken, inte trafikkontoret, därför finns ingen finansiering. Man ska inte bygga allmän cykelväg på enskild mark. I det här fallet räknas fastighetskontorets mark som enskild.

På fastighetsnämndens sammanträde den 19 maj var ärendet åter uppe på agendan för beslut. Tjänsteutlåtandet var identiskt med det som bordlades den 28 april, det vill säga med rekommendationen att gång- och cykelvägen utgår. Vägvalet yrkade på att gång- och cykelväg ska byggas längs med Västra Tuvevägen och att ge fastighetskontoret i uppdrag att, tillsammans med trafikkontoret, hitta lämplig finansieringsform. Om gång- och cykelväg inte byggs nu kommer den troligen aldrig att byggas. Vägvalets yrkande hittar du här.

Tyvärr var det bara FP som röstade med Vägvalet. Övriga partier i fastighetsnämnden; MP, S, V och M, röstade för tjänsteutlåtandets rekommendation. I ”cykelstaden” Göteborg kommer det nu att byggas bostäder för boende med särskild service som saknar gång- och cykelväg till området!

Samtidigt byggs fullt fungerande gator innanför vallgraven i centrala stan om till ”cykelfartsgator” för miljontals kronor. Men, det är klart, en cykelväg i Tuve platsar väl inte i de röd-grönas skyltfönster. Någon mer än jag som tycker att prioriteringarna i Göteborg är felaktiga?

Anders Åkvist
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Menar man allvar med att underlätta för cyklister måste man ge utrymme åt dem. Enligt min uppfattning måste man behandla cykeln som det fordon det är. Vid ex. vis Kvillebäcken, inskränker man utrymmet för bilar genom gräsytor. I första hand, ge plats åt cyklister och fotgängare. Dessutom, se till att cykelvägarna hänger samman.
  Cykelfartsgatorna ger inget extra utrymme åt cyklisterna. I stället används cyklisterna som levande farthinder.

 • Ja, man kan verkligen undra vilken “horisont” de styrande inom fr.f.a MP och V har eller om de vet vad som står skrivet i deras partiprogram..

  Staden består INTE enbart av innersta’n med Haga / Majorna i fokus men när skall dessa partier upptäcka detta?

  Konsekvens tycks inte vara deras starkaste kort!

 • Det är “inte för inte” som det i princip bara är innerstadsmänniskor som röstar på MP i storstadsregionerna. Det är så fascinerande att de som röstar på MP ena stunden är så fanatiskt miljövänliga att de vill ha vindsnurror i hamninloppet när de nästa vecka åker till Thailand på semester.

  Detta är bara ytterligare ett exempel på att MP (och de andra) inte är konsekventa i sitt tänkande och handlande…

 • En annan intressant faktor när det gäller cykelbanor och “cykelfartsgator”. Det varierar kraftigt vad som är cykelfart. Allt från ensiffrigt till över 30km/h.

  Det finns också en hel del dåliga lösningar när det gäller cykelbanorna, där det är allt för vanligt att de stängs av så snart någon skall putsa fönstren eller något.

 • Jag antar att ni noterat att folkomröstningen i Skellefteå innebar att de styrande tvingades att backa från att bygga en ny bro över älven i staden.

  Denna frågan påminner faktiskt på många sätt om VSP i Göteborg på många sätt då man föreslog ett nytt projekt för att minska utsläppsnivåerna vid Europavägen och för att få bort trafik från centrum, Problemet var dock att man med denna bro inte skulle lösa problemen i staden utan bara skulle adressera en delmängd av dem. Det som verkligen behövs är en ny genomfart för E4:an, men den ligger inte med i trafikverkets planer. Den ena bron som redan finns ville man dedicera för gående och cyklister för att minska bilåkandet.

  Problemet med den nu bortröstade lösningen var också bara att man inte löser problemen utan bara delvis flyttar på dem.

  Även i Skellefteå är det en gammal lösning som man lyfter upp som lösning på nya problem.

  Intressant nog så försökte man i Skellefteå att bygga mer bilvägar för att förbättra miljön, samtidigt som man han låtit den mesta handeln flytta ut till handelsområden vid europavägen utanför staden.

  Det är inte bara i Göteborg planering av projekten inte verkar gå hand i hand med varandra.

  Notera att Skellefteå är en kommun där socialdemokraterna brukar ha egen majoritet, men i brofrågan så röstade mer än 60 procent av väljarna emot det sittande partiet. Det finns goda möjligheter att få samma röstbeteende mot det sittande styret i Göteborg!

 • Kommentar angående debattartikeln i dagens GP:
  Med tanke på hur beslutsprocessen fungerat (eller rättare sagt inte fungerat) så känns det mer som om detta är ett ärende för Riksenheten mot Korruption eller EU:s OLAF att undersöka grundligt. Detta så snart som möjligt.

  Detta känns som ett betydligt värre problem för oss väljare än vad Nuon-affären är (Nuon-affären förefaller bara vara klantighet och att någon misslett om verkliga värdet på Nuon, d.v.s. samma nivå på oförstånd som S hade i samband med tsunami-katastrofen som inte ledde till något), men i det här fallet känns det som om det finns en hel division skelett i garderoben, och det krävs att någon utomstående granskar alla förbindelser och beslutsvägar i den här processen för att klarlägga allt.

  Rätt intressant är också den intensitet som signaturen “Hansson” har för att motivera Västlänken på GPs debattsidor, utan denna persons medverkan mattas “debatten” av snabbt, och man får en känsla av “Baghdad Bob” när man ser inläggen från “Hansson”.