Då var det bekräftat – igen

I dagens GP kan vi läsa om spelet bakom M:s ja till folkomröstningen. Många av Vägvalets argument sedan vi började 2010 besvaras och bekräftas.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd, svarar på frågan: Finns det inget utrymme att omförhandla avtalet?

“Inget är omöjligt, men det har alltid ett pris att förhandla om ett avtal. Man kan vara ganska säker på att det kostar, antingen i tid eller i pengar.”

Hur många gånger har ni inte hört att detta inte går? Vägvalet har hela tiden hävdat att det går att omförhandla om man vill och lämnat förslag på ett alternativt paket.

Och för finansminister Anders Borg är frågan också högintressant. Han vill inte förlora en ny skattebas och en modell för infrastrukturinvesteringar. Den kan användas i andra delar av storstadsregionerna där kommuner kan tänka sig trängselskatt. Vägvalet har hela tiden sagt att detta är den nya skattebasen för staten.

Vidare konstateras att under M:s stormiga förbundsstämma presenterade nej-sägarna sin analys av folkomröstningens påverkan på opinionen. Något större flöde av väljare till Vägvalet riskeras inte, enligt de opinionsmätningar som partiet beställt. Detta är högintressant. Eftersom Vägvalet inte utgjorde något hot så ville nej-sägarna köra över 90 000 göteborgare. Demokrati?

Johnny Magnusson (M), numera vice ordförande i Västra Götalands regionstyrelse och stor pådrivare av ett nej, säger:

“Jag tillhör dem som talar emot detta. Det vore en riksolycka om det västsvenska paketet skulle komma i gungning.”

Han avfärdar avfärdar även folkomröstningen:

“Vi har haft två allmänna val där frågan har varit uppe och vänt. Jag tycker inte att demokratiaspekten kan drivas särskilt hårt.”

Jag vet inte om man ska skratta eller gråta över dessa uttalanden. Magnusson personifierar väljarföraktet och inte nog med det så är han inte ens involverad i den dagliga politiken i Göteborg. Att påstå att demokratiaspekten inte kan drivas särskilt hårt visar på att han missat vad den nya grundlagen om förstärkt folkinitiativ innebär. En grundlag som hans egna parti röstat fram på riksplanet. Om något är en riksolycka så är det Magnussons okunnighet eller illvilja mot att folk ska få utöva sin lagliga rätt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Ja, man kan verkligen undra vilka två val herr Magnusson tänker på.

  Vid valet 2006 så sade ju M blankt nej, så sent som 2009 hade de inne en artikel i GP där de hånade S för deras folkomröstning samt nämnde sitt eget nej till trängselskatt, och vid valet 2010 så var frågan redan beslutad.

  Trängselskatten saknar alltså politiskt legitimitet, och kan endast få det med en folkomröstning.

 • Nej, det var inte den, jag skall leta vidare. Hittade den av en slump i samband med att GP lade om sin sida för ett tag sedan. Kanske alla äldre artiklar då fick 2009 som datum? Nåja, jag letar vidare.

  Ja, förmodligen är det valet 2010 och omvalet 2011 han menar. Men då var ju beslutet redan fattat, så de valen kan ju knappast användas för att avfärda en folkomröstning.

 • Kan det vara så att han menar att Iåmed att dom rödgröna var överens 2006 å fick majoritet där . är det det han syftar på .?. Att han använder M:s misslyckande i ett val låter ju lite konstigt Iåfs

 • Om det kostar i tid att riva upp Trängselskatten och Västlänken må vara hänt. Det som oroar är om nu de inblandade ser till att låsa fast regionen i en situation där man måste betala onödigt mycket för att komma ur.

  Om man ser till pris per erhållen kilometer blir VL absurt dyr. Visserligen lär en hel del av pengarna komma tillbaka som skattepengar (om de inte lämnar landet) men det hjälper inte så mycket eftersom de pengarna hamnar i en annan kassa ändå.

  Det gäller dock för Trafikverket att vara försiktiga och vara beredda på att en kommande omröstning och val kan resultera i en kovändning. Ser man på diskussionssidor hos GP så ser man också att just TS och VL är heta ämnen.

  Själv har jag en annan idé till lösning på järnvägen som jag presenterat tidigare, och den innebär att dagens centralstation läggs ner och en ny byggs i Olskroken: http://www.bedug.com/?q=node/67

 • Intressant att läsa Johnny Magnussons svar på GP-chatten idag (2/5), där han skriver “Då tycker jag det är mycket bättre att de som nyttjar faciliteterna betalar.”

  Av de 25 miljarder som bilisterna betalar in som kommer enbart 56%, d.v.s. endast 14 miljarder det Västsvenska paketet till del (resten går åt till att driva systemet, samt räntor). Och tittar man på det Västsvenska paketets kostnad, 34 miljarder, så kommer c:a 77% att gå till kollektivtrafikåtgärder, och c:a 23% till vägar m.m.

  Så att bilisterna matar in 25 miljarder, för att få ut 23% av paketets 34 miljarder tycker han är bra.

  Jag håller inte med…

 • Jag tycker nog att det är minst lika intressant att M-s partiledning lovar att stötta eller motverka medlemmarnas framtida politiska karriär beroende på om de röstar rätt eller fel på stämman. Det, i kombination med uttalandet att frågan prövats i val (trotts att de två sidorna på inget vis varit i närheten av jämbördiga) visar hur låg respekt de har för demokratin, samt väljarnas, och tydligen även medlemmarnas, åsikter i frågan.

 • Jag förstår inte hur lokala och regionala politiker kan vara så nöjda med det västsvenska paketet. Man pratar om medfinansiering. Här är det ju snarare så att staten medfinansierar knappa 38%.

  Att man som västsvensk politiker är nöjd med det här avtalet är inget annat än en praktskandal!

 • GP skriver idag att trafiken har ökat sen införandet av trängselskatten. Man citerar Trafikverket som konstaterar att “folk har vant sig”. Sen slingrar man sig när det gäller trafikökningen och jämför med Stockholm. Men, till skillnad från huvudstaden så är ju vi Göteborgare helt instängda och omgärdade av tullstationer! Konstigt!

  Jag bor på Hisingen och har inget val om jag skall ta mig härifrån, jag måste vackert betala. Det har inget med att vänja sig att göra. Skäms GP som inte ifrågasätter eller gör någon som helst egen kritisk analys av dessa påståenden!

 • Självklart!

  ”..Inget är omöjligt, men det har alltid ett pris att förhandla om ett avtal. Man kan vara ganska säker på att det kostar, antingen i tid eller i pengar…”

  Alltså! Röstar vi bort trängselskatten i en demokratiskt folkomröstning och tar om hela förhandlingsrundan från början från början igen!
  Men nu med betydligt tuffare och tålmodigare förhandlare från VGR !
  😉

 • MagnusW: Du som bor på Hisingen har kanske märkt att det i år är värre köer än ifjol på E6 norrut på eftermiddagarna. Men det är kanske ytterligare en positiv effekt av trängselskatten?

  I realiteten beror detta på att mycket mer trafik går igenom ett mot (anslutningen från Norrleden) som inte är byggt för trafikvolymerna. Men syftet var kanske att de nya bussfilerna längs med E6 norrut skulle komma till nytta? Jag förstod inte riktigt varför de byggdes tidigare, men nu vet jag…

  Samma sak Gustaf Dahlénsgatan (Bakom Backaplan). Innan man började bygga om denna fanns inga köer på den. Sedan smalade man av den, men det fungerade ändå hyfsat. 9 dec, trafikomläggning och många fler bussar använder denna, än segare. Sedan infördes trängselskatten och det började sega ihop sig riktigt mycket. Nu bygger man om korsningen mot Björlandavägen till rondell – nu börjar det verkligen bli illa. När cyklister och gående passerar vägen vid rondellen stoppas all trafik i alla riktningar upp och man bygger snabbt upp köer som både bilar och bussar fastnar i. Jag skall vara ärlig och säga att vid alla andra tider än under rusningstrafik så fungerar det faktiskt bättre med rondellen, men just under rusningen så blir det tvärstopp. Köerna börjar ända ute på Hjalmar Brantingsleden. Jag trodde personligen också att trafikökningen pga trängselskatten på Gustaf Dahlensgatan skulle vara större, men att så pass många Hisingsbor gått över till kollektivtrafik har ändå dämpat problemen.

  Lite lustigt är det också att de största problemen uppstår på eftermiddagarna, det känns som om man inte alls tänkt på konsekvenserna av trängselskatten och ombyggnationerna under eftermiddagarna, utan bara tittat på morgonrusningen…

 • JanB, din rondellbeskrivning stämmer väl överens med rondellen vid Linnéplatsen, som visserligen ännu inte är helt färdig, men redan nu har exakt de problem du nämner. Den tidigare helt ljusreglerade korsningen fungerade mycket bra, så varför byta, kan man undra?