Därför accepteras inte trängselskatten

I dagens GP finns det en artikel som tar upp för- och nackdelarna med gratis kollektivtrafik.

Där kan vi bland annat läsa att Västtrafiks resenärer i snitt betalar 55% av kostnaderna för sina resor och 45% betalas via skattsedeln. Om man skulle finansiera dagens kollektivtrafik via skatten, skulle kommunalskatten tvingas höjas med en skattekrona, vilket innebär en skattehöjning med cirka 3 000 kronor per år för en medelinkomsttagare. Fast om kollektivtrafiken skulle bli gratis skulle förstås fler åka med den och då skulle man tvingas köpa fler tåg, spårvagnar och bussar, samt tvingas anställa mer personal. Gissningsvis skulle skattehöjningen i så fall tvingas bli den dubbla: 6000:- per år.

Mot denna bakgrund gör Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafiks styrelse ett intressant uttalande.

Jag tror inte medborgarna i allmänhet och särskilt inte de som inte kan eller inte vill använda kollektivtrafiken skulle acceptera en sådan skattehöjning.

Men vänta lite nu, vad är det han säger?

Att medborgarna inte skulle acceptera en skattehöjning på 6 000 per år! Speciellt de som inte kan eller vill utnyttja kollektivtrafiken. Nu sitter i och för sig inte Blomqvist i kommunfullmäktige längre (han är dock ledamot i Trafiknämnden), men hans parti (+ alla de andra partierna) har ju precis just fattat ett sådant beslut!

Trängselskatten kan drabba bilister med en skattehöjning på mer än det dubbla, 13 200 kronor per år. Och de kommer inte att “utnyttja kollektivtrafiken” i någon högre grad – de åker ju bil! Det var ju skönt att vi äntligen fått oss en förklaring från en framstående politiker, med en livslång erfarenhet av trafikfrågor, till varför vi inte accepterar trängselskatten.

Leif Blomqvist, kan du inte ta och ringa Anneli Hulthén och förklara för henne?

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg

Lägg till en kommentar

 • Vi betalar en avgift för bränslet, den största delen av detta är skatt.
  Vi betalar fordonsskatt till staten. Denna skatt bör användas till våra vägar,trafikleder etc. Lägg den sk.”trängselskatten” på skattsedeln
  istället. Det blir mera demokratiskt. Vi bilägare beskattas tillräckligt
  REDAN. SNART HAR BARA DE VÄLBESUTTNA RÅD MED BILÅKANDET.
  DETTA KALLAR JAG INTE DEMOKRATI.
  ALLTSÅ BORT MED TRÄNGSELSKATTEN ÖVER HUVUD TAGET!