Följande partier har röstat JA för en budget i Göteborgs kommunfullmäktige som inkluderar Västlänken.