Debatt hos Rädda Barnen

Den 4 december deltog Vägvalet i en debatt som arrangerades av Rädda barnen. Frågorna som skulle debatteras handlade om barnfattigdom och kultur för barn och unga. Deltagare från Folkpartiet, Miljöpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ, Vänstern, Kristdemokraterna fanns på plats.

Alla var eniga om att barnfattigdom finns och att den yttersta orsaken främst beror på arbetslöshet. Olika förslag som kom fram var att höja socialbidraget och att ha två nivåer på det. En för kortare arbetslösa och en för längre arbetslösa.

Vägvalet lyfte frågan om hur myndigheter, bostadsbolag och privata värdar skulle kunna bättra på sin samverkan så att man förhindrar att barn vräks. Alla partier, förutom S och Fi, trodde på att man kan nå en nollvision vad det gäller vräkning av barn.

En fråga från publiken var varför partierna inte erkänner att det finns gatubarn i Sverige. Diskussionen vankade fram och tillbaka om det påståendet stämde med verkligheten då myndigheterna i Sverige tar hand om barn som hamnar på gatan omedelbart. Alla partier stod dock enade i sin uppfattning att inga barn ska hamna på gatan utan att myndigheterna griper in.

En annan fråga till partierna var: Varför blir inte barnkonventionen en lag i Sverige såsom i Norge?  Det ansåg man att den borde bli, men att det var en statlig fråga.

När vi sedan kom in på kvällens andra ämne om kultur till barn och unga var det inga större meningsskiljaktigheter. Alla vill att kulturskolan skall vara fri för alla och att det skall finnas fritidsgårdar. Vägvalet påpekade vikten av att ungdomar själva får skapa sin egen fritid och att de får stöd för detta av oss vuxna och att det skapas många flera mötesplatser, arenor, träffpunkter, ateljéer, verkstäder med mera i deras närmiljö.

Marie-Louise Bergström
Vägvalet

Lägg till en kommentar